Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Birželis
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-19:00

Birželis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

51-asis Lietuvių pėstininkų pulkas

2017. 10. 04

Muziejus laikraštyje Nr. 40 (510)

51-asis Lietuvių pėstininkų pulkas suformuotas 1809 m. ir pavadintas  Lietuvių muškietininkų  pulku, o 1811 m. vasario 22 d. pervadintas Lietuvių  pėstininkų  pulku. Kovos krikštą gavo 1812 m. spalio 7 d. ties Polocku, mūšyje  su Napoleono armija. 1813 m. forsavęs Vyslą dalyvavo Gdansko blokadoje, vėliau kovėsi ties Poznane, Paryžiumi.

1817 m. pulkas buvo įjungtas į atskiro Lietuvių korpuso sudėtį. 1831 m. sukilimo metu pulkas buvo performuotas. Kovo 19 d. mūšyje su sukilėliais, pulkas patyrė pralaimėjimą ir pasidavė lenkų sukilėliams. Jiems buvo perduota visa ginkluotė, dvi patrankos ir dvi pulko vėliavos. Mūšyje žuvo pulko vadas, 22 karininkai bei 1140 žemesnio rango puskarininkių.

1831 m. gegužės 3 d. pulko likučiai atvyko į Brestą ir suformavo naują Lietuvių jėgerių pulką. 1841 m. pulkas buvo perkeltas į Kaukazą. 1849 m. Rusijai įsiveržus į Vengriją, pulkas dalyvavo žygyje į Transilvaniją. 1853 m. prasidėjus Krymo karui pulkas vėl buvo sugrąžintas į Kaukazą. Dalyvavo mūšiuose su turkais, dalyvavo  Sevastopolio gynyboje. Už tai pulkas buvo apdovanotas dviem Georgijaus vėliavomis.

1856 m. balandžio 17 d. vėl pulkas pervadintas Lietuvių  pėstininkų pulku ir Kaukaze išbuvo iki 1859 m. vasaros. Po 1863 m. sukilimo pulkas buvo reorganizuotas į Lietuvių rezervinį pulką ir tik 1864 m. kovo 25 d. jam buvo suteiktas 51-ojo Lietuvių pėstininkų pulko pavadinimas.
    
1877–1878 m. rusų–turkų karo metu saugojo Krymą. 1879 m. pulkui suteiktas leib– gvardijos Lietuvių pulko vardas. 1904 m. pulko šefu ir globėju tapo Rusijos Imperijos sosto įpėdinis Aleksejus (1904–1918).
    
Trakų istorijos muziejuje saugomi du  jubiliejiniai puodeliai, puošti pulko atributika. 1911 m., minint 51-jo Lietuvių pėstininkų  pulko šimtmetį,  Rygos M. Kuznecovo porceliano fabrike buvo užsakyti jubiliejiniai puodeliai, kurie buvo įteiki karininkams ir pasižymėjusiems pulko kariams. Puodelis  porcelianinis, 108 mm aukščio,  sienelėje  Lietuvių pulko ženklas – ant dvigalvio erelio krūtinės heraldiniame skyde, raudoname fone Vytis. Iš šonų Rusijos imperatorių Aleksandro I (1801–1825) ir Nikolajaus II (1894–1917)  monogramos. Kitoje puodelio pusėje šešių eilučių tekstas rusų kalba: ,,ПАМЯТЬ/ЮБИЛЕЯ/Л.ГВ./ЛИТОВСКОГО/ПОЛКА./1811-1911.“ (Atminčiai jubiliejaus leib. gvardijos Lietuvių pulko). Kitas puodelis yra metalinis, emaliuotas, 102 mm aukščio, su ąsele. Jis skirtas pulko suformavimo 100-čiui paminėti. Sienelėje Rusijos imperatorių Aleksandro I ir Nikolajaus II monograma, po ja data: 1809–1919 ir skaičius 100. Kitoje puodelio pusėje pulko ženklas (sosto įpėdinio Aleksejaus Nikolajevičiaus monograma) ir tekstas rusų k.: „51.й ЛИТОВСКIЙ  Е.И.В.Н.Ц.  ПОЛКЪ.“ (51-as Lietuvių Jo Imperatoriškosios Aukštenybės caraičio įpėdinio pulkas.)

Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas