Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Kovą, balandį, spalį
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-18:00

Balandį - spalį
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Parodos, renginiai

Paroda „Baltijos laisvės simboliai“
Trakų salos pilyje
Nuo 2018-02-15 iki 2018-07-15

Plakečių kolekcijos paroda
„Lietuvos kūrėjai 1918 - 2018“
Trakų salos pilyje
Nuo 2018-07-03 iki 2018-12-30

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2018
„Regina Lituaniae - 300“

 

 

 

 

Medininkų pilis

Medininkų pilies skyrius

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Daugiau informacijos
medininkaipilis.lt

Arkivyskupas Teofilius Matulionis

2017. 06. 20

Muziejus laikraštyje Nr. 25 (495)

2017 m. birželio 25 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje pirmą kartą Lietuvos istorijoje įvyks beatifikacijos iškilmės – Palaimintuoju bus paskelbtas arkivyskupas, kankinys Teofilius Matulionis.

T. Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. 1900 m. gavo kunigo įšventimus Peterburge. Dešimt metų kunigavo dabartinėje Latvijoje. Ten kunigas savo uolumu įgijo didelį autoritetą tikinčiųjų tarpe. Nuo 1910 m. tarnavo kunigu Peterburge,  liko su parapijiečiais ir tuomet,  kai 1917 m. Rusijoje valdžią paėmė bolševikai ir netrukus prasidėjo dvasininkų represijos. Buvo įkalintas po 1923 m. politinio katalikų dvasininkų proceso. Grįžęs iš kalėjimo 1929 m. vasario 9 d. slapta konsekruotas vyskupu. Prasidėjus naujai valdžios represijų bangai, 1929 m. lapkričio 24 d. vėl areštuotas. Nuosprendis – 10 metų lageriuose Solovkų salose, netoli Archangelsko. Tačiau sužinojus apie reguliariai lageryje slapta laikomas Šv. Mišias, vyskupas T. Matulionis buvo išsiųstas metams katorginiam darbui pelkėse prie Ladogos ežero. Tuo metu jau vyko derybos tarp Lietuvos vyriausybės ir Rusijos, dėl kalinamų lietuvių išmainymo į Lietuvoje areštuotus komunistus. Sužinojęs, kad bus išleistas į Lietuvą, vyskupas ne iš karto sutiko, jis norėjo likti su savo tikinčiaisiais. Kai išaiškėjo,  kad nėra jokių galimybių toliau tęsti ganytojo darbą, vyskupas 1933 m. rugpjūčio 30 d. buvo iškeistas. Buvę kaliniai buvo iškilmingai pasitikti Lietuvoje. Vėliau Romoje vyskupą priėmė popiežiaus Pijaus XI. Čia T. Matulionio laukė naujas išbandymas – labai kuklus ir asketiškas asmeniniame gyvenime, niekada neieškojęs garbės ir pripažinimo, jis buvo giliai sukrėstas, kai pabandęs priklaupti popiežiaus palaiminimui, buvo pakeltas ir Pijus XI pats priklaupė ir paprašė T. Matulionio, kaip tikėjimo kankinio, palaiminimo. 1943 m. mirus vyskupui Juozapui Kuktai T. Matulionis buvo konsekruotas antruoju Kaišiadorių vyskupu. Jis tvirtai ir drąsiai gynė  tikinčiųjų teises abiejų sovietinių okupacijų metais bei prieš vokiečių valdžią, o artėjant frontui,  1944 m. atsisakė trauktis į Vakarus. 1946 m. gruodžio 18 d. vyskupas buvo suimtas, ilgai tardytas, kalintas. Tik 1956 m. jam buvo leista grįžti į Lietuvą. Garbaus amžiaus vyskupas išliko toks pat tvirtas ir nepalenkiamas, slapta iš tremties Šeduvoje valdė vyskupiją. 1962 m. vasario 9 d. popiežius Jonas XXIII pakėlė vyskupą T. Matulionį į titulinius arkivyskupus. Deja, 1962 m. rugpjūčio 20 d. arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė eidamas 89 metus. 1990 m. buvo pradėta arkivyskupo beatifikacijos byla, kuri bus iškilmingai užbaigta šį sekmadienį Vilniaus arkikatedroje.
    
Trakų istorijos muziejus savo rinkiniuose turi nemažai arkivyskupo Teofiliaus Matulionio fotonuotraukų. Šį kartą pristatomos dvi iš jų. Pirmojoje vyskupas Matulionis su kalinio drabužiais besiremiantis lazdele, ką tik išlaisvintas iš sovietinio kalėjimo. Nuotrauka matomai daryta 1933 m. Daugpilyje, kur buvę kaliniai buvo sustoję pakeliui į Lietuvą. Antrojoje fotonuotraukoje įamžintas T. Matulionis  jau grįžęs į Lietuvą 1933 m.,  sėdintis krėsle vilkėdamas vyskupo sutaną.
                                                                                               
Vyr. muziejininkas Vytautas Tenešis