Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Birželis
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-19:00

Birželis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Jurgio Juodžio kūryba

2016. 11. 24

Muziejus laikraštyje nr. 48 (465)

Trakų istorijos muziejus šiomis dienomis įsigijo dailininko Jurgio Juodžio (1911–1986) kūrybos darbą „Pavojus artėja“, tapytą 1975 m. JAV. Tai buvo gera proga pasidomėti šia įvairiapuse asmenybe bei jo kūryba.

J. Juodis  gimė 1911 m. spalio 22 d. Klebiškio kaime (Prienų r.). Mokslus pradėjo Pakuonio pradinėje ir Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, bet atestatą gavo Alytuje. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje piešimo mokėsi pas mokytoją dailininką Vincą Kašubą ir C. Grigaitytę. Į Kauno meno mokyklą buvo priimtas iškart į II kursą. Dėl savito stiliaus, esą jis panašus į M. K. Čiurlionio ir K. Šimonio, kilo ginčas su profesoriumi P. Kalpoku ir aštrėjant priekaištams, po trečiojo kurso J. Juodis paliko mokyklą. Įstojo į dailininko J. Vienožinskio dailės studiją, buvo susikūręs savitą tapybos stilių: paveikslų fonas - oro ir vandens bangų bei spiralių vizijos.

Tačiau patriotinių jausmų skatinamas, 1934 m įstojo savanoriu į 1 husarų pulką 1935 m. pradėjo mokslus Karo mokykloje. 1937 m. buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino 3 laipsnio medaliu. 1938 m. baigęs Karo mokyklos XIX laidą, tapo karo lakūnu leitenantu. Viso atskraidė 237 valandas. Laisvalaikį skyrė tapybai. Piešė patriotinėmis temomis, paveiksluose įamžindamas lietuvių tautos istoriją. Vėliau rašė meno apžvalgas, recenzijas. J. Juodžio nuomone, „menas yra tautos veidas, arba veidrodis”. Būdamas karininku, jis nutapė apie 2000 paveikslų, jam buvo patikėta tapyti žymių Lietuvos kariuomenės generolų, pulkininkų ir kitų karininkų portretus. Jo darbai puošė, karininkų ramovę, štabus ir kareivines. Su jaunatvišku entuziazmu dirbo platų kultūrinį darbą ne tik piešdamas, bet ir organizuodamas karių teatrus, rašė vaizdelius, dramos kūrinėlius, dekoravo vaidinimus.

SSSR okupavus Lietuvą, J. Juodis 1940 m. lapkričio 6 d. buvo atleistas iš kariuomenės. Prasidėjus Vokietijos karui su SSRS, įstojo į Tautinio darbo apsaugos batalioną. Karui pakrypus sovietų naudai, J. Juodis vengdamas galimų represijų 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. Ansbache, tarptautinėje parodoje, eksponavo savo paveikslus: „Vytautas didysis prie Juodosios jūros“, „Dariaus ir Girėno paskutinis skrydis“, „Sparnuotoji Lietuva“ ir kitus. 1949 m. dailininkas išvyko į JAV. Filadelfijoje įstojo į Meno mokyklą, įgijo dailininko tapytojo diplomą. Profesūra pripažino jo „virpančių bangų ir kintančių spindulių“ atsivežtinį lietuvišką stilių. Tapytojas priklausė Amerikos lietuvių dailininkų sąjungai. 1967 m. Lietuvos nepriklausomybės 50 – mečiui jo dukros Brukline išleido J. Juodžio penkiasdešimties paveikslų albumą „Tautos keliu“. Šiame albume yra penki paveikslai, kuriuose pavaizduota Trakų pilis: „Kęstučio dvasia“ (1956), „Lietuvos valdovai Vytautas ir Kęstutis“ (1957), „Birutė ties Trakais“ (1958), „Kęstutis ties Trakais“ (1959), „Partizano kapas“ (1965). Dailininkas tapė aliejumi, tempera, akvarele. J. Juodžio gyvenimo credo: „Tėvynei pradėjau tarnauti ankstyvose jaunystės  dienos ir jai tarnauju, ir tarnausiu tol, kol bus man leista Tvėrėjo“. J. Juodis mirė 1986 m. spalio 24 d.

Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas