Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Gegužė - Rugsėjis
Pilis
pirmadienis - sekmadienis
10:00-19:00

Balandis - Spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Liepa
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
pirmadienis - ketvirtadienis
10:00-16:45
penktadienis
10:00-15:30
 
Balandis - Spalis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Išsamesnė informacija čia

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
enrika.trofimoviene

 

Vyskupas Antanas Deksnys

2016. 12. 14

Muziejus laikraštyje nr. 51 (468)

2016 metais sukako 110 metų nuo žymaus pokario lietuvių išeivijos veikėjo, vyskupo Antano Deksnio (1906–1999) gimimo. A. Deksnys gimė 1906 m. gegužės 9 d. Butėniškio vienkiemyje Rokiškio apskrityje. Tėvai – Stanislovas Deksnys ir Venceslava Kiliūtė, buvo pasiturintys valstiečiai. Jaunajam Antanui aplinkiniai pranašavo karininko ar valdininko ateitį. Bet jis pasirinko kitaip – Deksnių šeima buvo ne vien apsišvietusi, bet ir religinga, iš jos tarpo buvo kilęs ne vienas kunigas. 1926 m. baigęs Rokiškio gimnaziją, A. Deksnys įstojo į Kauno universiteto Teologijos–filosofijos fakultetą. 1931 m. gavo kunigo šventimus. Po kelių metų darbo vikaru, kunigas buvo išsiųstas tęsti mokslų į Fribūro universitetą Šveicarijoje, kur 1940 m. apsigynė filosofijos daktaro laipsnį. Į tėviškę grįžti sutrukdė sovietinė okupacija. A. Deksnys išvyko į JAV ir  1943 m. buvo paskirtas klebonu į nedidelę, seną lietuvišką parapiją East St. Louis mieste Ilinojuje. Parapijos reikalai buvo smarkiai pašliję, likę daug skolų ir kitų problemų, pirmaisiais klebono veiklos metais gaisras sunaikino bažnyčią. Bet A. Deksnys nenuleido rankų ir energingai ėmėsi darbo. Jo pastoracinis uolumas ir pedagoginiai sugebėjimai pritraukė į parapiją ne tik senuosius lietuvių imigrantus, bet ir nemažai naujųjų karo pabėgėlių. Greitai buvo išmokėtos parapijos skolos, pradėtos rinkti lėšos naujos bažnyčios statybai. 1956 m. naujoji bažnyčia buvo pašventinta. Energinga klebono veikla neliko nepastebėta ir bažnytinės vyresnybės – 1964 m. A. Deksnys buvo pakeltas į prelatus. 1967 m. popiežius Paulius VI (1897–1978) paskyrė A. Deksnį vyskupu Vakarų Europos lietuviams išeiviams. Jo, kaip lietuvių išeivių sielovados vadovo pagrindinė rezidencija buvo Bad Woerishofen'o miestelyje Vokietijoje, netoli Augsburgo. Kad pasiektų po visą Vakarų Europą išsimėčiusius tautiečius, vyskupas buvo priverstas daug keliauti, dažnai ne vien Europoje, bet ir kituose žemynuose, nuo Pietų Amerikos iki Australijos. A. Deksnio pamokslai per  ,,Vatikano radiją” pasiekdavo ir Lietuvą. Būdamas dvasinės vyresnybės nariu, vyskupas bendravo  su įtakingais įvairių šalių politikais ir valstybės veikėjais ir  tuo naudojosi, nuolat primindamas apie okupuotos Lietuvos likimą. 1985 m. būdamas 76 metų vyskupas A. Deksnys paliko savo oficialų postą, bet ir būdamas emeritu toliau daug keliavo, lankydamas tautiečius įvairiose šalyse. 1989 m., 1991 m. ir 1998 m. po daugelio dešimtmečių pertraukos lankėsi tėvynėje. Mirė Bad Woerishofene 1999 m. gegužės 5 d., ten ir palaidotas.

Trakų istorijos muziejus įsigijo dali vyskupo A. Deksnio asmeninio archyvo. Šį kartą pristatomos dvi vyskupo A. Deksnio nuotraukos iš  muziejaus rinkinio. Pirmojoje – dar jauno kunigo portretas, jam atvykus į JAV. Nuotrauka daryta Čikagoje, pas lietuvių kilmės fotografą Stankūną, apie 1941–1942 metus. Antrojoje fotonuotraukoje popiežius Paulius VI su šešiais vyskupais Romoje. Pirmas iš dešinės stovi vyskupas A. Deksnys. Fotonuotrauka daryta tarp 1968 ir 1973 metų Vatikane.

Vyr. muziejininkas Vytautas Tenešis