Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Birželis
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-19:00

Birželis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Lenkijos respublikos ordinai 1919–1939 m.

2018. 11. 06

Muziejus laikraštyje Nr. 45 (567)

2018 m. lapkričio 11 d. sukanka 100 metų atkurtai Lenkijos Respublikai. Vykstant kovoms už nepriklausomybę su Tarybų Rusija, Lenkijos Atkuriamasis Seimas 1919 m. rugpjūčio 1 d. patvirtino penkių laipsnių karinio ordino Virtuti Militari statutą. I laipsnio ordinu buvo apdovanoti 6 asmenys (iš jų penki užsieniečiai), II laipsnio ordinu apdovanoti 19 (iš jų 7 užsieniečiai), III laipsnio ordinu – 14 (iš jų 11 užsieniečių), IV laipsnio ordinu – 50 (44 užsieniečiai), V laipsnio ordinu apdovanoti 8300 asmenys, iš kurių 1800 po mirties. 1921 m. vasario 4 d. Seimas patvirtina, aukščiausiojo Lenkijos Respublikos apdovanojimo – Baltojo Erelio ordino statutą. Šiuo ordinu buvo apdovanoti 24 Lenkijos piliečiai ir 88 užsieniečiai (iš jų 33 monarchai ir prezidentai).

1921 m. vasario 4 d. Seimas patvirtina dar vieną valstybinį apdovanojimą – Polonia Restituta (Lenkijos atgimimas), kuriuo buvo apdovanojami nusipelnę piliečiai švietimo, mokslo, kultūros, sporto, dailės, ūkio, gynybos ir kitose valstybinėse veiklose. Ordinas turėjo penkis laipsnius. Šis gausiausiai teikiamas ordinas buvo teikiamas Lenkijos valstybinių švenčių – gegužės 3 ir lapkričio 11 dienomis.

Lietuva su Lenkija užmezgė diplomatinius santykius tik 1938 m. kovo 19 d., priėmus Lenkijos ultimatumą. 1939 m. Polonia Restituta ordino I laipsniu buvo apdovanotas pirmasis Lietuvos ambasadorius Varšuvoje Kazys Škirpa (1895–1979) ir kariuomenės vadas Stasys Raštikis (1896–1985). III laipsnio ordinas įteiktas pulkininkui Konstantinui Dulksniui (1901–1941), o IV laipsnio ordinas – kapitonui, kariuomenės vado adjutantui Mykolui Gecevičiui.

Šiandiena pristatoma knyga, saugoma Trakų istorijos muziejaus rinkiniuose, 1920 m. Varšuvoje 500 vienetų tiražu išleista knyga „VIRTUTI MILITARI“. Knygos autorius Stanislavas Loza (Stanisław Bartłomiej Loza, 1888–1956), Lenkijos kariuomenės papulkininkis, meno istorikas. Visas knygos tiražas numeruotas. Šis leidinys skirtas 1919 m. atkurtam Lenkijos Respublikos kariniam ordinui VIRTUTI MILITARI. Knygos autorius 1921 m. šį egzempliorių dedikavo archeologui, etnografui, Vilniaus universiteto bibliotekininkui Mykolui Eustachijui Brenšteinui (1874–1938). Joje įklijuotas M. Brenšteino ekslibrisas, sukurtas grafiko Jurgio Hopeno (1891–1969).
    
Knygoje pateikta apdovanojimo atsiradimo ir atkūrimo istorija, ordino statutas ir keturios spalvotos Virtuti Militari ordino iliustracijos. Piešinių autoriai Česlav Pietrusievič ir Jacek Dombrovski, grafikai Juzef Krulek ir Eugenijus Brenda.

Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas