Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Kovą, balandį, spalį
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-18:00

Balandį - spalį
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Parodos, renginiai

Paroda „Baltijos laisvės simboliai“
Trakų salos pilyje
Nuo 2018-02-15 iki 2018-07-15

Plakečių kolekcijos paroda
„Lietuvos kūrėjai 1918 - 2018“
Trakų salos pilyje
Nuo 2018-07-03 iki 2018-12-30

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2018
„Regina Lituaniae - 300“

 

 

 

 

Medininkų pilis

Medininkų pilies skyrius

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Daugiau informacijos
medininkaipilis.lt

169-asis pėstininkų Naujųjų Trakų pulkas

2017. 08. 10

Muziejus laikraštyje Nr. 32 (502)

1795 m., po Trečiojo Lietuvos ir Lenkijos padalijimo, žlugus valstybei daugeliui lietuvių teko savo noru ar prievarta tarnauti kitų valstybių kariuomenės daliniuose. Vienas tokių dalinių buvo Rusijos Imperijos armijos 169-asis pėstininkų Naujųjų Trakų pulkas (rus. 169-й Пехотный Ново-Трокский полк). Pulkas turėjo daugiau nei 100 metų istoriją, daug kartų performuotas, priklausė trims skirtingoms struktūroms. Jo įkūrimo data – 1811 metai, kai buvo suformuotas Vilniaus gubernijos vidaus batalionas ir tais pačiais metais  perduotas į Vidaus sargybos sudėtį. 1816 m. visus Vidaus sargybos dalinius suvienijus į savarankišką Atskirąjį vidaus sargybos korpusą, į jį įėjo ir Vilniaus vidinis garnizono batalionas. Vėliau batalionas buvo dar ne kartą reorganizuojamas, keitėsi jo sudėtis ir struktūra. 1864 m. išformavus Atskirąjį vidaus sargybos korpusą batalionas tapo kariuomenės rezervo daliniu. 1881 m. bataliono 1-oji kuopa buvo dislokuota Naujuosiuose Trakuose (dab. Trakai). 1891 m. kovo 25 d. visas batalionas gavo Naujųjų Trakų rezervo bataliono pavadinimą, o 1893 m. performuotas 182-ąjį Naujųjų Trakų rezervo pulką. 1898 m. pulkas perduotas iš rezervinių į linijinius, kaip 169 pėstininkų Naujųjų Trakų pulkas. Kadangi jis visą laiką stovėjo gubernijoje, tai dalį kareivių sudarė į tarnybą šaukiami vietos gyventojai, tarp jų ir lietuviai. Dar labiau jų skaičius išaugo vykstant mobilizacijai I Pasaulinio karo išvakarėse. 169-asis pulkas dalyvavo Rusijai liūdnai pasibaigusioje Rytų Prūsijos karo operacijoje ir buvo beveik visiškai sunaikintas kruvinuose 1914 m. rugpjūčio 26 d. – rugsėjo 8 d. mūšiuose Mozūrų ežerų rajone. Tragiškiausia, kad jo sudėtyje buvę kareiviai lietuviai buvo priversti kautis su kitais lietuviais, tarnavusiais Rytprūsiuose dislokuotuose vokiečių daliniuose.
    
Trakų istorijos muziejaus faleristikos rinkinyje saugomi du su šiuo pulku susiję eksponatai. Pirmasis – tai 169-ojo pulko kareivio identifikacinis žetonas, apskrita, varinė 46 mm skersmens ir apie 1 mm storio plokštelė. Viršuje pragręžta skylutė pakabinimui (žetonas buvo nešiojamas ant kaklo). Žetonas vienpusis, viename jo šone įmuštas šifras: „16 р. 169 п. Н=Тр. п. 102“,  ( rusų kalba: 16 рота 169-ого пехотного Ново Трокского полка (169-ojo pėstininkų Naujųjų Trakų pulko 16 kuopa). Skaičius „102“ rodo žetono savininko numerį 16-oje kuopoje tarnavusių kareivių sąrašuose. Toks žetonas padėdavo atpažinti žuvusį ar sunkiai sužeistą karį, be to, tam tikra prasme buvo ir asmens dokumentas. Antrasis eksponatas – ant munduro segamas pulko karininko ženklas. Ženklas žalvarinis, 45 x 35 mm dydžio, sidabruotas, kai kurios detalės auksuotos. Ženklo  pagrindą sudaro ąžuolo ir lauro lapų vainikas, kurio viduje Rusijos Imperijos heraldinis dvigalvis erelis. Virš erelio karūna, į kairę nuo jos imperatoriaus Aleksandro I (1801–1825), į dešinę – Nikolajaus II (1894–1911) monogramos. Ženklo apatinėje dalyje, datos: 1811 ir 1911. Tarp datų heraldinis skydas su tuometiniu Trakų miesto herbu – tvirtovės vartai, sukryžiuoti kalavijai ir virš jų Vytis. Virš herbo raidė „C“ (romėniškas skaičius 100). Apačioje kaspinas su pulko numeriu „169“. Ženklas buvo patvirtintas 1911 metais, pažymint  pulko 100 metų  jubiliejų.

Vyr. muziejininkas Vytautas Tenešis