Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Kovą, balandį, spalį
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-18:00

Balandį - spalį
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Medininkų pilis

Medininkų pilies skyrius

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
darius.jurcevicius

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Daugiau informacijos
medininkaipilis.lt

Žuvų kalendorius

2017. 02. 23

Muziejus laikraštyje Nr. 8 (478)

2017 metais sukanka 115 metų, kai buvo sudarytas pirmasis Žuvų kalendorius lietuvių kalba, kurio autorius buvo Povilas Matulionis (1860–1932), Lietuvos miškininkas, profesorius, politinis ir visuomenės veikėjas.
1885 m. P. Matulionis  įstojo į Sank Peterburgo Miškų institutą. 1889 m. baigęs mokslus, dirbo miškininku Pskovo, Vilniaus gubernijos ir Suomijos miškuose. 1895 m. jo pastangomis buvo įkurta pirmoji slapta lietuvių draugija ,,Dvylika Vilniaus apaštalų“. 1907 m. P. Matulionio ir draugijos rūpesčiu katalikams buvo atkovota Šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje. Vėliau jo pastangomis buvo atgauta dalis Pranciškonų vienuolyno, kur buvo įkurta pirmoji, dviklasė lietuviška mokykla. Po 1917 m. revoliucijos Rusijoje P. Matulionis atsisakė dirbti bolševikams ir su šeima grįžo į Lietuvą. Nepriklausomoje Lietuvoje pradėjo sunkų miškų administracijos tvarkymą. 1918–1921 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Miškų departamento direktoriumi, 1919–1924 m. buvo Lietuvos žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos viceministras. Jo dėka, po Lietuvos ir Tarybų Rusijos pasirašytos taikos 1920 m., į Lietuvą buvo vežama pati brandžiausia mediena iš Rusijos miškų. 1924 metais Dotnuvoje kuriantis Žemės ūkio akademijai P. Matulionis rugsėjo 23 d. Prezidento ir Žemės  Ūkio ministro aktu buvo paskirtas LŽŪA ordinariniu profesoriumi, o kitą dieną Akademijos profesorių taryba išrenka jį pirmuoju rektoriumi ir miškotvarkos katedros vedėju.
    
Už nuopelnus miškininkystės srityje ir lietuvių tautos švietimo bei pilietiškumo skatinimą  P. Matulionis gavo daugybę apdovanojimų. Caro valdžia įteikė šiuos ordinus: Šv. Anos II ir III laipsnio ordinus bei Šv. Stanislovo II ir III laipsnio ordinus. 1925 m. suomių Miškų mokslo draugija išrinko jį savo Garbės nariu; 1927 m. Latvijos Respublikos Prezidentas Gustavas Zemgalis (Gustavs Zemgals, 1871–1939)  apdovanojo „Trijų Žvaigždučių Ordinu“ III laipsnio ordinu; 1928 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas apdovanojo Ldk Gedimino II laipsnio ordinu ir Nepriklausomybės 10 metų jubiliejiniu medaliu.  1929 m. suteiktas Lietuvos universiteto Garbės daktaro vardas.
    
2016 metais Trakų istorijos muziejus įsigijo P. Matulionio 1902 m. paruoštą Žuvų kalendorių. Tai yra lietuviškas sieninis spalvotas kalendorius su tituliniu įrašu: „Kalendorius paprastųjų žuvių vandenuose lietuviškųjų gubernijų, reiškiantis neršimo laiką ir mažiausį didumą del gaudimo žuvių“. Šį kalendorių buvo leista kabinti įstaigose ir valsčių raštinėse. Tai buvo pirmasis lietuviškas leidinys spaudos draudimo laikotarpiu. 1903 m. gavus Vilniaus generalgubernatoriaus kunigaikščio Piotro    Sviatopolko–Mirskio (1857–1914) leidimą, kalendorius atspausdintas Vilniuje, Natotelio Maco spaustuvėje. Vilniaus ir Daugpilio žemės ūkio parodose šis kalendorius buvo apdovanotas bronzos medaliu ir diplomais. Sekančiais metais Krokuvos žuvininkystės draugija žurnale ,,Okolnik rybacki“ atspausdino šį kalendorių, kuris išplito po visą Vakarų Europą. Kalendorius yra 50,5 x 30 cm dydžio, tekstai surašyti rusų ir lietuvių kalbomis. Žuvų pavadinimai rusų, lenkų, lietuvių ir lotynų kalbomis. Tiražas 4000 vnt.
                                                                  
Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas