Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Kovas, balandis, spalis
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-18:00

Balandis - spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Parodos, renginiai


 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Trakų ežerų pelagofauna

2018. 03. 06

2017 m. tęstiniame projekte „Muziejus laikraštyje“ buvo rašyta apie Trakų istorijos muziejaus raštijos rinkinyje saugomą R. Kongielio (Roman Kongiel) ir E. Rakovskio (Eugeniusz Rakowski) leidinį „Pomiary jezior Trockich“ apie 1927–1928 m. atliktus detalius Trakų ežerų gylio matavimus. Šį kartą pristatome dar vieną muziejaus raštijos rinkinyje saugomą ežerotyros leidinį – „Próba sukcesyjnej interpretacji pelagofauny Jezior Trockich“. Tai – Varšuvos gyvosios gamtos mokslų universiteto Ichteobiologijos ir žuvininkystės katedros laboratorijos 1934 m. išleistas leidinys Nr. 33.  
              
Leidinio autorius zoologas ir hidrobiologas, Janas Bovkievičius (Jan Bowkiewicz) gimė 1896 m. Liepojoje. 1922 m. Vilniaus universitete pradėjo savo mokslinę veiklą, nuo 1929 metų ją tęsė Varšuvos Gyvosios gamtos mokslų universitete. II Pasaulinio karo metu dalyvavo slaptose universitetinėse studijose. 1949–1962 m. dirbo profesoriumi Varšuvos Medicinos akademijoje. Mirė 1968 m. gruodžio 31 d. Varšuvoje.
            
J. Bovkievičius Trakų ežerų tyrinėjimus pradėjo 1924 m. Vilniaus universiteto pavedimu. Tyrimų objektas – pelagialės fauna. Kad suprasti kas yra pelagialė, reikia  išnagrinėti ežero sandarą. Ežerą sudaro dubuo ir vandens masė. Ežero dugno zona vadinama bentalė. Virš bentalės yra atviro vandens zona, kuri vadinama pelagialė. Ši zona užpildyta dažniausiai plika akimi nematomais organizmais, kurie turėdami ypatingas kūno formas gali pasyviai skendėti vandenyje. Jų sankaupas vadiname planktonu, kuris yra svarbus žuvų mitybos grandinėje. Planktoną sudaro bakterijos, dumbliai, melsvadumbliai, šakotaūsiai ir irklakojai vėžiagyviai. Pagal tai, kokie organizmai sudaro planktoną, jis skirstomas į augalinį (fitoplanktoną), gyvūninį (zooplanktoną) ir bakterinį (bakterioplanktoną). J. Bovkievičius Trakų ežeruose tyrinėjo zooplanktoną, o konkrečiau šakotaūsių ir irklakojų vėžiagyvių paplitimą. 1926 m. buvo parašytas mokslinis darbas apie eupelagialės šakotaūsių paplitimą, kuriame apibendrinti įžanginiai Galvės ežero tyrimų rezultatai. Vėliau, 1928 m. gavęs finansavimą, pradėjo išsamesnius tyrimus. Buvo pasirinkti šeši Trakų ežeryno ežerai: Galvė, Lukos (Bernardinų), Nerispinkos, Totoriškių, Skaisčio ir Akmenos. Sekančias metais tyrimai  atlikti dar penkiuose Trakų apylinkių ežeruose: Šulninkų, Alsakio, Babruko, Gilušio ir Plomėnų. Visuose ežeruose iš įvairaus gylio buvo imami vandens pavyzdžiai ir tiriamas irklakojų ir šakotaūsių paplitimas. Pirminiam tyrimui buvo atsirinkta 18 vėžiagyvių rūšių. Apibendrinant duomenis, apsistota ties šešiomis kolonijomis. Gauti duomenys lyginti su Augustavo ežerų tyrimo duomenimis. Leidinyje išsamiai aprašyta tyrimų metodika, jų rezultatai, charakterizuotas kiekvienas ežeras. Aprašyta ežerų augalija, kranto linija, nurodytas gylis, vandens skaidrumas ir temperatūra.
                                                          
Raštijos rinkinio saugotoja Danutė Pavilonienė