Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Gegužė - Rugsėjis
Pilis
pirmadienis - sekmadienis
10:00-19:00

Balandis - Spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Rugpjūtis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
pirmadienis - ketvirtadienis
10:00-16:45
penktadienis
10:00-15:30
pietų pertrauka
12:00 - 12:45
 
Balandis - Spalis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Išsamesnė informacija čia

Parodos, renginiai

Senųjų amatų šventė
Trakų Salos pilyje
2020 08 23

Kęstučio Ramono, Augusto Ramono
paroda „Didieji mūšiai, didžiosios pilys“

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2020

 

 

 

 

 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
enrika.trofimoviene

 

Šv. Kazimieras – pamaldumo simbolis

2019. 02. 26

Muziejus laikraštyje Nr. 9 (583)

Kovo 4-oji – šventojo Kazimiero, dangiškojo Lietuvos globėjo diena. Kazimieras kilęs iš Lietuvos valdovų Gediminaičių giminės, Jogailos anūkas. Jo tėvai – Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karaliaus Kazimieras Jogailaitis (1427–1492) ir Austrijos kunigaikštytė Elžbieta Habsburgaitė (1436–1505). Kazimieras buvo trečias vaikas šeimoje, gimė 1458 m. spalio 3 d. Karalaičio (kaip ir dešimties jo brolių ir seserų) edukacija rūpinosi Krokuvos kanauninkas, įžymus kronikininkas Jonas Dlugošas (1415–1480) bei italų humanistas Kalimachas (Philippus Callimachus Buonacorsi, 1437–1496). Iš jų Kazimieras gerai pramoko lotynų, lenkų ir vokiečių kalbų. Nuo pat vaikystės Kazimieras pasižymėjo religingumu, išsiskyrė kuklumu karališkoje aplinkoje, daug laiko skyrė maldai. Manoma, kad didelę įtaką karalaičio pamaldumui turėjo nenusisekęs pirmas ir paskutinis karo žygis į Vengriją 1471 m. Sulaukęs 17 metų Kazimieras tapo nuolatiniu tėvo palydovu kelionėse, dalyvaudavo seimo posėdžiuose, tardavosi su didikais. 1481–1483 m. tėvui išvykus į Lietuvą, raminti bajorų bruzdėjimų, Kazimieras sumaniai valdė Lenkiją, sumažino iždo skolas, pagerino karalystės santykius su Roma. 1483 m. pradėjo silpti karalaičio sveikata, atsirado pirmieji džiovos požymiai. 1483 m. pavasarį jis iš Radomo poilsiui atvyko į Lietuvą. Vilniuje, kaip anksčiau Krokuvoje ir Radome, jis rūpinosi vargšais, rėmė bažnyčias ir vienuolynus. Valstybės darbų nesiėmė, didžiąją dalį laiko skyrė maldai. Vokiečių rašytojas Hansas Huemmeleris pavadino Kazimierą „tylaus maldingumo įsikūnijimu“.
        
Prieš 535 metus, pakeliui į Krokuvą, sustojus Gardine, kovo 4 d. auštant, iškankintas džiovos ir askezės, karalaitis Kazimieras mirė. 1484 m. liepos 17 d. karalaičio Kazimiero palaikai buvo palaidoti Vilniaus katedroje, Karališkoje koplyčioje. Po pamaldumu garsėjusio karalaičio mirties sklido gandai apie įvykusius stebuklus prie jo kapo. Kazimiero kultas ėmė augti, o jo palaidojimo vieta traukė maldininkus. Tai skatino tikinčiuosius kreiptis į popiežių dėl karalaičio Kazimiero paskelbimo šventuoju. Tačiau, XVI a. prasidėjęs kanonizacijos procesas užsitęsė. Tik 1604 m. gegužės 10–12 d. Vilniuje įvyko kanonizacijos iškilmės, kurių metu žymiausi Lietuvos didikais atnešė kertinį akmenį šv. Kazimiero bažnyčiai. Gyvenimo aprašymais ir per vienuolius Kazimiero kultas pasklido po visą pasaulį. Šventasis, kurio pagrindiniai atributai yra kryžius ir trižiedė lelija, vaizduojamas ir liaudies  skulptūroje, ir vaizduojamojoje dailėje, ir miesto herbuose. Lietuvoje yra 15 šv. Kazimiero bažnyčių.
    
Artėjant šv. Kazimiero dienai, pristatome Trakų istorijos muziejaus rinkinyje saugomus pakabinamus medalius, pagamintus 1984 m., minint 500-ąsias karalaičio mirties metines. Vienas medalis yra 131 mm skersmens ir pagamintas iš variuoto aliuminio. Medalio autorė Zuzana Pranaitytė. Averso centre pavaizduotas ilgais, pečius siekiančiais plaukais, su karūna ant galvos karalaitis Kazimieras, dešinėje autorės signatūra „ZP“. Averso kairiajame pakraštyje užrašas: „ŠV. KAZIMIERAS“ ir data „1484 – 1984“. Kitas medalis – 119 mm skersmens pagamintas iš tonuoto aliuminio. Averso centre pavaizduotas šv. Kazimiero biustas. Karalaičio rankose - kryžius ir lelija. Averso pakraščiu aplink yra užrašas: „ŠV. KAZIMIERAS JOGAILAITIS 1484–1984“. Medalio reversas - lygus.

Vyr. muziejininkas Tomas Petrauskas