Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Birželis
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-19:00

Birželis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Feliksui Grigaliūnui – 150

2017. 10. 18

Muziejus laikraštyje Nr. 42 (512)

2017–aisiais sukanka 150 metų, kai gimė miškininkas, valstybės veikėjas Feliksas Grigaliūnas (1867–1939). Gimė Joniškėlyje (Pasvalio r.), baigė Panevėžio realinę mokyklą. Mokslus tęsė Daugpilyje (dabar Latvijos Respublika), kur baigė gimnaziją ir įstojo į Miškų institutą Sankt Peterburge. Sėkmingai baigęs mokslus 1893 m., darbo valdiškose įstaigose Lietuvos gubernijose negavo. Pradėjo privačią praktiką privačiuose Paslovskio miškuose Pinsko ir Slonimo srityje (dabar Baltarusija). Buvo darbštus, energingas, sąžiningas, puikus savo amato žinovas.
    
Atgavus Lietuvai nepriklausomybę F. Grigaliūnas grįžo į tėvynę ir pradėjo miškų tvarkymo darbus Balstogės apygardoje Belovežo girioje. Lenkijai okupavus Vilniaus kraštą dirbo miškų inspektoriumi Rytų Lietuvoje. 1920 m. buvo Lietuvos valstybinės komisijos sutarčiai su Rusija sudaryti ekspertas. Derybų  metu buvo sudaryta speciali komisija, kuri visus Rusijos valdžios nuostolius Lietuvai įvertino 1224 mln. litų. Lietuvos delegacija reikalavo proporcingos jos teritorijai Rusijos aukso dalies, prekybos ir karo laivyno, atitinkamo skaičiaus geležinkelio vagonų ir garvežių, taip pat sugrąžinti iš Lietuvos išvežtą turtą – Rusijos bankuose esančius Lietuvos piliečių indėlius (13 mln. aukso rublių), išpirkti Lietuvos gyventojų turimus rublius ir apginkluoti vieną armijos korpusą. Maskva pripažino, kad nuo 1914 m. rugpjūčio 1 d. išvežtas turtas, archyvai, Lietuvos Metrika, brangenybės ir kt. priklauso Lietuvos valstybei ir įsipareigojo tuos turtus sugrąžinti. Sovietų Rusija atleido Lietuvą nuo Rusijos imperijos valstybinių skolų, o karo nuostoliams atlyginti paskyrė 100 tūkst. dešimtinių miško ir 3 mln. aukso rublių.
    
1924 m. F. Grigaliūnas paskirtas valstybinės komisijos, kuri Paryžiuje pasirašė Klaipėdos konvenciją, ekspertu. Vertino miškų būklę Klaipėdos krašte. 1925–1938 m. dirbo Žemės ūkio viceministru 1928 m. paskirtas ŽŪM Generaliniu sekretoriumi. Dirbdamas rūpinosi valstybės interesais. Prižiūrėjo ne tik miškus, bet ir melioracijos darbus. Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Lietuvos didžiojoio kunigaikščio Gedimino III (1928) ir II (1931) laipsnio bei Vytauto Didžiojo II laipsnio (1937) ordinais. 1937 m. lapkričio 1 d. savo noru išėjo į pensiją ir apsigyveno nuosavame ūkyje Kaukliuose (Pušaloto apyl.). F. Grigaliūnas staiga mirė 1939 m. sausio 24 d. savo ūkyje. Nekrologai buvo paskelbti ,,Lietuvos aide“ 1939 01 25 Nr.38 (4440) ir ,,Ūkininko patarėjuje“ 1939 01 26 Nr. 4 (537).
    
Trakų istorijos muziejuje saugomi F. Grigaliūno valstybiniai apdovanojimai. Šį kartą pristatome Vytauto Didžiojo 2 laipsnio ordino ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 2 laipsnio ordino žvaigždes. Vytauto Didžiojo žvaigždė yra auksuota, sidabrinė, centre, apskritime juodos, baltos ir raudonos spalvos emalis, skersmuo 82 mm. Ldk Gedimino žvaigždė sidabrinė, auksuota, emaliuota, skersmuo 80 mm. Abudu apdovanojimai pagaminti Šveicarijos firmoje Huguenin Freres & C.
                                                      
Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas