Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Birželis
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-19:00

Birželis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame
 
Birželis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
nedirbame

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Lietuvos kariuomenės pulkininkas Leonas Rajeckas

2019. 03. 20

Muziejus laikraštyje Nr. 12 (586)

Leonas Rajeckas gimė 1892 m. karaimų šeimoje, netoli Panevėžio. Leono tėvas, mirus žmonai, vienas išaugino tris dukteris ir tris sūnus. Leoną išleido mokytis į Panevėžio realinę mokyklą, kurią jis baigė 1911 m.

Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse L. Rajeckas buvo pašauktas į carinės Rusijos  kariuomenę. Baigęs karininkų mokyklą, į karo mūšius pateko būdamas jaunesniuoju leitenantu, o iki karo pabaigos užsitarnavo kapitono laipsnį. Pilietinis karas Rusijoje L. Rajecką nubloškė į generolo Antono Denikino savanorių armiją. 1919 m. pradžioje A. Denikino pajėgos kontroliavo visą Šiaurės Kaukazą, vėliau užėmė visą pietinę Rusiją, Ukrainą ir priartėjo prie Maskvos. Deja, 1920 m. pradžioje A. Denikino pajėgos pralaimėjo mūšį Kubanės regione. Sutriuškintos armijos likučiai pasitraukė į Vakarus.  Sužinojęs apie nepriklausomybės paskelbimą, L. Rajeckas sugrįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas tarnauti į 4-ąjį Mindaugo pulką. 1922 m. liepos 1 d. įsakymu pulko Ūkio skyriaus viršininko pareigas buvo pavesta eiti 2-osios kuopos vadui kapitonui L. Rajeckui. 1923 m. gegužės 3 d. Panevėžys tapo pulko pastovios dislokacijos vieta. 1925 m. baigė Lietuvos Aukštuosius karininkų kursus, jam suteiktas majoro laipsnis. 1926 m. gegužės mėn. L. Rajeckas buvo perkeltas į I-osios karo apygardos štabą. 1926 m. vasarą, išformuojant 3-iąjį pėstininkų pulką, buvo sudaryta komisija dokumentiniam piniginės ir materialinės apskaitos patikrinimui. Jos pirmininku paskirtas L. Rajeckas. 1929 m. pulkininkas leitenantas L. Rajeckas po vedybų su Ona Kavoliūnaite (1901–1987) apsigyveno Šiauliuose, kur buvo paskirtas 3-osios pėstininkų divizijos štabo viršininku. 1940 m. sausio 24 d. L. Rajeckas paskiriamas Ypatingojo skyriaus santykiams su SSRS kariuomene viršininko padėjėju, o nuo 1940 m. birželio 15 d. tapo šio skyriaus viršininku. 1940 m. naktį iš liepos 23-iosios į 24-ąją įvyko pirmas masinis karininkų ir kareivių suėmimas. 1940 m. rugpjūčio pabaigoje Lietuvos SSR liaudies komisarų taryba priėmė oficialius nutarimus dėl Krašto apsaugos ministerijos likvidavimo ir dėl „Liaudies kariuomenės“ performavimo į Raudonosios armijos 29-ąjį šaulių teritorinį korpusą. Spalio 27 d. Lietuvos kariuomenė buvo likviduota. Sovietams likvidavus Ypatingąjį skyrių santykiams su SSRS kariuomene, likęs be pareigų L. Rajeckas patenka į Raudonosios armijos 29-jo šaulių korpuso vadovybės rezervą. 1941 m. pradžioje, įsakius Lietuvos kariuomenės generolams bei aukštiems karininkams su šeimomis apsigyventi Vilniuje, L. Rajeckas paskiriamas 29-ojo šaulių korpuso 234 pulko vadu. 1941 metų birželį L. Rajeckas areštuojamas ir nuteisiamas aštuoneriems metams. 1943 m. mirė Norilsko lageriuose. Į šią vietovę 1941 m. be tardymo ir teismo buvo deportuoti 435 kariškiai iš Lietuvos. Neištvėrę sunkių kalinimo sąlygų ir nesulaukę išlaisvinimo, mirė 45 procentai „nuteistųjų“. Atgavus nepriklausomybę Leono Rajecko palaikai parvežti į Lietuvą ir perlaidoti Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Trakų istorijos muziejaus karaimikos rinkinyje saugoma Leono Rajecko fotonuotrauka, daryta apie 1929 m. Šiauliuose, fotografo Chaimo Izraelio Zakso fotoatelje. Šią fotonuotrauką muziejui padovanojo Rapolas Rajeckas.
                                                                                           
Muziejininkas Dangis Varankevičius