Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Gegužė - Rugsėjis
Pilis
pirmadienis - sekmadienis
10:00-19:00

Balandis - Spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Rugpjūtis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
pirmadienis - ketvirtadienis
10:00-16:45
penktadienis
10:00-15:30
pietų pertrauka
12:00 - 12:45
 
Balandis - Spalis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Išsamesnė informacija čia

Parodos, renginiai

Senųjų amatų šventė
Trakų Salos pilyje
2020 08 23

Kęstučio Ramono, Augusto Ramono
paroda „Didieji mūšiai, didžiosios pilys“

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2020

 

 

 

 

 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
enrika.trofimoviene

 

Jono Basanavičiaus laiškai

2018. 02. 13

2018 m. švenčiame Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 100-metį. Valstybės atkūrimo dienos proga  prisimename tautos patriarchą dr. Joną Basanavičių (1851–1927 m.), kuriam pirmininkaujant Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Apie valstybės iškilų asmenį, jo nuveiktus darbus atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę ir atminimo įamžinimą projekte Muziejus laikraštyje buvo nekartą rašyta pristatant įvairius eksponatus. Šį kartą pristatome originalius J. Basanavičiaus rašytus laiškus  Juozui J. Paukščiui (1871–1914 m.) ir Petrui Mikolainiui (1868–1934 m.) į Jungtines Amerikos Valstijas. J. J. Paukštys 1887 m. išvyko į JAV,  nuo 1897 m. buvo savaitraščio Vienybė Lietuvninkų leidėju. P. Mikolainis – žymus publicistas, knygnešys, leidėjas, 1896 m. taip pat išvyko į Ameriką ir įsitraukė į Vienybės Lietuvninkų veiklą.
    
Pirmasis iš aptariamųjų laiškų parašytas 1900 m. birželio 20 d. ir adresuotas J. J. Paukščiui į Plimutą  Pensilvanijos valstijoje. Laišką J. Basanavičius rašė būdamas sanatorijoje Badgasteine (Austrija). Laiško pradžioje į adresatą J. Basanavičius kreipiasi „Mielas Tautieti“. Daktaras rašo, kad gerėjant jo sveikatai, jis planuoja paruošti spaudai ir išversti į lietuvių kalbą vokiečių istoriko Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Karlo Heinricho Lohmeyerio (1832–1909) veikalą Witowd, Grossfürst von Litauen (Vytautas Lietuvos didysis kunigaikštis). J. Basanavičius teiraujasi J. J. Paukščio apie galimybę šį veikalą išleisti ir prašo atsakymą atsiųsti jam į Varną, kur grįš iš sanatorijos, o atsisveikindamas palinki labų dienų. Tai atvirlaiškio tipo laiškas,  antspauduotas Badgasteino ir Plimuto paštų antspaudais.
    
Antrasis laiškas yra adresuotas P. Mikolainiui, J. Basanavičiaus rašytas 1913 m. gruodžio 2 d. Tuo metu daktaras jau gyveno Lietuvoje, Vilniuje (laiške jis nurodo ir savo adresą – Lydos g. Nr. 7). Atvirlaiškis su Rusijos imperijos simbolika – užrašais, antspaudu, pašto ženklais. Nurodomas P. Mikolainio adresas Niujorke, Bruklino rajone. Laiške J. Basanavičius teiraujasi P. Mikolainio kada bus išleistas rinkimų Suvalkuose aprašymas (kalbama apie 1912 m. pabaigoje vykusius rinkimus į IV Rusijos Valstybės Dūmą). Taip pat jis akcentuoja, kad šito dažnai klausia žmonės, o tuo metu jau išleista Petro Leono brošiūra su Kauno rinkimų aprašymu yra gerai perkama: „Panaši Leono brošura su aprašymu Kauno rinkimų eina, kaip girdėt, labai gerai.” Baigdamas laišką J. Basanavičius ragina P. Mikolainį greičiau išleisti šią brošiūrą, o atsisveikina tokiais žodžiais: „Atsako laukdamas, spaudžiu Tamistos delną!“ Taip pat šio laiško pakraštyje J. Basanavičius dar prašo daugiau rašyti apie Tautos Namus, kurių idėją pats visada puoselėjo.
    
Nors šiuose laiškuose dar nėra kalbama apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, visgi jie yra autentiški J. Basanavičiaus korespondencijos pavyzdžiai. Jie ne tik suteikia informacijos apie tautos patriarcho veiklą ir interesų spektrą, bet leidžia pažinti jo kalbos stilių bei rašyseną.
                                                                                                                
Vyr. muziejininkas Tomas Petrauskas