Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Gegužė - Rugsėjis
Pilis
pirmadienis - sekmadienis
10:00-19:00

Balandis - Spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Rugpjūtis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
pirmadienis - ketvirtadienis
10:00-16:45
penktadienis
10:00-15:30
pietų pertrauka
12:00 - 12:45
 
Balandis - Spalis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Išsamesnė informacija čia

Parodos, renginiai

Senųjų amatų šventė
Trakų Salos pilyje
2020 08 23

Kęstučio Ramono, Augusto Ramono
paroda „Didieji mūšiai, didžiosios pilys“

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2020

 

 

 

 

 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
enrika.trofimoviene

 

Medininkų herbui – 5 metai

2019. 02. 20

Muziejus laikraštyje Nr. 8 (582)

Medininkų herbą, Heraldikos komisijos teikimu, 2014 m. liepos 7 d. patvirtino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Herbo autorius – dailininkas Juozas Galkus.
2013 m. Trakų istorijos muziejaus direktoriaus V. Poviliūno iniciatyva, suderinus su Medininkų seniūnu S. Boroško, buvo kreiptasi į dailininką J. Galkų sukurti Medininkų herbą. Menininkas entuziastingai ėmėsi darbo. Jis puikiai suprato Medininkų aptvarinės pilies – valstybės forposto, Lietuvos valdovų Gedimino, Algirdo, Vytauto laikais gynusio Vilnių nuo kryžiuočių, totorių, rusų kunigaikštysčių puolimų, istorinę reikšmę. Profesorius J. Galkus nutarė atgaivinti seną lietuvišką tradiciją ir pasirinko Vyties, Gedimino stulpų, pilies bokštų fragmentų simbolius ir raudoną, auksinę ir sidabrinę spalvas, kaip ir Lietuvos herbe simbolizuojančias tėvynės meilę, kovas, kraują, drąsą, kilnumą, šviesą, dorumą, skaistumą. Kuriant Medininkų herbą, vienintelis Liudvinavo miestelis Lietuvoje turėjo herbą su valstybės simboliu Vyčiu. Dabartinės Baltarusijos, Lenkijos miestų herbai puošti Vyčio atvaizdais (Lipniškiai, Riečicė, Lepelis, Vitebskas, Baltstogė, Pulavai, Biala ir kt.). J. Galkaus sukurtuose eskizuose Vytis puikavosi kartu su gynybinės sienos, Gedimino stulpų simboliais. Deja, Heraldikos komisija ir užsakovai nepritarė autoriaus pateiktai herbo koncepcijai. Apibendrinus išsakytas nuomones, nutarta vaizduoti pilį tokią, kokia ji yra dabar,  o ne pilį kaip simbolį, be „filosofijų“ ir aliuzijų į praeitį. Autorius pateikė komisijai naujus eskizus. Viename jų pavaizduotos pilies gynybinės sienos priminė seną heraldinę figūrą „gegnę“. Iš atstatyto bokšto lengvai atpažįstama Medininkų pilis. Šiam originaliam projektui komisija kartu su užsakovais pritarė. Teliko, remiantis priimtu herbo eskizu, paruošti vėliavos ir antspaudo projektus. Herbe neliko vietos Šv. Kazimierui, tačiau užsakovai sutiko, kad Šventasis būtų pagerbtas vėliavoje. Medininkų herbas – auksinės spalvos pilis raudoname skyde buvo sukurtas. Herbo projektavimas, svarstymas ir patvirtinimas užėmė beveik pusę metų. Heraldikos komisijos patvirtintas herbas ir vėliava 2014 m. buvo pašventinti Šv. Kazimiero bažnyčioje ir Medininkų pilies kieme.

2017 m. J. Galkus Trakų istorijos muziejui perdavė saugoti Medininkų miestelio 6 vėliavų projektus ir Medininkų herbo 14 projektų, tarp jų – 2014 m. patvirtintas Lietuvos heraldikos komisijos herbo projektas.
    
Medininkų herbo ir vėliavos autorius teigia, kad herbų kūryba – išskirtinis darbas: „šioje srityje nepasišvaistysi ekspresija, nenustebinsi žiūrovo originaliu koloritu, aukštyn kojomis apversta kompozicija ar mįslingomis technologijomis. Heraldikoje spalvų ir piešinio samprata susiformavo dar Viduramžiais, bet jos paisyti privaloma net XXI a.“ Herbo kompozicija paprastai pagrįsta simboliu, jis turi būti atpažįstamas didinant ar mažinant. Todėl vaizdinys negali būti smulkiai detalizuotas, nes bus sunkiai suvokiamas tiek mažame antspaude, metaliniame ženklelyje, tiek išdidintas balto gipso reljefe.

Medininkų pilies skyriaus vedėjas Gintautas Terleckas