Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Birželis
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-19:00

Birželis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

„Jaunosios Lietuvos“ vado dovana

2018. 11. 21

Muziejus laikraštyje Nr. 47 (569)

Prieš 110 metų gimė lietuvių tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ vadas Alfonsas Kaulėnas (1908–1982). Gimė Panevėžio apskrities Subačiaus miestelyje, 1927 m. baigė Panevėžio gimnaziją, mokėsi VDU teisės fakulteto ekonomikos skyriuje ir Karo mokyklos aspirantų kursuose. Diplomuotas teisininkas, ekonomistas ir atsargos leitenantas. Dirbdamas mokesčių inspektoriumi Mažeikiuose, dalyvavo „Jaunosios Lietuvos“ veikloje,  1936–1938 m. vadovavo Mažeikių rajono jaunalietuviams, o prieš 80 metų, 1938 m. lapkričio 13 d., Lietuvos prezidento A. Smetonos aktu paskirtas LTJS Jaunoji Lietuva vadu. A. Kaulėnas šias pareigas perėmė  iš Benedikto Grebliausko-Grebliūno, vadovavusio „Jaunajai Lietuvai“ nuo 1927 m. Kaip rašė to meto laikraštis „Aidas“, „vado pareigų perdavimo ir priėmimo metu susirinkime dalyvavo min. pirmininkas kun. VI. Mironas, Liet. Tautininkų S-gos pirmininkas J. Tūbelis ir kai kurie ministeriai“. Vado pareigas A. Kaulėnas ėjo iki 1939 m. liepos 24 d. Nuo 1939 metų vidurio buvo valstybinės loterijos vedėju. 1940 m. sovietų valdžios suimtas kalėjo Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, nuteistas 8 metams Uchtos-Pečioros priverčiamųjų darbų stovykloje, be teisės sugrįžti į Lietuvą. Pasak tremtinio B. Antanaičio, atlikęs bausmę A. Kaulėnas dirbo vietinio tresto planavimo skyriuje, trumpam buvo sugrįžęs į Lietuvą. Mirė Rusijoje (?) 1982 m.

Būdamas „Jaunosios Lietuvos vadu“ per 7 mėnesius A. Kaulėnas spėjo organizuoti suvažiavimą (1938 m. birželio 12 d.), kurio metu garbės nariu išrinktas Juozas Tūbelis, buvęs Lietuvos ministras pirmininkas, tuomet ėjęs Žemės ūkio ministro pareigas. Bendradarbiavo „Jaunosios Lietuvos“ žurnale „Jaunoji karta“ (2018 m. sukako 90 metų nuo pirmojo šio leidinio numerio) ir tikrai apdovanojo šaudymo varžybų nugalėtojus.

Prizas, kuriuo buvo apdovanotas šaudymo varžybų I-sios vietos laimėtojas,  saugomas Trakų istorijos muziejuje. Tai – nedidelis kario biustas ant šlifuoto akmens postamento. Eksponato bendras aukštis 21 cm, biusto aukštis 13 cm, postamentas stačiakampis. Postamento priekinės viršutinės dalies kraštas nušlifuotas įžambiai. Ant postamento priekinės sienelės pritvirtinta metalinė lentelė su užrašu „Jaunosios Lietuvos s-gos vado dovana už šaudymą I v. 1939 III 1“. Data kaip tik sutampa su tuo laikotarpiu, kai „Jaunajai Lietuvai“ vadovavo A. Kaulėnas. Deja, tarpukario spaudoje nepavyko rasti patikimos informacijos apie pačias šaudymo varžybas ir jų nugalėtojus.

Metalinė prizo dalis neabejotinai gaminta tarpukario Vokietijoje, tikėtina, kad Heseno žemėje, Hanau miesto vienoje iš metalurgijos gamyklų (galbūt Vacuumschmelze GmbH & Co), XX a. 4 deš.

Trakų istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejinei veiklai Vydas Narvidas