Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Kovą, balandį, spalį
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-18:00

Balandį - spalį
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Medininkų pilis

Medininkų pilies skyrius

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
darius.jurcevicius

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Daugiau informacijos
medininkaipilis.lt

Trečioji „Lietuvos vaiko“ laida

2017. 01. 12

Muziejus laikraštyje Nr. 2 (472)

Atkūrus nepriklausomą Lietuvą 1918 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministras Martynas Yčas (1885–1941) pasirašė potvarkį, kuriuo įkuriama Lietuvos pašto valdyba. Gruodžio 27 d. išleisti pirmieji Lietuvos pašto ženklai. 1922 m. sausio 1 d. Lietuva tapo  Pasaulinės pašto sąjungos (PPS) nare. Tuo metu Lietuvoje veikė 126 pašto įstaigos ir 40 pašto agentūrų.  
1932–1933 metais Lietuvos paštas išleido po keturias paprastas ir oro pašto ženklų laidas, skirtas „Lietuvos vaikui“. Tai labdaringos laidos, kurių pelnas buvo skiriamas našlaičiams ir pamestinukams remti. Trakų istorijos muziejuje saugoma keliolika šių pašto ženklų projektų.
Šį kartą pristatoma trečioji „Lietuvos vaiko“ laida, skirta laikraščio „Aušra“ penkiasdešimtmečiui pažymėti. Ženklų dailininkas, grafikas Aleksandras Šepetys (1910–1982). 1933 m. gegužės 6 d. buvo išeista šių pašto ženklų serija, kurią sudarė aštuoni ženklai. 5 ir 10 centų ženkluose Andriaus Vištelio–Višteliausko (1837–1916), vieno iš „Aušros“ steigėjų portretas; 15 ir 25 centų ženkluose Petro Vileišio (1851–1926), inžinieriaus, visuomenės ir politinio veikėjo portretas;  50 ir 60 centų ženkluose Jono Šliūpo (1861–1944), gydytojo, aušrininko, lietuvių spaudos ir politinio veikėjo portretas, o 1 ir 3 litų ženkluose Jono Basanavičiaus (1851–1927), Lietuvos nacionalinio atgimimo patriarcho portretas.
Pašto ženklai spausdinti Kauno vyriausybinėje spaustuvėje litografiniu būdu, lapais po 100 ženklų. Visi pašto ženklai buvo su vandens ženklais. 60 % tiražo ženklų buvo perforuoti, o 40 % – neperforuoti. Atskirų ženklų tiražas buvo po 102 tūkst., 52 tūkst. ir 37 tūkst. vienetų.
Trakų istorijos muziejuje saugomi du šios serijos pašto ženklų projektai, kuriuos piešė dailininkas A. Šepetys. Vienas projektas skirtas inžinieriui P. Vileišiui, o kitas – gydytojui J. Šliūpui. Projektas, skirtas P. Vileišiui  yra 150 x 205 mm dydžio, juodai baltas, atliktas tušu. Piešinio šonuose priklijuoti dviejų nominalų – 15 ir 25 centų pašto ženklai. Po piešiniu dešiniajame kampe įrašas ranka: Tvirtinu – Min. V. Vileišis 3. III. 1933. Po užrašu dailininko parašas A. Šepetys. Kitoje projekto pusėje yra įrašas ranka: Prie šio piešinio yra priklijuoti 2 (du) papr. pašto ženklai po 15 ir 25 centų. Pr. Vilutis. Pašto ženklų spausdinimo Komisijos pirmininkas. 1933 m. V– 23 d.
Muziejuje saugomi filatelijos rinkinio eksponatai atspindi Lietuvos pašto ženklų kūrimo ir išleidimo istoriją, o tuo pačiu ir valstybės istoriją bei kultūros raidą.

Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas