Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Gegužė - Rugsėjis
Pilis
pirmadienis - sekmadienis
10:00-19:00

Balandis - Spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Liepa
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
pirmadienis - ketvirtadienis
10:00-16:45
penktadienis
10:00-15:30
 
Balandis - Spalis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Išsamesnė informacija čia

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
enrika.trofimoviene

 

Konferencija „Mažųjų miestų ir miestelių kultūros paveldo apsaugos klausimai“

2017. 10. 11

2017 m. spalio 19 d.
Architekto-restauratoriaus St. Mikulionio skaitymai

KONFERENCIJOS TEZĖS

Spalio 19 d., ketvirtadienį, Trakuose vyks renginys, skirtas architektui, Trakų miesto ir pilių tyrinėtojui, Trakų miesto garbės piliečiui dr. Stanislovui Mikulioniui atminti. 9.30 val. ant Trakų istorijos muziejaus pastato (Kęstučio g. 4) bus atidengta paminklinė lenta, o 11.00 val. Trakų salos pilyje prasidės konferencija Mažųjų miestų ir miestelių kultūros paveldo apsaugos klausimai. Konferenciją organizuoja LR Restauratorių sąjunga, ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas, VDA Paminklotvarkos katedra ir Trakų istorijos muziejus.

„Šiais metais, spalio 11-ąją, sukako 25 metai nuo dr. Stanislovo Mikulionio mirties, – sako Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas. – Pagerbdami šio Lietuvos kultūros paveldo puoselėtojo atminimą, nusprendėme atidengti jam skirtą paminklinę atminimo lentą.“

Trakų istorijos muziejus organizuoja konferencijas nekilnojamų vertybių restauravimo ir konservavimo problemoms aptarti, dedikuotas St. Mikulioniui. Prieš penkerius metus išleista knyga „Stasį Mikulionį prisimenant“.

Šiais metais konferencijoje bus kalbama apie Stanislovo Mikulionio projektų ženklus nūdienos Trakuose, mažų istorinių miestų ir miestelių plėtros paveldosauginį reguliavimą, bus pristatyti visuomenei mažiau žinomi paveldosaugos objektai – Valkininkai, Čižiūnų kaimas, Pakruojo sinagoga, istorinė Smalininkų miesto dalis, mažųjų urbanistikos paveldo objektų mažoji architektūra.

Bus perskaityti septyni pranešimai. Jų autoriai – dr. prof. Jonas Glemža, architektės Marija Nemunienė, Giedrė Filipavičienė ir Viltė Janušauskaitė, atstovaujančios  ICOMOS Lietuvos nacionaliniam komitetui bei VĮ „Lietuvos paminklai“, architektė Giedrė Miknevičienė (ICOMOS LNK narė, UAB Projektavimo ir restauravimo institutas), sienų tapybos restauratorė Indrė Valkiūnienė ir Brigita Balčytienė (Trakų istorijos muziejus).

Nuo 1994 metų vykstančios  konferencijos vadinamos Architekto St. Mikulionio skaitymais.
Stanislovas Mikulionis (1935–1992) – humanitarinių mokslų daktaras, inžinierius architektas, architektūros istorikas, didžiąją savo gyvenimo dalį skyrė Trakų senamiesčio ir pilių tyrimams bei restauravimui. Architektas parengė pirmuosius projektus, kuriuose buvo nurodyti saugotini istoriniai Trakų pastatai, siūlomos senamiesčio ribos, pagal jo projektus restauruotos Trakų salos ir pusiasalio pilys. Jis buvo laikraščio „Voruta“ redakcinės kolegijos narys, daugelio knygų ir straipsnių autorius. St. Mikulioniui buvo skirta Lietuvos respublikinė premija (1978 m.) už  Trakų salos pilies restauravimą. Jam suteiktas Trakų Garbės piliečio vardas.

Pranešimą parengė:
Brigita Balčytienė,
Trakų istorijos muziejaus Ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėja,
Tel. +370 611 85612, el. paštas – b.balcytiene@trakaimuziejus.lt

PROGRAMA

9.30 Paminklinės lentos architektui, restauratoriui St. Mikulioniui atidengimas Trakų Pusiasalio pilyje.
10.30–11.00 Dalyvių registracija. Trakų salos pilies Didžioji menė.
11.00 Konferencijos atidarymas. Trakų istorijos muziejaus direktoriaus Virgilijaus Poviliūno sveikinimo žodis.
11.15 Stasį Mikulionį prisimenant. Brigita Balčytienė. Trakų istorijos muziejus, Ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėja.
11.30 Valkininkų istorinis miestas ir Čižiūnų kaimas – paveldo vietovės. Praeitis ir dabartis. Prof. dr. Jonas Glemža.
11.50 Mažų istorinių miestų ir miestelių plėtros paveldosauginis reguliavimas. Giedrė Miknevičienė. ICOMOS LNK narė, architektė, UAB Projektavimo ir restauravimo institutas.
12.10 Pakruojo sinagoga. XIX a. tapyba ir sienų apmušalai. Indrė Valkiūnienė. Sienų tapybos restauratorė.
12.30 Smalininkų miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas. Išskirtinumas ir problemos. Marija Nemunienė. ICOMOS LNK pirmininkė, architektė, UAB Projektavimo ir restauravimo institutas.
12.50 Velnias slypi detalėse: mažųjų urbanistikos paveldo objektų mažoji architektūra. Viltė Janušauskaitė. ICOMOS LNK narė, VU IF doktorantė, VĮ „Lietuvos paminklai“ vyresnioji architektė.
13.10 Miestas ir projektas. Architekto Stanislovo Mikulionio projektų ženklai Trakuose. Giedrė Filipavičienė. ICOMOS LNK narė, VDA lektorė, VĮ „Lietuvos paminklai“ projektų vadovė.
13.30–14.00 Diskusijos.
14.00–15.00 Pietų pertrauka.
15.00–16.00 Ekskursija.