Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Birželis
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-19:00

Birželis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Proginė moneta, skirta A. J. Greimui

2017. 11. 08

Muziejus laikraštyje Nr. 45 (515)

2015 metų lapkričio 3–18 d. Paryžiuje vykusioje UNESCO Generalinėje konferencijoje, buvo  patvirtintas 2016–2017 minėtinų, pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui ir istorinei atminčiai svarbių datų sąrašas. Į jį įtrauktos  ir Algirdo Jurgio Greimo 100–osios gimimo metinės. Lietuvos Respublikos Seimas 2017 metus paskelbė Algirdo Juliaus Greimo metais. Pasauliui minint XX a. mąstytojo gimimo šimtmetį, vieniems jis yra neabejotinas ir įtakingas šiuolaikinės semiotikos autoritetas, kitiems – kovotojas už savo tautos ir  kitų pavergtų tautų laisvę.
    
Vienas žymiausių šiuolaikinio pasaulio mąstytojų – Algirdas Julius Greimas (1917– 1992), gimė lietuvių karo pabėgėlių šeimoje, Tuloje, Rusijoje vykstant bolševikinei revoliucijai. Grįžęs į atgavusią nepriklausomybę Lietuvą, Vytauto Didžiojo universitete Kaune, 1934–1935 m. studijavo teisę, 1936–1939 m. Prancūzijoje, Grenoblio universitete, kalbotyrą. Per  Antrąjį pasaulinį karą, hitlerinei Vokietijai išstūmus bolševikus okupantus ir užėmus Lietuvą, antikomunistinių pažiūrų A. J. Greimas įsitraukė į antifašistinės  kovos pogrindį. Nuo 1943 m. jis vadovavo „Laisvės kovotojų“ – liberaliojo rezistencijos sparno organizacijos spaudos ir propagandos skyriui. Rašė straipsnius lietuvių kalbos likimo klausimais jau 1943 m. Šiauliuose leidžiamame literatūros almanache „Varpai“. A. J. Greimas pasitraukė iš Lietuvos 1944 m., apsigyveno Prancūzijoje. A. J. Greimui mokslinę šlovę atnešė indėlis į leksikologiją. 1965 m.  mokslininkas tampa Paryžiaus aukštųjų visuomenės mokslų mokyklos Bendrosios semantikos studijų vadovu. Jo vadovaujamos grupės bei specialaus seminaro pagrindu susiformavo vadinamoji Paryžiaus semiotikos mokykla (Ecole de Paris), pasaulyje žinoma  kaip Greimo mokykla. 1966 m. A. J. Greimas sukuria savąją „Stuktūrinę semantiką“. 1968 m. pasirodęs „Senosios prancūzų kalbos žodynas“ iki šiol daro įspūdį dėl autoriaus tikslumo. Dauguma A. J. Greimo veikalų parašyti prancūzų, o  mitologinės ir eseistinės studijos – lietuvių kalba. Gimtojoje Lietuvoje profesorius buvo labiau žinomas kaip kritikas bei lietuvių mitologijos tyrinėtojas. 1971 m. bei 1979 m. skaitė paskaitas Vilniaus universitete. Parašė daug darbų, bet A. J. Greimo kaip semiotiko veiklą įprasmino  du drauge su Jozefu Kurtesu (Joseph Courtés) redaguoti aiškinamojo semiotikos žodyno tomai (1979 ir 1986 m.) bei dviejų tomų veikalas – „Semiotikos tikslai ir perspektyvos: darbai Algirdo Juliaus Greimo garbei“.
    
Atsižvelgdamas į LR Seimo nutarimą,  Lietuvos Bankas, UAB „Lietuvos monetų kalykloje“, 3000 vnt. tiražu, 2017 m. nukaldino proginę, 20 eurų nominalo monetą, skirtą Algirdo Juliaus Greimo 100–sioms gimimo metinėms.
    
Monetos skersmuo  38,61 mm, masė  28,28 g. Monetos dailininkai Rolandas Rimkūnas ir Giedrius Paulauskis. Averse pavaizduotas stilizuotas herbinis Vytis, apjuostas semiotinės analizės schema. Įrašas: LIETUVA 2017 20€ ir kalyklos logotipas. Reverse – mokslininko portretas profiliu, apjuostas semiotinės analizės tinkleliu. Įrašas: ALGIRDAS JULIUS GREIMAS 100. Briaunoje: BŪTI SEMIOTIKU – TAI KELTI PRASMĖS TIKSLĄ. Monetos dizainas šiuolaikiškas, neperkrautas detalėmis, informatyvus.
 
Pasak, prof. habil. dr. Egidijaus Aleksandravičiaus, kai šiandien pasaulis skendi miglose, A. J. Greimo minties palikimas mums gali padėti atskirti reikšmingus dalykus nuo nereikšmingų.     
 
Muziejininkas Saulius Zalys