Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Kovas, balandis, spalis
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-18:00

Balandis - spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Balandis - spalis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Parodos, renginiai

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2020

 

 

 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

„Laurų vainikas“ - apdovanojimus pelniusių Stasio Eidrigevičiaus plakatų paroda

2016. 08. 03

    Š. m. rugpjūčio 5 d., penktadienį, 18.00 val. Salos pilyje atidaroma žinomo menininko, Pasaulio piliečio Stasio Eidrigevičiaus plakatų parodą „Laurų vainikas“. Ši paroda – išties neeilinis įvykis Lietuvos kultūrinio gyvenimo kontekste. Renginį organizuoja Trakų istorijos muziejus.
    S. Eidrigevičius gimė 1949 m. Lietuvoje, čia 1973 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, o nuo 1980 m. gyvena Lenkijoje, kur jį aplankė pasaulinis pripažininmas. Karjeros pradžioje daugiausia dėmesio skyrė knygos menui – kūrė miniatiūras, ekslibrisus ir iliustracijas – vėliau sekė kaukės, darbai pastele ir tempera, piešiniai tušu, tapyba. Šis autorius yra daugelio tarptautinių apdovanojimų lauretas įvairiose meninėse srityse. Menininko nuopelnai įvertinti ir valstybiniu lygmeniu: 2000 m. jam įteiktas Gedimino IV laipsnio ordinas, o 2001 m. - Nacionalinė premija. 2015 m. Žurnalo „Veidas" sudarytame įtakingiausių Lietuvos meno ir kultūros asmenybių dešimtuke S. Eidrigevičiui atiteko pirmoji vieta.
    Ne vienerius metus kartu su šiuolaikiniais dailininkais dirbantis ir bendromis idėjomis besidalinantis Trakų istorijos muziejus siekia populiarinti šiuolaikinį meną. Rengdamas bendras su dailininkais parodas, Trakų istorijos muziejus šią prasmingą veiklą nuolat demonstruoja viešoje arenoje. Šis darbas integruoja šiuolaikinio Lietuvos meno atstovus į istorinį kontekstą bei reprezentuoja muziejų veiklos potencialą. Trakų istorijos muziejui svarbu supažindinti visuomenę su veikla, vykstančia akademinėje erdvėje. Dažnas plačiosios visuomenės atstovas nežino, kokios kūrybinės nuotaikos sklando šiuolaikinių meno kūrėjų aplinkoje. Šią mintį grindžia, įprasmina bei naujus strateginius ryšius brėžia ir Stasio Eidrigevičiaus plakatų paroda „Laurų vainikas“. Parodos rengėjų manymu, šiuolaikinis muziejus turi būti atviras, jo idėjos turi sietis su bendru Lietuvos kultūriniu gyvenimu. Parodą reikėtų suvokti kaip nesibaigiančių bendradarbiavimo eksperimentų dabartinio etapo rezultatų apžvalgą. „Laurų vainiko“, kaip ir visų kitų parodų, tikslas – akumuliuoti šiandienos tikrovę, greitai ir ekspresyviai vaizduoti potyrius ir patirtį, susijusią su šiuolaikinio žmogaus egzistencinėmis temomis, su tapatybės permąstymo ir perkonstravimo poreikiu. Šie parodos tikslai lemia įvairiausių problemų ir temų išraišką, pastebimą S. Eidrigevičiaus kūriniuose. Parodoje dailininko kūrybinei saviraiškai atspindėti pasirinktas plakato menas: sklaidai skirti įspūdingi plakatai, taip pat informaciją perteikiančios, įsimenančios S. Eidrigevičiaus afišos.
    S. Eidrigevičiaus plakatų paroda skirta pristatyti tiražuojamos meninės spaudos kūrinius ir atkreipti dėmesį į skirtingą jų formatą, stilių, turinio įvairovę. Ja siekiama išryškinti plakato, kaip informacijos sklaidos gatvėje ir meno kūrinio galerijoje, skirtumus bei paties plakato, kaip meno kūrinio, koncepcijos daugiasluoksniškumą. Parodoje eksponuojami ne tik tiražuojamos spaudos darbai, bet ir įvairiuose tarptautiniuose konkursuose pelnyti apdovanojimai. Tad neatsitiktinis parodos pavadinimas. Dar Antikos laikais iš kilniojo lauramedžio šakelių nupintas vainikas buvo šlovės, garbės bei pergalės simbolis, jis siejamas su saulės šviesos dievu, mūzų globėju Apolonu. Senovės Romoje laurų vainikais buvo dabinamos triumfatorių galvos, iš šio papročio atsiradęs ir žodis laureatas (lot. laureatus – vainikuotas laurais). S. Eidrigevičiaus apdovanojimus pelniusių plakatų parodoje kiekvienas kūrinys – tai atskiras lauramedžio lapelis, kurių visuma, lyg valdovo karūna, vainikuoja autoriaus kūrybą. Parodos misija: supažindinti su vieno garsiausių ir savičiausių menininko, nacionalinės premijos laureato, šiandienos Lietuvos ir Lenkijos vizualinio meno atstovų kūryba, per ją parodant tamprų ryšį su menininko tapatumą sąlygojusiomis dvejomis valstybėmis – Lietuva, Lenkija – ir jų kultūra.