Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Gegužė - Rugsėjis
Pilis
pirmadienis - sekmadienis
10:00-19:00

Balandis - Spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Rugpjūtis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
pirmadienis - ketvirtadienis
10:00-16:45
penktadienis
10:00-15:30
pietų pertrauka
12:00 - 12:45
 
Balandis - Spalis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Išsamesnė informacija čia

Parodos, renginiai

Senųjų amatų šventė
Trakų Salos pilyje
2020 08 23

Kęstučio Ramono, Augusto Ramono
paroda „Didieji mūšiai, didžiosios pilys“

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2020

 

 

 

 

 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
enrika.trofimoviene

 

Lietuvos karo aviacija 1919–1940 m.

2016. 10. 26


Fotonuotraukos. Lietuvos kariuomenės karo aviacijos lengvieji bombonešiai virš Trakų miesto.
Trakai, 1939 m. Spaudai parengė O. Ševeliov

Muziejus laikraštyje nr. 44 (461)

Lietuvai 1918 metais atgavus nepriklausomybę ir pradėjus kurti savo kariuomenę,  iškilo ir karo aviacijos kūrimo klausimas. 1919 m. sausio 30 d. įkurtoje Inžinerijos kuopoje pradėti telkti  aviacijos patirtį turintys savanoriai. 1919 metų vasario mėnesį Lietuvos kariuomenė gavo pirmuosius lėktuvus –  aštuonis Vokietijoje nupirktus bombonešius LVG C.VI. Jau 1919 metų kovo pradžioje jie dalyvavo mūšiuose, žvalgydami ir bombarduodami bolševikų pozicijas. Tiesa, pilotavo ir aptarnavo  LVG C.VI dar ne lietuviai, o Vokietijoje pasamdyta grupė lakūnų ir technikų. Kovose su bermontininkais Lietuvos aviacija beveik nedalyvavo, o  kovojant su lenkais, lėktuvus jau pilotavo lietuvių lakūnai. Oficialia Lietuvos karo aviacijos įkūrimo data laikoma 1919 m. kovo 12 d., kai aviacija buvo išskirta iš Inžinerijos bataliono į atskirą  dalį ir paskirtas pirmasis jos viršininkas kapitonas Petras Petronis (1887–1950) bei pradėta formuoti Aviacijos mokykla. Tų pačių metų gegužės mėnesį įsteigtos ir aviacijos dirbtuvės, kur buvo remontuojami įvairiais būdais įsigyti karo lėktuvai, kurių 1923 m. turėta jau per 100. Vėliau šiose dirbtuvėse lėktuvai buvo jau ne tik remontuojami, bet ir gaminami. Pradžioje tai buvo turimų vokiškų lėktuvų kopijos, o nuo 1930 m. jau vien lietuviškos konstrukcijos lėktuvai, įvairių versijų ANBO. 1932 m. atkurta ir nuolat veikė Aviacijos mokykla. 1935 m. naujajam Aviacijos viršininkui pulkininkui–leitenantui inžinieriui Antanui Gustaičiui perorganizavus aviacijos struktūras, aviacijos daliniai susidėjo iš 8 eskadrilių trijose aviacijos grupėse.  9–oji (mokomoji) eskadrilė priklausė Aviacijos mokyklai.
Deja, aviacijos, kaip ir likusios kariuomenės, neaplenkė politiniai „vėjai“, aviacijos karininkai buvo vieni aktyviausių 1926 m. perversmo ir 1934 m. pučo dalyviai. Pastarasis turėjo ypač skaudžias pasekmes – valdžios represijas, patyrusių karininkų areštus ir bendrą valdžios nepasitikėjimą aviacija.  Tarpukario Lietuvos karo aviacijos egzistavimą nutraukė sovietinė okupacija – struktūra kurta 20 metų buvo grubiai sunaikinta per keletą mėnesių.
Trakų istorijos muziejaus fotonuotraukų rinkinyje saugoma nemažai eksponatų, kuriuose užfiksuoti tarpukario Lietuvos karo aviacijos lakūnai ir technika. Šį kartą pristatomos trys fotonuotraukos, kuriose užfiksuoti Lietuvos kariuomenės karo aviacijos III-osios aviacijos grupės 3-osios bombonešių eskadrilės lengvieji bombonešiai  Ansaldo A-120, skrendantys virš Trakų 1939 m. lapkričio 1 d. Eskadrilės vadas – majoras Petras Masys (1908–1975). Fotografuota iš vieno eskadrilės lėktuvo šaulio žvalgo gondolos. III-oji aviacijos grupė (3-oji bombonešių ir 4-oji žvalgybos eskadrilės) priklausė žygiuojančiai atsiimti Vilniaus kraštą Lietuvos kariuomenės Vilniaus rinktinei. Nugarinėje pusėje III-osios aviacijos grupės fotografo antspaudas ir įrašas ranka. 3-oji eskadrilė buvo suformuota 1923 m., bazavosi pradžioje Aleksote, vėliau Zokniuose. Ją sudarė dalis  1927 m.s nupirktų 20 Italijoje pagamintų Fiat – Ansaldo A – 120 „Ady“ (1926).

Vyr. muziejininkas Vytautas Tenešis