Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Kovas, balandis, spalis
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-18:00

Balandis - spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Trakai atkurtos Lietuvos pašto ženkluose

2018. 07. 26

Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, pirmasis pašto ženklas su Trakų Salos pilimi išleistas 1991 m. rugsėjo 28 d. iš serijos „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 650 mirties metinės" 30 talonų vertės. Pašto ženklai atspausdinti Leipcigo „Wertpapierdruckerei“ spaustuvėje Vokietijoje 1 mln. tiražu. Ženklo dailininkas Kostas Katkus.

1995 m. lapkričio 18 d. išleistoje serijoje „Architektūros paminklai. Pilys" yra  70 ct. nominalo ženklas taip pat skirtas Trakų Salos piliai. Šio ženklo dailininkas Eugenijus Algimantas Gūzas. Ženklai atspausdinti Budapešto vertybinių popierių spaustuvėje Vengrijoje 500 000 tiražu. 1998 m. rugsėjo 12 d. išleista ženklų serija „Miestų herbai". Pašto ženklas 70 ct. nominalo, skirtas Trakų miesto herbui. Ženklo dailininkas Arvydas Každailis. Ženklus 500 000 tiražu atspausdinti Budapešto valstybinėje spaustuvėje. 2001 m. balandžio 14 d. išleista serija „Europa. Vanduo – gamtos turtas", kurioje vienas ženklas 1.70 Lt. nominalo skirtas Trakų Galvės ežerui, kurio saloje matosi Trakų Salos pilies fragmentas. Ženklo autorius Gediminas Pempė (1921–2008). Ženklai 500 000 tiražu atspausdinti Budapešto valstybinėje spaustuvėje.

Įdomiausia serija, mums, muziejininkams, išleista 2007 m liepos 28 d. „Iš muziejaus fondų. Trakų istorijos muziejus". Tai – pašto ženklų lapas su dviem pašto ženklais ir penkiais kuponais, kuriuose Trakų muziejaus eksponatai bei Trakų miestas. Šie ženklai yra  2 litų nominalo, skirti Trakų istorijos muziejaus 60 metų sukakčiai. Ženklų dailininkė Irma Balakauskaitė. Atspausdinti Talino spaustuvėje VABA Maa, Estijoje. 2011 m. rugsėjo 03 d. išleisti pašto ženklai iš serijos ,,Lietuvos bažnyčios“, kurioje vienas ženklas Nr. 592, 1,55 Lt. Vertės, skirtas Trakų bažnyčiai. Pašto ženklo autorius Evaldas Mikalauskis. Ženklai atspausdinti 100 000 tiražu  spaustuvėje ,,Osterreichische Staatsdruckerei GmbH“ Vienoje. 2014 m. birželio 7 d. išleisti pašto ženklai iš serijos ,,Lietuvos tautinės mažumos. Karaimai“. Vienas ženklas skirtas Seraja Hadži Chan Šapšalui (1873–1961) – filologui, orientalistui, Lietuvos ir Lenkijos karaimų hachanui. Trakų istorijos muziejus suteikė vaizdinę informaciją pašto ženklui sukurti.  Pašto ženklų dailininkė Irma Balakauskaitė. Ženklus spausdino ,,Garsų pasaulis“ spaustuvėje Vilniuje 80 000 tiražu.
    
2018 metais Lietuvos paštas išleido du pašto ženklus, skirtus Trakams. Pirmasis ženklas – ,,Europa. Tiltai“, išleistas balandžio 20 d., kuriame pavaizduotas tiltas į Trakų salos pilį. Nominalas 0,75 euro centai. Pašto ženklo dailininkas Darius Laumenis. Antrasis ženklas išleidžiamas 2018 m. liepos 27 d. Lietuvos ir Lenkijos paštai išleidžia bendrą pašto ženklą, skirtą Trakų Dievo motinos – Lietuvos globėjos karūnavimo 300 metų jubiliejui. Pašto ženklų autorė lenkų dailininkė Agnieszka Sancewicz. Lietuviškų pašto ženklų tiražas 30 000 vnt. Nominalas 1, 56 Eur.  Ženklai atspausdinti VABA Maa spaustuvėje Estijoje lapeliais po keturis ženklus plius du kuponai. Lenkiškų pašto ženklų tiražas 105 000 vnt. Nominalas 3,20 zlotų. Ženklai spausdinti lapeliais po du ženklus ir du kuponus.
                                                                        
Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas