Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Gegužė - Rugsėjis
Pilis
pirmadienis - sekmadienis
10:00-19:00

Balandis - Spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Liepa
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
pirmadienis - ketvirtadienis
10:00-16:45
penktadienis
10:00-15:30
 
Balandis - Spalis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Išsamesnė informacija čia

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
enrika.trofimoviene

 

Trakų Salos pilyje - parodos „Pasaulio lietuviai“ atidarymas

2019. 05. 15

Paroda pratęsta iki 2019 m. liepos mėn. 22 d.

Gegužės 17 d., penktadienį, 16.30 val. Trakų Salos pilyje vyks parodos „Pasaulio lietuviai“ atidarymas. Renginį, skirtą Pasaulio lietuvių metams paminėti, organizuoja Trakų istorijos muziejus.

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. birželio 14 d. sukanka 70 metų, kai buvo paskelbta Lietuvių Charta, kuria įsteigta Pasaulio lietuvių bendruomenė, 2019-uosius paskelbė Pasaulio lietuvių metais. Lietuviai yra viena iš tų mažų istorinių tautų, kurios išeiviai gausiomis bangomis išsibarstė po visą pasaulį.
    
„Trakų istorijos muziejus aktyviai dalyvauja valstybės politikos įgyvendinime istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo srityje. Pagrindinis parodos tikslas – pristatyti lietuvių tautos ir jos emigracijos valstybių kultūrų sambūvio problemas, Pasaulio lietuvių diasporos palikimą, saugomą muziejuje“, – dalijasi mintimis muziejaus direktorė Alvyga Zmejevskienė.
    
Parodoje pirmą kartą pristatoma vertinga muziejuje saugoma eksponatų dalis, – daugiau nei 200 muziejinių vertybių, – apimanti pasaulio lietuvių organizacijų, jų veikėjų asmeninę  korespondenciją, archyvines nuotraukas, dokumentus, leidinius, skiriamuosius ir garbės ženklus. Muziejaus rinkiniuose sukauptų lituanistinio pobūdžio muziejinių vertybių pristatymas visuomenei aktualizuoja pasaulio lietuvių diasporos paveldą.
    
Šioje parodoje lankytojai galės susipažinti su pirmosios lietuvių migracijos bangos (nuo XIX a. II pusės iki 1940 m.) politine, socialine ir kultūrine veikla. XX a. pradžioje JAV jau buvo susikūrusi stipri, veikli ir organizuota lietuvių bendruomenė, kuri aktyviai siekė Lietuvos valstybingumo atkūrimo.
    
Taip pat pristatomas ir antrojo migracijos laikotarpio, prasidėjusio po 1940 metų, Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, išsaugotas tautinis paveldas: ne tik JAV, bet ir Urugvajaus bei Australijos lietuvių bendruomenių. Parodos ekspozicijoje rodomos unikalios muziejuje saugomos kolekcijos. Viena jų – Prano Dauknio (1920–2002), lietuvių kunigo, apsigyvenusio Australijoje 1963 metais, skautų sąjungos kapeliono, asmeninių daiktų kolekcija: lietuvių skautų marškiniai, skarelė, skautų stovyklų gairelės ir antsiuvai, Geležinio Vilko ordinas bei kiti eksponatai, atspindintys aktyvią lietuvių bendruomenės nario veiklą. Kita pristatoma kolekcija – Antano Vaivutsko (1916–1980), lietuvių žurnalisto, gyvenusio Brazilijoje ir Urugvajuje, asmeninės foto nuotraukos, laikraščio „Darbas“ redaktoriaus vizitinė kortelė, lietuvių centro Urugvajuje ženkleliai.


Išskirtinis parodos eksponatas – Jo Ekscelencijos Valdo Adamkaus, tuomečio JAV lietuvių visuomenės veikėjo laiškas – kreipimasis į Amerikos Prezidentą Dvaitą Eizenhauerį (angl. Dwight Eisenhower) 1958 m. vasario 16 dieną. V. Adamkaus iniciatyva nacionalinių Amerikos lietuvių studentų ir jaunimo organizacijų atstovų vardu pasirašytame laiške buvo prašoma pagalbos Lietuvai kovoje už laisvę, pažymint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 40-ąsias metines.
    
Ši paroda tai tik įžanga, viena iš dalių muziejaus rengiamam leidybai parodos katalogui, dedikuotam lietuvių diasporos emigracijoje istorijai, kultūrai, vertybėms bei dokumentiniam palikimui.
    
Parodos rengėjai nuoširdžiai tikisi, kad lituanistinio paveldo atminties ženklai paskatins tautinės tapatybės apmąstymą, kultūros paveldo perėmimą, sklaidą ir įprasminimą.

Trakų Salos pilyje paroda bus eksponuojama iki 2019 m. birželio 30 dienos.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
Irena Senulienė, el. p. i.senuliene@trakaimuziejus.lt, tel. 852855297