Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Kovą, balandį, spalį
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-18:00

Balandį - spalį
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Parodos, renginiai

Paroda „Baltijos laisvės simboliai“
Trakų salos pilyje
2018 m. vasario 15 d. - 2018 m. birželio 30 d.

Paroda „Lietuvos laisvės kūrėjai“
Trakų salos pilyje
2017 m. rugpjūčio 31 d. - 2018 m. birželio 30 d.

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2018
„Regina Lituaniae - 300“
Darbai priimami iki 2018 gegužės 1 d.

Muziejų naktis Sakralinio meno ekspozicijoje
2018 m. gegužės 19 d.
Trakų pusiasalio pilis

 

 

 

Medininkų pilis

Medininkų pilies skyrius

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
darius.jurcevicius

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Daugiau informacijos
medininkaipilis.lt

Vilniaus generalgubernatorius V. Nazimovas

2017. 05. 17

Muziejus laikraštyje Nr. 20 (490)

1795 m. prie Rusijos imperijos prijungus paskutiniąsias LDK žemes, buvo sukurta Vilniaus gubernija. Per trumpą laiką buvo atlikti dar keli administraciniai perskirstymai ir 1801 m. buvo suformuotos Lietuvos Vilniaus ir Lietuvos Gardino gubernijos, kurios išliko iki 1843 m. 1845 m. birželio 21 d. buvo patvirtintas Vilniaus gubernijos herbas.  

1855–1863 m. Vilniaus generalgubernatoriumi buvo Rusijos valstybės veikėjas, nuo 1861 m. valstybės tarybos narys, Vladimiras Nazimovas (1802–1874).

V. Nazimovas gimė Pskovo dvarininkų šeimoje. Mokėsi namuose, o 1818 metais įstojo į Preobrežensko leibgvardijos pulką. Pirmąjį karininko laipsnį gavo 1821 m. Vilniuje. 1828–1829 m. dalyvavo kare su Turkija, vadovavo Varnos (Bulgarija) apgulčiai ir jos paėmimui. 1833 m. V. Nazimovui suteiktas pulkininko laipsnis ir jis paskirtas į Lietuvos leibgvardijos pulką. 1836 m. jam patikėta prižiūrėti būsimąjį Rusijos imperatorių Aleksandrą II (1818–1881). 1841 m. V. Nazimovas vadovavo specialiai komisijai, kuri tyrė slaptų organizacijų veiklą Vilniuje po Simono Konarskio (1808–1839)  mirties bausmės įvykdymo.

1855 m. gruodžio 10 d.  generolas V. Nazimovas paskirtas Vilniaus kariniu gubernatoriumi ir Gardino, Kauno bei Minsko generalgubernatoriumi. Taip pat jis tapo Vilniaus karinės apygardos vadu. Bajorai ir inteligentai daug vilčių siejo su 1855 m. pradėjusia veikti Laikinąja archeologijos komisija ir Senienų muziejumi. Šios mokslinės ir kultūrinės institucijos bendram darbui sutelkė visą Lietuvos inteligentijos elitą, šviesuomenė tikėjosi atkurti universitetą, tačiau negavo leidimo. Gubernatorius V. Nazimovas iniciavo naujus santykius tarp dvarininkų ir baudžiauninkų. 1857 m. buvo sudaryti bajorų komitetai reformai ruošti. Tai buvo paskelbta 1857 m. Vilniaus generalgubernatoriaus įsake. Baudžiava Rusijos imperijoje buvo panaikinta 1861 m. kovo 3 d.  Padidėjus socialinei įtampai, Lietuvoje 1863 m. prasidėjo sukilimas. V. Nazimovas sukilimo metu stengėsi visus klausimus spręsti taikiai. Slopinti sukilimo Aleksandras II  paskyrė Michailą Murovjovą (1796–1866), dėl žiaurumo sukilėliams  pramintą „Koriku“. Jis apkaltino V. Nazimovą liberalizmu, kuris privedė iki 1863 m. sukilimo. Dėl savo pažiūrų V. Nazimovui teko atsisakyti generalgubernatoriaus posto.

V. Nazimovo ilgametė veikla buvo įvertinta įvairiais apdovanojimais: Šventosios Anos III, II, I ir su karūna laipsnio ordinais (1832, 1839, 1846, 1847), Šventojo Vladimiro IV ir I laipsnio ordinais (1835, 1871), Šventojo Stanislovo III ir I laipsnio ordinais (1838, 1843), Baltojo Erelio ordinu (1851),  Aleksandro Nevskio ordinu ir Aleksandro Nevskio ordinu su deimantais (1855, 1863).

Trakų istorijos muziejuje saugoma spalvota, 48,5 x 68,5 cm dydžio litografija „Vladimir Nazimoff“. Dailininkas Adolfas Lafosas, spausdinta Lamersjė litografijos spaustuvėje,  Paryžiuje, 1857 m. Leidėjas Jonas Kazimieras Vilčinskis (1806–1885).   

Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas