Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Gegužė - Rugsėjis
Pilis
pirmadienis - sekmadienis
10:00-19:00

Balandis - Spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Rugpjūtis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
pirmadienis - ketvirtadienis
10:00-16:45
penktadienis
10:00-15:30
pietų pertrauka
12:00 - 12:45
 
Balandis - Spalis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Išsamesnė informacija čia

Parodos, renginiai

Senųjų amatų šventė
Trakų Salos pilyje
2020 08 23

Kęstučio Ramono, Augusto Ramono
paroda „Didieji mūšiai, didžiosios pilys“

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2020

 

 

 

 

 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
enrika.trofimoviene

 

Liepos 6 d.

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
Liepos 6-ąja minima Lietuvos Respublikos nacionalinė šventė – Valstybės arba Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. 1251 m. katalikišką Krikštą priėmęs Lietuvos didysis kunigaikštis Mindaugas, padedamas Livonijos ordino magistro Andriaus Štirlando, gavo popiežiaus Inocento IV leidimą vainikuotis Lietuvos karaliumi. Karūnacija įvyko po dviejų metų – 1253 m. Mindaugas buvo karūnuotas pagal Viduramžių Europos karūnacijos ceremonialą. Rygos auksakaliai, Andriaus Štirlando rūpesčiu, nukaldino karališkas karūnas Mindaugui ir jo žmonai Mortai. Karūnavimo apeigas atliko Kulmo vyskupas Heidenreikas, tam įgaliotas ir įpareigotas paties popiežiaus Inocento IV. Kur buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius – nežinoma. Yra hipotezė, teigianti, kad tai įvyko Vilniuje, naujai pastatytoje mūrinėje katedroje. Baltarusių istorikai pateikia versiją, kad Mindaugas galėjo būti karūnuotas Naugarduke, tačiau tai irgi tėra spėjimas. Taip pat apie Mindaugo karūnaciją bylojančiuose istoriniuose šaltiniuose nefigūruoja ir liepos 6-iosios data (tiksliai žinomi tik metai – 1253 m.). Tai kad Mindaugas galėjo būti karūnuotas liepos 6-ąja nustatė žymus lietuvių istorikas, šviesaus atminimo profesorius Edvardas Gudavičius (1929 – 2020 m.). 1990 m. Liepos 6-oji buvo įteisinta kaip oficiali valstybinė šventė. Visgi, yra ir alternatyvių versijų kokią dieną galėjo įvykti Mindaugo karūnacija. Mindaugas yra vienintelis istorijoje Lietuvos valdovas, kuris buvo vainikuotas karaliumi oficialiai, pagal to meto Europos politinės sistemos standartus.

Parengė Tomas Petrauskas

Bražuolės sutartis
Liepos 6 d. sukanka 638 metai, kai 1382 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila su Vokiečių ordinu Bražuolėje sudarė sutartį, nukreipta prieš Trakų kunigaikštį Kęstutį.
1381 – 1382 m. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) vyko permainingi konfliktai dėl valdovo sosto. Dar 1380 m. Jogaila su Vokiečių ordinu Dovydiškėse sudarė slaptą taikos sutartį, kurioje įsipareigojo nepadėti savo dėdei Trakų kunigaikščiui Kęstučiui, jeigu jo žemes puls kryžiuočiai. Apie tokią brolėno veiklą sužinojęs Kęstutis 1381 m. įvykdė perversmą ir iš didžiojo kunigaikščio sosto pašalino Jogailą. Tačiau tuo konfliktai nesibaigė – 1382 m. vasaros pradžioje Jogaila sostą susigražino ir Lietuvoje vėl prasidėjo  vidaus karo veiksmai. Jogaila ir Kęstutis skubiai rinko pajėgas lemiamai kovai.
Kaip tik tuo metu, (birželio pabaigoje) į LDK įsiveržė Vokiečių ordino kariuomenė, vadovaujama didžiojo maršalo Kunono fon Hatenšteino. Sunaikinę Eigulių pilį, kryžiuočiai patraukė į šalies gilumą link Trakų. Jie su Jogaila susitiko prie Bražuolės ir netrukus prasidėjo derybos, kuriose svarbų vaidmenį atliko Jogailos brolis Skirgaila. Bražuolėje liepos 6 d. buvo sudaryta nauja sutartis, kurioje numatytos paliaubos iki rugsėjo 8 d. Be to, Ordinas įsipareigojo nepalaikyti draugiškų santykių su Kęstučiu ir jo sūnumis. Savo valdžią galutinai įtvirtinti siekiančiam Jogailai tai buvo svarbi politinė pergalė, dar labiau sustiprinusi jo ir taip perspektyvesnes pozicijas prieš Kęstutį.

Parengė Tomas Petrauskas