Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Kovą, balandį, spalį
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-18:00

Balandį - spalį
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Parodos, renginiai

Paroda „Baltijos laisvės simboliai“
Trakų salos pilyje
Nuo 2018-02-15 iki 2018-07-15

Plakečių kolekcijos paroda
„Lietuvos kūrėjai 1918 - 2018“
Trakų salos pilyje
Nuo 2018-07-03 iki 2018-12-30

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2018
„Regina Lituaniae - 300“

 

 

 

 

Medininkų pilis

Medininkų pilies skyrius

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Daugiau informacijos
medininkaipilis.lt

Tilžės taika

2017. 07. 20

Muziejus laikraštyje Nr. 29 (499)

2017–aisiais  sukanka 210 metų, kai pasirašyta Tilžės taika tarp Prancūzijos imperatoriaus Napoleono (1769–1821)  ir Rusijos imperatoriaus Aleksandro I (1777–1825).

1806 metais įsiplieskė Prancūzijos – Prūsijos  karas, išprovokuotas Napoleono. Žaibiškai okupavęs Prūsiją, Napoleonas privertė Prūsijos karalių Frydrichą Vilhelmą III (1770–1840) bėgti  su   dvaru ir vyriausybe į  Rytprūsius pas savo sąjungininkus –  Rusijos imperijos kariuomenę.  1806 m. gruodžio mėnesį  Napoleonas išvadavo Lenkiją ir įkūrė Varšuvos kunigaikštytę (1807–1815). Siekdamas galutinai palaužti Prūsiją, patraukė į Rytprūsius, tačiau mūšyje prie Prūsų Yluvos (dab. Bagrationovsk) 1807 m. vasario 7–8 d. buvo sustabdytas Rusijos kariuomenės. Atnaujinus karo veiksmus, 1807 m.  birželio 14 d. Frydlando (dab. Pravdinskas) mūšyje Rusijos pajėgos buvo sumuštos ir imperatoriai Napoleonas Bonapartas bei Aleksandras I nutarė sudaryti taiką. Birželio 25 d. Tilžėje prasidėjo taikos derybos, o liepos 7 d., imperatoriams susitikus ant plausto Nemuno upėje, buvo pasirašyta taikos sutartis tarp Napoleono  ir Aleksandro I. Neutralioje teritorijoje, Nemuno viduryje ties Tilže, ant plausto, buvo įrengti du puikūs paviljonai. Tilžėje, kairiajame Nemuno krante, prancūzų pusėje buvo išrikiuota visa didinga Napoleono gvardija, o dešiniajame krante, rusų pusėje tik kukli caro Aleksandro I karinė palyda. Rusų krante pakvietimo laukė ir Prūsijos karalius Frydrichas III, tačiau nebuvo pakviestas. Liepos 9 d. prie sutarties  buvo priverstas prisidėti ir Prūsijos  karalius Frydrichas Vilhelmas III, o Prūsija privalėjo sumokėti didžiulę kontribuciją Prancūzijai.

Pagal Tilžės taikos sąlygas: Prūsija  buvo paversta  satelitine Napoleono I valstybe ir turėjo atsisakyti didelių teritorijų. Rusija slapta prisijungė prie  1806 m. Berlyne Napoleono paskelbtos Britų salų kontinentinės blokados ir pripažino visus Prancūzijos užkariavimus. Napoleonas sutiko paremti Rusiją kare prieš Turkiją. Prie kontinentinės blokados prisijungė Švedija. Tilžės taika  išardė  antiprancūziškąją koaliciją, tad Napoleonas po jos liko karo padėtyje tik su Didžiąja Britanija. Pajamos, kurias Prancūzija gaudavo plėšdama pavergtas šalis, padengė visas karo išlaidas. ,,Ka­ras turi pats save maitinti”, – sakydavo Napoleonas.

Tilžės taika įamžinta įvairiuose vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūriniuose – XIX amžiaus graviūrose,  medaliuose, 1921 m. Tilžės 3 markių notgelde.

 Trakų istorijos muziejuje saugomi keli medaliai ir graviūros, skirtos Tilžės taikai. 2017 metų pavasarį muziejus įsigijo dar vieną eksponatą – dekoratyvinę porcelianinę  lėkštę, pagamintą Vokietijoje, XIX a. I pusėje. Lėkštės pakraščiai banguoti, sienelės puoštos įvairiaspalviu augaliniu ir auksuotu ornamentu, o šešiabriauniame dugne – tapytas vaizdas, pagal dailininko Nikolo Gose (Nicolas Gosse, 1787–1878) paveikslą  ,,Napoleonas ir karalienė Luiza Tilžėje” (1837m.).  Paveiksle pavaizduotas Prancūzijos imperatoriaus Napoleono I, Rusijos imperatoriaus Aleksandro I ir Prūsijos karališkosios poros – karalienės Luizos ir karaliaus Frydricho Vilhelmos III susitikimas Tilžėje 1807 m. liepos 6 d.

Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas