Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Kovas, balandis, spalis
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-18:00

Balandis - spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Parodos, renginiai


 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Šventasis Sebastijonas

2018. 01. 24

Muziejus laikraštyje Nr. 4 (526)

Sebastijono vardas yra vedinys iš lotynų kalbos žodžio, reiškiančio „iš Sebastos miesto“, graikiškai „Sebastos – didingas, garbingas“. Sebastijonas – Romos Imperijos laikų krikščionių šventasis kankinys, kareivis, gyvenęs  III a.  imperatoriaus Diokletiano (244–311)  laikais. Sebastijonas buvo kilęs iš Milano ir tarnavo imperatoriaus apsaugoje. Atsivertęs į krikščionybę stebuklingu būdu išgydė keletą žmonių, tarp kurių kurčnebylę Zoję ir luošą prefektą Chromatijų. Už savo krikščionišką tikėjimą, imperatoriaus įsakymu buvo sušaudytas strėlėmis ir paliktas mirti. Tačiau kita krikščionių šventoji, Irena Romietė, jį išgydė.  Likęs gyvas šv. Sebastijonas viešai pasmerkė imperatorių Diokletianą už krikščionių persekiojimą. Įtūžęs imperatorius įsakė Sebastijoną užmušti lazdomis. Tai įvyko apie 288 m. Jo kūnas buvo įmestas į Romos pagrindinį nuotekų kanalą Cloaca Maxima. Jo palaikai  buvo ištraukti ir palaidoti kažkur prie Romos Via Appia kelio.
    
Pirmąsias žinias apie Sebastijono gyvenimą randame 354 m. Kankinių sąraše ir vėlesniame šventojo Ambraziejaus (340–397)  komentaruose.  Keletas vietovių pavadinimai kilę nuo šventojo vardo, pvz. Ispanijos San Sebastiano  miesto. Romos Via Appia gatvėje pastatyta Šv. Sebastijono bazilika, kurioje saugomi  su šventuoju susiję artefaktai. Šiai bažnyčiai popiežius Leonas IV (847– 855) padovanojo šventojo kaukolę. Bazilika ilgą laiką buvo viena iš 7 Romos piligrimystės bažnyčių. Popiežius Eugenijus II (824 – 827)  Šv. Medardo vienuolynui Suasone (Prancūzija) perdavė dalį relikvijų.
    
Šv. Sebastijonas yra sportininkų, lankininkų  ir kareivių globėjas, pripažįstamas šventuoju tiek katalikų, tiek ortodoksų bažnyčių. Romos bažnyčia Šv. Sebastijoną laiko vienu svarbiausių savo globėju, paminimas  sausio 20 d. Šv. Sebastijonas  saugo nuo maro, religinių priešų ir gyvulių ligų. Šventasis yra vienas iš Vokietijos globėjų,  taip pat yra kelių Brazilijos, Ispanijos, Italijos, Maltos, Portugalijos, Puerto Riko miestų ir kraštų globėju. Šventojo individualus atributas – strėlės. Italų renesanso dailininkai  Sebastijoną labiau mėgo vaizduoti ne kaip religinės dailės personažą, bet kaip  jauną, gražų, raumeningą vyrą. Pravoslavų ikonografijoje vaizduojamas kaip kankinys, vidutinio amžiaus su trumpa kaštonine barzda ir kryžiumi, apsigaubęs raudonu apsiaustu.
    
Trakų istorijos muziejaus rinkiniuose saugoma keliolika graviūrų, skulptūrų, paveikslų, vaizduojančių šv. Sebastijoną. Šį kartą pristatomas paveikslas, įsigytas 2017 m. Meno kūrinyje šv. Sebastijonas pavaizduotas vienas, pririštas prie medžio, jo kūną pervėrusios kelios aukso spalvos strėlės, virš jo galvos angelas, laikantis karūną. Fone – Romos peizažas nuo Palatino kalvos (manoma jo egzekucijos vietos). Paveikslas sukurtas XIX a. pabaigoje Prancūzijoje, Limože, dailininkas E. Blancher. Darbas tapytas ant 182 x 143 mm dydžio vario plokštės spalvotu emaliu.  
 
Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas