Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Gegužė - Rugsėjis
Pilis
pirmadienis - sekmadienis
10:00-19:00

Balandis - Spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Rugpjūtis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
pirmadienis - ketvirtadienis
10:00-16:45
penktadienis
10:00-15:30
pietų pertrauka
12:00 - 12:45
 
Balandis - Spalis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Išsamesnė informacija čia

Parodos, renginiai

Senųjų amatų šventė
Trakų Salos pilyje
2020 08 23

Kęstučio Ramono, Augusto Ramono
paroda „Didieji mūšiai, didžiosios pilys“

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2020

 

 

 

 

 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
enrika.trofimoviene

 

Lėktuvų konstruktorius Antanas Gustaitis

2018. 03. 14

Muziejus laikraštyje Nr. 11 (533)

2018 m. minime žymaus lietuvių aviatoriaus, aviacijos karininko ir lėktuvų konstruktoriaus Antano Gustaičio gimimo 120-ąsias metines.  A. Gustaitis geriausiai žinomas už savo sukonstruotus lėktuvus „ANBO“, kurie yra vieni didžiausių tarpukario Lietuvos Respublikos pasiekimų.
    
A. Gustaitis gimė 1898 m. kovo 26 d. Obelinės kaime (Marijampolės apskr.), mokėsi pradžios mokykloje, vėliau – Marijampolės gimnazijoje, kuri prasidėjus I Pasauliniam karui buvo evakuota į Jaroslavlį. 1917 m. baigęs gimnaziją,  A. Gustaitis pradėjo studijuoti Petrogrado imperatoriaus Aleksandro I susiekimo kelių inžinierių institute, vėliau – Konstantino artilerijos karo mokykloje. 1919 m. pavasarį A. Gustaitis sugrįžo į nepriklausomybę paskelbusią tėvynę ir savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Tarnybą nuo pat pradžių pradėjo karo aviacijoje, kurioje sėkmingai kilo karjeros laiptais kaip karininkas ir instruktorius, ėjo įvairias vadovaujančias pareigas. 1937 m. pabaigoje A. Gustaičiui, pirmajam iš Lietuvos aviatorių, buvo suteiktas brigados generolo laipsnis.
    
1925 m. tuomet dar vyresnysis leitenantas A. Gustaitis sukonstravo pirmąjį savo lėktuvą „ANBO-I“. Pavadinimo abreviatūra reiškia „Antanas Nori Būti Ore“. Tai buvo žemasparnis monoplanas, turintis prancūzišką 35 AG variklį. Šį lėktuvą tų pačių metų liepos 14 d. Kauno aerodrome pirmą kartą išbandė pats konstruktorius. Po „ANBO-I“ pristatymo A. Gustaitis gavo Krašto apsaugos ministerijos stipendiją studijoms Paryžiaus aukštojoje aeronautikos ir mechaninių konstrukcijų mokykloje, kurioje mokėsi 1925 – 1928 m. Iš viso A. Gustaitis suprojektavo aštuonis „ANBO“ lėktuvų modelius, iš kurių du turėjo kelias modifikacijas. 1934 m. vasarą A. Gustaičio vadovaujamą trijų lėktuvų „ANBO-IV“ eskadrilė atliko skrydį aplink Europą, aplankydama 12 sostinių. 1938 m. konstruktorius pradėjo statyti savo paskutinįjį lėktuvą – lengvąjį bombonešį „ANBO-VIII“, kurį išbandė 1939 m. rugsėjo 5 d. Tačiau, jau sekančiais metais SSRS okupavus mūsų šalį buvo likviduojama Lietuvos kariuomenė, įskaitant ir Karo aviaciją. Paties A. Gustaičio likimas okupuotoje tėvynėje taip pat buvo tragiškas. Pirmiausiai jam teko sunaikinti tai, ką pats du dešimtmečius kūrė ir puoselėjo – okupantų valdžia generolą paskyrė Karo aviacijos likvidacinės komisijos pirmininku. Vėliau jis buvo atleistas iš kariuomenės, o 1941 m. kovo 4 d. suimtas, išsiųstas į Maskvą, nuteistas mirties bausme ir spalio 16 d. sušaudytas Butyrkų kalėjime.
    
Prisimindami vieną talentingiausių lietuvių konstruktorių, pristatome Trakų istorijos muziejaus rinkiniuose saugomą A. Gustaičio parengtą mašinraštį „Skridimo mechanika“. Darbas spausdintas 1937 m., jo tituliniame lape nurodoma, kad tuomet A. Gustaitis dar buvo pulkininkas (brigados generolo laipsnis jam suteiktas 1937 m. lapkričio 23 d.). Leidinyje įrišti 145 numeruoti puslapiai (titulinis lapas ir du turinio lapai nėra numeruoti), kuriuose gausu tekstinės informacijos, matematinių skaičiavimų ir vaizdinės medžiagos: brėžinių, diagramų, paveikslėlių.
                                                                                                              
Vyr. muziejininkas Tomas Petrauskas