Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Gegužė - Rugsėjis
Pilis
pirmadienis - sekmadienis
10:00-19:00

Balandis - Spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Rugpjūtis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
pirmadienis - ketvirtadienis
10:00-16:45
penktadienis
10:00-15:30
pietų pertrauka
12:00 - 12:45
 
Balandis - Spalis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Išsamesnė informacija čia

Parodos, renginiai

Senųjų amatų šventė
Trakų Salos pilyje
2020 08 23

Kęstučio Ramono, Augusto Ramono
paroda „Didieji mūšiai, didžiosios pilys“

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2020

 

 

 

 

 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
enrika.trofimoviene

 

Liepos 17 d.

Popiežiaus bulės Lietuvai ir Mindaugui

Liepos 17 d. sukanka 769 metai, kai popiežius Inocentas IV 1251 m. Milane išleido keturias bules, skirtas Lietuvos valstybei ir didžiajam kunigaikščiui (būsimajam karaliui) Mindaugui. 1251 m. pradžioje pasikrikštijęs Mindaugas, nedelsdamas kreipėsi į šventąjį tėvą dėl Krikšto pripažinimo ir savo, kaip krikščionio valdovo, statuso įtvirtinimo. Tų pačių metų liepos mėnesį pas popiežių į Milaną atvyko Mindaugo pasiuntinys Parbus. Jį lydėjo Livonijos ordino nariai, turėję padėti pakliūti pas popiežių. Kaip matyti iš Inocento IV bulių tekstų, šventasis tėvas labai pozityviai priėmė žinią apie naujakrikštą valdovą. Mindaugą jis vadino „brangiausiuoju Kristuje mūsų sūnumi“, „šviesiuoju Lietuvos kunigaikščiu“.

Liepos 17 d. Inocentas IV išleido keturias bules. Pirmojoje bulėje popiežius paskelbė, kad Mindaugo valdomos žemės (ir potencialiai įgytos ateityje) yra priimamos Šv. Sosto globon. Apie šį faktą kitoje bulėje popiežius informavo ir Saremos bei Kuršo vyskupus, nurodydamas jiems pasirūpinti, kad niekas netrukdytų Mindaugui valdyti Lietuvos. Trečiąja ir ketvirtąja bulėmis popiežius įpareigojo Kulmo vyskupą Heidenreichą karūnuoti Mindaugą Lietuvos karaliumi ir pasirūpinti, kad Lietuvoje būtų pastatyta katedros bažnyčia (be abejo Mindaugo lėšomis) bei paskirtas vyskupas. Tai buvo oficialus Lietuvos, kaip suverenios valstybės, pripažinimas ir Mindaugo, kaip legitimaus valdovo, statuso įtvirtinimas. Lietuvos valdovas užsitikrino sau šventojo tėvo sankcionuotą karaliaus karūną. Mindaugo karūnacija įvyko po dviejų metų – 1253 m. liepos 6 d.

Parengė Tomas Petrauskas

 

Pasaulio lietuvių vienybės diena

Pasaulio lietuvių vienybės diena kasmet minima liepos 17-ąją. Šią dieną 1933 m. legendiniai lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas leidosi į lemtingą skrydį per Atlantą, siekdami apjungti skirtingose Atlanto pusėse gyvenančius lietuvius ir taip simboliškai sumažinti atstumą tarp toli esančių tautiečių.

Užsienyje gyvenantys lietuviai įvairiais laikais teikė Lietuvai pagalbą: politinę, finansinę ir humanitarinę. Užsienyje gyvenantys lietuviai 1990 m. turėjo įtakos Lietuvos nepriklausomybei atkurti, informuodami pasaulį apie sovietų agresiją. Dabar Lietuvos užduotis – sudaryti sąlygas išeivijai aktyviau dalyvauti Lietuvos gyvenime, jaustis reikalingais tėvynėje.

Pasaulio lietuvių vienybės dienos tikslas – sustiprinti ryšį tarp visų lietuvių, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra išsibarstę po pasaulį. Šią dieną vertėtų prisiminti draugus išvykusius už marių jūrų į svetimas tolimas šalis - dirbti, mokytis, gyventi ar tiesiog pasilinksminti ir gerai praleisti laiką.

Parengė Eglė Gineikė