Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Kovą, balandį, spalį
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-18:00

Balandį - spalį
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Medininkų pilis

Medininkų pilies skyrius

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
darius.jurcevicius

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Daugiau informacijos
medininkaipilis.lt

Pirmieji Trakų ežerų gylio matavimai

2017. 05. 10

Muziejus laikraštyje Nr. 19 (489)

Trakų miestas įsikūręs pusiasalyje (anksčiau buvusi sala), kurį supa Lukos (Bernardinų), Nerespinkos, Galvės, Skaisčio ir Totoriškių ežerai. Visi ežerai tarpusavyje susiję ir tyvuliuoja tame pačiame absoliutiniame aukštyje, todėl juos galime vadinti „Trakų ežerynu“. Šiam ežerynui taip pat priskirtas ir šalia esantis, savarankiškas Akmenos ežeras. Be jau minėtų ežerų, aplink Trakus dar yra apie trisdešimt mažesnių ar didesnių ežerų. Trakų apylinkių reljefas gana jaunas, susiformavęs po paskutinio ledynmečio, pasibaigusio daugmaž prieš 10000 metų. Ilgus šimtmečius aplink ežerus gyvenę žmonės žinojo ežerų ir salų pavadinimus, jų žuvis, o apie ežerų gylį galėjo tik nutuokti.

Išsamiau Trakų ežerynas pradėtas tyrinėti tik XX a. I pusėje. Trakų istorijos muziejaus raštijos rinkinyje saugoma Romano Kongielio (Roman Kongiel) ir Eugenijaus Rakovskio (Eugeniusz  Rakowski) leidinys „Pomiary jeziór Trockich“ (Trakų ežerų gylio matavimai). Tai yra R. Kongielio hidrologijos tema parašytas diplominis darbas filosofijos magistro laipsniui gauti 1928 m.  Apie knygos bendraautorių duomenų rasti nepavyko.

R. Kongielis gimė 1904 m. Vilniuje. 1923 m. baigė Lelevelio gimnaziją, 1923–1929 m. studijavo Stepono Batoro universitete Matematikos gamtos fakultete. Vėliau ten pat dirbo mokslinį darbą. Jo atliktų paleontologinių tyrimų rezultatai turėjo pasaulinę reikšmę. R. Kongielis buvo biometrinių tyrimų pradininkas, surinko didžiulę (apie 10 tūkst.) fosilijų kolekciją, kuri saugoma Žemės muziejuje Varšuvoje. 1929 m. baigė studijas, o 1935 m. įgijo geologijos ir geofizikos daktaro mokslinį laipsnį. Po karo išvyko į Lenkiją, dėstė Torunės universitete, vėliau vadovavo paleontologijos katedrai. Buvo daugelio geologinių ir zoologinių organizacijų ir draugijų narys. Mirė 1960 metais, palaidotas Varšuvoje.

R. Kongielis su pagalbininkais Trakų ežeryno hidrologinius tyrimus atliko žiemą.  Tyrėjai Totoriškių, Lukos (Bernardinų), Nerespinkos, Akmenos, Skaisčio ir Galvės ežerus padalino į kvadratus, kuriuos sudarė horizontalios ir vertikalios  linijos, viena nuo kitos nutolusios 60 metrų atstumu. Jų susikirtimo vietose gręžtose eketėse matuotas gylis. Pagal statistiką vienam vandens
telkinio hektarui teko 2,71 atliktų matavimų. Kartu su gylio matavimais buvo surinkti dumblo, ežerų grunto ir augalijos pavyzdžiai. Tačiau šie tikslumu nepasižymėjo, nes keliamas zondas nebuvo stabilus, dažnai vanduo dalį mėginių išplaudavo ir likdavo tik fragmentai. Atliekant tyrimus buvo apskaičiuotas Trakų ežeryno plotas. Jų skaičiavimais Trakų ežerynas užima 1120 ha arba 11,20073 kvadratinius kilometrus. Išmatuotos ežero kranto linijos. Pasitelkus įvairias formules apskaičiuota apytikrė ežerų vandens kubatūra, salų plotas ir vidutinis ežerų gylis. Matavimų metu nustatytas didžiausias  ežerų gylis: Totoriškių ežere – 20 metrų, Bernardinų ir Nerespinkos ežeruose – 20,3 metrų, Akmenos ežere – 30,2 metrų, Skaisčio ežere – 32 metrai, Galvės ežere – 46,75 metrai.  R. Kongielio atlikto darbo tikslumą patvirtina tai, kad jo pateikti duomenys nesiskiria nuo tų, kuriuos galime aptikti šiuolaikiniuose informacijos šaltiniuose.
                                                           
Raštijos rinkinio saugotoja Danutė Pavilonienė