Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Kovą, balandį, spalį
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-18:00

Balandį - spalį
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Medininkų pilis

Medininkų pilies skyrius

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
darius.jurcevicius

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Daugiau informacijos
medininkaipilis.lt

Jonas Jurgis Bulota

2017. 02. 02

Muziejus laikraštyje Nr. 5 (475)

2017 metais sukanka 75 metai nuo žymaus visuomenės ir karinio veikėjo, knygnešio, veterinarijos gydytojo, generolo Jono Jurgio Bulotos mirties.
Jonas Jurgis Bulota gimė 1855 m. balandžio 18 d. Igliškėliuose, netoli Marijampolės. 1882 m. baigė Sankt-Peterburgo Medicinos akademijos veterinarijos skyrių. Studijuodamas akademijoje dalyvavo S.- Peterburgo studentų lietuvių organizacijų veikloje. Grįžęs į Lietuvą pasirinko valdišką tarnybą, dirbo Suvalkų gubernijos valdyboje, o nuo 1885 m. civiliu veterinaru 9-ojoje Lomžos pasienio apsaugos brigadoje. Buvo paskirtas ekspertu, vykdančiu arklių pirkimą pasienio apsaugos daliniams. Kadangi arklius dažniausiai pirko Vokietijoje, J. Bulotai buvo išduotas  diplomatinis pasas. Jis greitai suprato, kad vykdant tarnybines pareigas, toks pasas labai tiks ir nelegalios lietuviškos spaudos gabenimui iš Mažosios Lietuvos. Vėliau J. Bulota įsitraukė į „Varpo“ leidybą, buvo šio laikraščio leidimo komiteto nariu, 1890–1893 m. – „Varpo“ ir jo priedo „Ūkininko“ leidimo administratoriumi. 1893–1896 m. tarnavo Kišiniovo (Moldavija) muitinėje, 1896–1918 m. dirbo  Revelyje (dab. Talinas). Ten J. Bulota buvo viena ryškiausių vietos lietuvių bendruomenės asmenybių, palaikė ryšius su Lietuvoje bei kitose Rusijos imperijos vietose gyvenusiais lietuvių visuomenės veikėjais. Buvo 1905 metų Didžiojo Vilniaus seimo dalyviu. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui 1915 m. J. Bulota buvo pašauktas į tikrąją karo tarnybą, jam suteiktas pulkininko laipsnis, 1917 m. dalyvavo mūšiuose prie Daugpilio. 1918 m. pabaigoje grįžo į Lietuvą, po kelių mėnesių įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, gavo generolo leitenanto laipsnį,  galutinai pasitraukė į atsargą 1930 m. Baigęs karinę tarnybą, J. Bulota  toliau aktyviai dalyvavo visuomeniniame ir politiniame gyvenime, buvo vienu iš Tautininkų sąjungos steigėjų, Lietuvos aeroklubo ir vienos iš didžiausių sporto draugijų – LFLS steigėjas, LŠS Kauno būrio vadovas, Gyvulių globos draugijos pirmininkas, dėstė veterinariją Lietuvos universitete. 1940 m. vengdamas sovietų valdžios represijų, pasitraukė iš Kauno į savo sodybą netoli Žiežmarių, kur ir mirė 1942 m. vasario 6 d., eidamas 87 metus. Palaidotas Kaune.
Trakų istorijos muziejaus rinkiniuose saugoma nemažai generolo Jono Bulotos fotonuotraukų, iš įvairių jo gyvenimo tarpsmnių. Šį kartą pristatomos dvi fotonuotraukos. Pirmojoje J. Bulota (kairėje) nufotografuotas kartu su daktaru Vincu Kudirka (centre) ir Simanu Vaičekausku. Fotografuota 1890 metais Vaclovo Zatorskio fotoatelje Kaune. Nuotrauka yra 165 x 107 mm dydžio,  su fotografo monograma ir fotoatelje pavadinimu prancūzų kalba. Ranka užrašytos visų trijų pavardės. Antrojoje nuotraukoje Rusijos armijos karininko mundurą vilkintis Jonas Bulota su šeima Revelyje. Fotonuotrauka daryta apie 1915–1918 m. Ivano Teterino fotoatelje. Nuotrauka 134 x 226 mm dydžio. Kampe įspaustas fotoatelje pavadinimas rusų kalba.

Vyr. muziejininkas Vytautas Tenešis