Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Gegužė - Rugsėjis
Pilis
pirmadienis - sekmadienis
10:00-19:00

Balandis - Spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Rugpjūtis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
pirmadienis - ketvirtadienis
10:00-16:45
penktadienis
10:00-15:30
pietų pertrauka
12:00 - 12:45
 
Balandis - Spalis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Išsamesnė informacija čia

Parodos, renginiai

Senųjų amatų šventė
Trakų Salos pilyje
2020 08 23

Kęstučio Ramono, Augusto Ramono
paroda „Didieji mūšiai, didžiosios pilys“

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2020

 

 

 

 

 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
enrika.trofimoviene

 

Lietuvos partizanų žemėlapis

2019. 06. 20

Muziejus laikraštyje Nr. 25 (599)

2019 m. sukako 70 metų nuo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos paskelbimo. Šia deklaracija buvo įtvirtintas dar 1944 m. prasidėjusio Lietuvos partizanų ginkluotojo pasipriešinimo teisinis ir politinis pagrindas, įvardinta, kad LLKS Taryba yra vienintelė teisėta valdžia okupuotos Lietuvos teritorijoje, o nepriklausoma demokratinė Lietuvos Respublika yra pagrindinis tautos siekis.

Suvažiavime, kurio metu buvo paskelbta minėtoji deklaracija, dalyvavo partizanų atstovai iš visos Lietuvos, o pačią deklaraciją pasirašė aštuoni vasario 16 d. vykusio posėdžio dalyviai: LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas, LLKS Tarybos prezidiumo sekretorius Petras Bartkus-Žadgaila, LLKS Visuomeninės dalies viršininkas Juozas Šibaila-Merainis, Prisikėlimo apygardos štabo viršininkas Bronius Liesis-Naktis, Prisikėlimo apygardos vadas Leonardas Grigonis-Užpalis, einantis Pietų Lietuvos partizanų srities vado pareigas Dainavos apygardos vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas ir Vakarų Lietuvos partizanų srities štabo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas.

2018 m. Trakų istorijos muziejus įsigijo Lietuvos partizanų Prisikėlimo apygardos Lietuvos žaliosios rinktinės veikimo teritorijos žemėlapį. Žemėlapis 61 x 58,5 cm dydžio, sudarytas iš 16 atskirų lapelių, suklijuotų ant rudos spalvos brezentinės medžiagos lakšto. Žemėlapio lapeliai iškirpti iš devynių vokiškų „Vakarų Rusijos žemėlapio" serijos žemėlapių (vok. Karte de Westlichen Russland, mastelis 1: 100 000): M 18 Šiauliai (vok. Schaulen), N 18 Šeduva (vok. Szadow), O 18 Klovainiai (vok. Klawany), M 19 Kelmė (vok. Kielmy), N 19 Baisiogala (vok. Beisagola), O 19 Raseiniai (vok. Rossiene), N 20 Krakė (vok. Kroki), O 20 Kėdainiai (vok. Kiejdany). Žemėlapiuose vietovardžiai atspausdinti lenkų kalba, taip pat gausu ranka raudonu pieštuku ir mėlynu rašalu padarytų įrašų. Žemėlapio centre – Minaičių (lenk. Minajcie) kaimas, Radviliškio rajone, kuriame esanti ūkininkų ir partizanų ryšininkų Antaninos ir Stanislovo Miknių sodyba pateko į Lietuvos partizanų akiratį dar 1945 m., tačiau tik 1948 m. rudenį, Prisikėlimo apygardos vadui Leonardui Grigoniui-Užpaliui sutarus su sodybos šeiminkais, čia buvo įrengta nuolatinė partizanų slėptuvė. Bunkeris buvo įrengtas po sodyboje buvusia klėtimi. Buvo numatyta, kad jame įsikurs Prisikėlimo apygardos štabas. Būtent čia 1949 m. vasario 10 d. įvyko Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas, kurio metu buvo nutarta Lietuvos ginklutojo pasipriešinimo organizaciją pavadinti LLKS, sudaryti sąjūdžio vadovybę bei numatyti tolimesnę veiklą. O reikšmingiausias šioje vietoje parengtas dokumentas buvo 1949 m. vasario 16 d.  LLKS Tarybos deklaracija.
                                                                                                   
Muziejininkas Darius Deinarovičius