Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Gegužė - Rugsėjis
Pilis
pirmadienis - sekmadienis
10:00-19:00

Balandis - Spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Rugpjūtis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
pirmadienis - ketvirtadienis
10:00-16:45
penktadienis
10:00-15:30
pietų pertrauka
12:00 - 12:45
 
Balandis - Spalis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Išsamesnė informacija čia

Parodos, renginiai

Senųjų amatų šventė
Trakų Salos pilyje
2020 08 23

Kęstučio Ramono, Augusto Ramono
paroda „Didieji mūšiai, didžiosios pilys“

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2020

 

 

 

 

 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
enrika.trofimoviene

 

J. F. Sapiegos knyga apie Baltojo erelio ordiną

2019. 04. 09

Jonas Frydrichas Sapiega (lenk. Jan Fryderyk Sapieha, 1680–1751) – Abiejų Tautų Respublikos valstybinis veikėjas ir rašytojas, kilęs iš aristokratų Sapiegų giminės, Kodenio linijos.
J. F. Sapiega gimė 1680 m. spalio 18 d. Dobratičėje (lenk. Dobratycze), netoli Kodenio (Lenkija), Trakų kašteliono, o vėliau  ir vaivados, Kazimiero Vladislovo ir jo pirmosios žmonos Pranciškos Kopciūtės šeimoje. 1717 m. vedė Konstanciją Prancišką Radvilaitę (1697–1756), tačiau santuokoje vaikų neturėjo. 1691 m. pradėjo mokslus Jėzuitų kolegijoje Breste, vėliau studijas tęsė Liubline ir Varšuvoje. Per savo gyvenimą jis užėmė įvairius svarbius valstybinius postus: 1697 m. pradėjo eiti pirmąsias valdininko pareigas – tapo Bresto seniūnu, vėliau buvo Lietuvos refendoriumi, Minsko kaštelionu, Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo maršalka. 1716 m. paskirtas Trakų kaštelionu. Tai buvo aukščiausia pareigybė vaivadijoje po Trakų vaivados: kaštelionas buvo vaivados padėjėjas, bajorų vadas, pagal rangą atitikęs apskrities maršalką. Šias pareigas jis ėjo iki 1735 m., kai tapo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleriu, kuriuo buvo iki mirties (1751 m.). Būdamas valdininku J. F. Sapiega taip pat domėjosi istorija, bibliografija, Sapiegų giminės genealogija bei rašė knygas lenkų ir lotynų kalbomis, iš kurių paminėtinos: 1743 m. „Obserwacyje o elekcyjach krolow polskich“, 1745 m. „Swada polska i lacinska“. Palaidotas Kodenio Šv. Onos bažnyčioje.

2016 m. Trakų istorijos muziejus įsigijo vieną svarbiausių ir vertingiausių J. F. Sapiegos kūrinių: istorinę knygą „Adnotationes historicae de origine, antiqvitate, excellentia, heroici ac celeberrimi in regno Polaniae ordinis Equitum Aquile Albae“ (liet. „Istorinės pastabos apie herojiško ir garsiausiojo Lenkijos Karalystės Baltojo erelio ordino kilmę, senumą bei puikumą“), atspausdintą 1730 m. Kelne, Vokietijoje.  Knyga 19,4 x 16,2 cm dydžio, kartoniniu viršeliu, ją sudaro 346 puslapiai, tekstas parašytas lotynų kalba. Joje rašoma apie Baltojo erelio ordiną ir jam priklausančių kavalierių biografijas. Šį ordiną 1705 m. įsteigė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Augustas II Stiprusis, kuriam autorius ir dedikavo šią knygą. Baltojo erelio ordinas yra seniausias ir garbingiausias valstybinis apdovanojimas Lenkijoje. Šio ordino nariu, už nuopelnus valstybei, 1726 m. tapo ir pats knygos autorius. Su pertraukomis ordinas egzistuoja iki pat šių dienų. 1992 m. spalio 16 d. Baltojo erelio ordinas vėl buvo pripažintas aukščiausiu valstybės apdovanojimu, kurį teikia Lenkijos Respublikos Prezidentas. Šio ordino kryžiais yra apdovanoti ne tik pasižymėję lenkai, bet ir kitų šalių atstovai, tarp kurių paminėtini: Švedijos karalius Carl XVI Gustaf (1993 m.), Romos katalikų popiežius Jonas Paulius II (1993 m.), Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus (1999 m.).
                                                                                                    
Muziejininkas Darius Deinarovičius