Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Birželis
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-19:00

Birželis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

1931 metų Prezidento rinkimai

2016. 12. 21

Muziejus laikraštyje nr. 52 (469)

1931 m. gruodžio 11 d. Nepriklausomoje Lietuvoje įvyko penktieji Respublikos Prezidento rinkimai. Tų pačių metų lapkričio 25 d. buvo paskelbtas šalies Prezidento rinkimų įstatymas. Remiantis juo, Prezidentą rinko Ypatingieji Tautos atstovai. Šiuos atstovus išrinkdavo valsčių, apskričių ir miestų tarybos (vienas rinkikas atstovaudavo 20 tūkstančių gyventojų). Trakų apskrityje 96 rinkikai išrinko keturis atstovus, kurie gavo nuo 84 iki 90 balsų. Tai ūkininkai Stasys Martinaitis, Ignas Jacinavičius, Jonas Urmilevičius bei tarnautojas Ignas Karpavičius. Iš viso buvo išrinkta 116 Ypatingųjų Tautos atstovų Respublikos Prezidentui rinkti. Rinkimuose dalyvavo tautininkai, valstiečiai liaudininkai, krikščionys demokratai ir socialdemokratai. Be Antano Smetonos (1874–1944) į Lietuvos Prezidentus opozicija bandė pasiūlyti Leoną Bistrą (1890–1971), Mykolą Biržišką (1882–1962) ir Ernestą Galvanauską (1882–1967). Visoje Lietuvoje rinkimai vyko sklandžiai, tik Klaipėdos mieste rinkimai neįvyko.

Gruodžio 11 d. visi 116 Ypatingųjų Tautos atstovų susirinko Kaune. 11.40 val. ministras pirmininkas Juozas Tūbelis (1882–1939) Teisingumo rūmuose pradėjo Ypatingųjų Tautos atstovų Respublikos Prezidentui rinkti susirinkimą. Į Prezidiumą buvo pakviesti Kauno miesto atstovas Stasys Šilingas (1885–1962) ir Rokiškio apskrities atstovas Juozas Kalpokas (1877– ?). Į Lietuvos Prezidentus buvo pasiūlytas vienas kandidatas – Antanas Smetona. Buvo sudaryta trijų asmenų skaičiavimo komisija: V. Kareckas (Šiauliai), A. Miškinis (Alytus) ir Antanas Šilgalis (1885–1953, Kretinga). Visiems rinkėjams buvo išdalintos balsavimo kortelės. 13.25 val. balsavimo komisija paskelbė, kad visi 116 Ypatingųjų Tautos atstovų vienbalsiai Lietuvos Respublikos Prezidentu išrinko A. Smetoną (1919 m. balandžio 4 d. – 1920 m. balandžio 19 d. pirmasis Lietuvos valstybės prezidentas). Žinia buvo sutikta audringomis ovacijomis. Prezidentą į Teisingumo rūmus atlydėjo raitų husarų eskortas. Ties rūmais jį pasitiko Karo mokyklos Garbės kuopa. Išrinktasis Prezidentas A. Smetona prisiekė Lietuvai. Jo priesaiką transliavo valstybės Radiofonas. Po priesaikos Prezidentas kreipėsi į Tautą. Prezidentą pasveikino 21 patrankos šūvio salvė.

1931 m. gruodžio 12 d. ,,Lietuvos aidas“ Nr. 283 (1361) apie priesaiką rašė taip - ,,Respublikos Prezidento priesaikos apeigas atliko J. E. Metropolitas arkivyskupas J. Skvireckas, asistuojant generalvikarui prelatui K. S. Šauliui, kun. Bylai ir kun. Ūsoriui. Respublikos Prezidentas p. Antanas Smetona iškilmingai pareiškė priesaikos žodžius, pabučiavo kryžių, evangeliją, Valstybės vėliavą ir pasirašė priesaikos aktą“.

A. Smetona 1938 m. seimo dar kartą buvo perrinktas Prezidentu ir išbuvo pareigose iki 1940 m. birželio 15 d.

Prieš 85 metus vykusį įvykį iliustruojame 1919 metais Niujorke (JAV) išleistu atspaudu, skirtu Antanui Smetonai. Atspaudas 405 x 290 mm dydžio. Centre prezidento portretas, po juo užrašas apačioje: ,,ANTANAS SMETONA PIRMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS“.

Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas