Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Birželis
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-19:00

Birželis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Nuo špitolės iki ligoninės

2016. 11. 09

Muziejus laikraštyje nr. 46 (463)

Ligoninių pirmtakės – špitolės – viduramžių prieglaudos Lietuvoje  pradėtos steigti XVI amžiuje. Jomis naudodavosi tik beturčiai, pagyvenę, neįgalūs, ligoti žmonės. Špitolės dažniausiai buvo išlaikomos iš aukų, kurias aukodavo ar užrašydavo įvairūs asmenys. Iki XVI a. Lietuvoje nebuvo ne tik jokių gydymo įstaigų, bet ir sėsliai gyvenančių gydytojų.

Pirmąją, 10-ties lovų, Šv. Jobo ir Marijos Magdalenos špitolę Vilniuje įkūrė medicinos daktaras Martynas iš Dušnikų 1514 m. Špitolėje buvo vaistinė, virtuvė, koplyčia ir patalpos aptarnaujančiam personalui. Vėliau špitolių tinklas sparčiai plėtėsi, jos buvo kuriamos visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. 1635 m. atidaryta špitolė psichiniams ligoniams, ji veikė iki 1915 metų. Šv. Jokūbo špitolė atidaryta 1723 m., vėliau tapusi pirmąja ligonine Lietuvoje. Kai kurios špitolės vėliau tapo stacionariomis gydymo įstaigomis, jų pagrindu kūrėsi ligoninės, kitos liko prieglaudomis. Pirmas bandymas špitoles tvarkyti  valstybiniu mastu buvo 1707 m., Seimui priėmus nutarimą, kad kiekvienoje špitolėje turi būti gydytojas ir vaistinė.  Tačiau šis nutarimas nerealizuotas, nes nebuvo pakankamo kiekio gydytojų.  Tik XVIII a. pabaigoje špitolėmis pradėjo rūpintis valstybė.  Seimas 1791 m. pavedė ligonines globoti vadinamajai Policijos komisijai, kuri 1792 m. atliko jų surašymą. Tuomet LDK ribose buvo užregistruotos 194 ligoninės - špitolės, kuriose buvo 2159 ligoniai.

Po Trečiojo Lietuvos ir Lenkijos padalijimo 1795 m. didesnė Lietuvos dalis buvo prijungta prie Rusijos. Lietuvos ligoninių komisija buvo atgaivinta 1807 m.  Jos pastangomis keletas Vilniaus špitolių buvo sujungtos į vieną, perkeltą į Lukiškes ir pavadinta Šv. Pilypo  ir Jokūbo vardu. Tai seniausia ligoninė Lietuvoje. Lietuvos ligoninių komisija 1808 m. buvo panaikinta ir ligoninių tvarkymą Rusijos caro valdžia perėmė į savo rankas. Rusijoje 1842 m. (taip pat ir Lietuvos teritorijoje) visos ligoninės ir labdaros įstaigos buvo perduotos Valstybės Turtų ministerijai.
Tikslių duomenų, kada ir kiek Trakų mieste buvo įsteigta špitolių aptikti nepavyko, tačiau tiksliai žinoma, kad viena špitolė 1785 m.  buvo prie Trakų parapijos bažnyčios ir greičiausiai sudegė per 1785 m. gaisrą. Atstatyta iki 1820 m.,  buvo tašytų rastų pastatas. 1830 m. špitolė jau buvo beveik sugriuvusi ir matomai uždaryta. Prieš pat baudžiavos panaikinimą (1860–1861) Trakuose buvo  miesto ligoninė, karo ligoninė ir 30 vietų kalėjimo ligoninė. Dabartinės Trakų ligoninės senasis pastatas pastatytas apie 1905–1912 m.

Trakų istorijos muziejuje saugomi keli eksponatai, susiję su medicinos praktikos istorija Lietuvoje ir Trakuose. Šį kartą pristatomi du. Vienas jų yra XX a. pradžioje spausdintas Trakų miesto daktaro Bystrovo receptas su gydytojo įrašu ranka. Kitas – Trakų apskrities ligoninės  spausdintas recepto blankas lietuvių ir vokiečių kalbomis su įrašu ranka, datuotas 1944 m. sausio 14 d.
                                                                             
Muziejininkė Danutė Pavilionienė