Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Lapkritį - vasarį
Pilis
antradienis - sekmadienis
9:00-17:00

Lapkritį - kovą
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
9:00-17:00

S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
9:00-17:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Medininkų pilis

Medininkų pilies skyrius

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Daugiau informacijos
medininkaipilis.lt

Šv. Jono Nepomuko koplytstulpis

2018. 05. 17

Muziejus laikraštyje Nr. 20 (542)

Trakuose buvusios turgaus aikštės viduryje, dabartinių Vytauto ir Karaimų gatvių sandūroje, stovi koplytstulpis su Šventojo Jono Nepomuko skulptūra. Statinys yra 14 metrų aukščio, sudarytas iš trijų dalių: keturkampio pjūvio cokolio, ant jo masyvi mūryta iš plytų tinkuota kolona, laikanti koplytėlę su keturšlaičiu stogeliu, virš jo kalto metalo „saulutė“. Pirmą kartą koplytstulpis minimas 1622 m. Su šv. Jono Nepomuko vardu susijusios ir Trakų miesto legendos. Viena jų byloja, kad XVIII a. Užutrakio dvaro savininkui Laurynui Odynecui plaukiant valtimi  Galvės ežere kilusi audra ir jis pradėjęs skęsti. Malda į šventąjį Joną Nepomuką padėjo dvarininkui išsigelbėti ir kaip padėkos ženklą jis užsakė šventojo skulptūrą ir įkėlė ant kolonos. Po 1863–1864 m. sukilimo caro valdžia  įsakė nukelti šventojo skulptūrą, o jos vietoje XIX a. pab. – XX a. pr. kolonos viršuje  buvo pritvirtintas LDK herbas  su virš jo esančiu metaliniu carinės Rusijos herbu – ereliu.

Šv. Jono Nepomuko skulptūros sugražinimo į koplytstulpį istoriją galima atsekti pagal užfiksuotus vaizdus ir užrašus atvirukuose, kurie saugomi Trakų istorijos muziejuje. 1905–1906 m. Vilniuje Petro Vileišio leistame atviruke  užrašas lietuvių ir lenkų kalba: Kunigaikščio Vytauto bokštas Trakuose. 1910 m. Maskvoje išleistame atviruke užrašas rusų ir lenkų k. įvardija senąją turgaus aikštę Trakuose – Vilniaus gatvė ir šv. Jono Nepomuko kolona joje. Ant kolonos tuo metu nėra jokios skulptūros. Pirmojo Pasaulinio karo metais iš Trakų į Drezdeną siųstame 1916 m. atviruke užrašas vokiečių ir lenkų k. tas pats vaizdas įvardijamas: Naujieji Trakai – Vilniaus gatvė, o ant kolonos LDK herbas be carinės Rusijos erelio. 1930 m. V. Borovskio leistame atviruke užrašas lenkų k.: N. TROKI. Kolumna Zygmunta III, kosciół - fara, zał. W.K.L. Witold r. 1409 / Naujieji Trakai. Zigmanto Vazos kolona, parapijinė bažnyčia, funduota Vytauto Didžiojo 1409 m. Tik 1935 m. šv. Jono Nepamuko skulptūra, sukurta Vilniaus skulptoriaus Stanislovo Horno – Poplavskio (1902–1997), atstatyta į senąją vietą, ant kolonos. Tai labai gerai matome žinomo fotografo Jano Bulhako (1876–1950) ) nuotraukoje, darytoje apie 1940 m. Skulptūra išstovėjo iki 1960 m., kuomet vėl buvo nukelta ir įmesta į Lukos ežerą. 1969 m. koplytstulpis restauruotas pagal architekto St. Mikulionio (1935–1992) projektą, o vietoje šv. Jono Nepamuko skulptūros įkelta medinė riterio skulptūra (kurią prisimena ir teksto autorė). Tik muziejininkų, išgelbėjusių ir išsaugojusių šv. Jono Nepamuko skulptūrą muziejaus fonduose dėka, 1991 m. restauruota P. Gudyno centre  skulptūra perduota Trakų miestui. Galime tik džiaugtis, kad šis mažosios architektūros paminklas – miesto globėjo šv. Jono Nepomuko, žvejų ir miestų prie vandens patrono skulptūra – nuo XVII a. iki šių dienų puošia Trakus.
                                   
Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėja Irena Senulienė