Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Lapkritis - vasaris
Pilis
antradienis - sekmadienis
9:00-17:00

Lapkritis - kovas
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
9:00-17:00
 
Lapkritis - kovas
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
9:00-17:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Parodos, renginiai

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2020

Augustinas Savickas
Paroda „Kilmingieji“
Trakų Salos pilis
2019 12 06 – 2020 01 31

 

 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Liublino unijai – 450

2019. 06. 26

Muziejus laikraštyje Nr. 26 (600)

2019 m. sukanka 450 metų nuo Liublino unijos sudarymo. 1569 m. sudaryta unija sujungė Lenkijos Karalystę ir Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę į vieną valstybę, kuri buvo pavadinta Abiejų Tautų Respublika. Dviejų kaimyninių valstybių suartėjimas prasidėjo dar 1386 m., kai Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila (~1351–1434) vedė Lenkijos karalienę Jadvygą (1373/4–1399) ir tapo Lenkijos karaliumi. Tačiau pats Jogaila neatsisakė savo tėvoninių teisių į Lietuvą ir aukščiausiojo kunigaikščio (supremus dux) titulo. Taigi, Lietuvos valstybingumas nebuvo panaikintas, nors oficialiai buvo akcentuotos Lenkijos siuzereninės teisės. Tokie dviejų valstybių tarpusavio santykiai tęsėsi iki pat XVI a. II p. ir per visą šį laikotarpį Lietuvą bei Lenkiją valdė Jogailaičių dinastija.
    
1558 m., valdant paskutiniajam Jogailaičiui Žygimantui Augustui (1520–1572), prasidėjo Lietuvos karas su Rusija dėl Livonijos. Jėgų persvara buvo Rusijos pusėje, tad lietuviai kreipėsi pagalbos į sąjungininkę Lenkiją, kurios ponai, naudodamiesi proga, iškėlė unijos sąlygas. 1569 m. vasario mėnesį Liubline prasidėjo derybos. Lenkai siekė Lietuvos prijungimo prie Lenkijos, o toks projektas visiškai netenkino lietuvių. Galiausiai nepavykus susitarti, Lietuvos delegacija kovo 1 d. išvyko iš Liublino. Žygimantas Augustas stojo lenkų pusėn – jis išleido aktus, kuriais Lietuvai priklausiusios Palenkės žemės bei Kijevo, Braclavo ir Voluinės vaivadijos buvo prijungtos prie Lenkijos. Livonijos kare teritorinių nuostolių patyrusiai Lietuvai tai buvo skaudus smūgis, o pavojus iš Rusijos tebegrėsė. Tokių aplinkybių spaudžiami lietuviai birželio pradžioje grįžo į Liubliną tolesnėms deryboms. Lietuvių delegacijos vadovas, Žemaičių seniūnas Jonas Jeronimaitis Chodkevičius (1537–1579) derybose sumaniai laviruodamas sugebėjo pasiekti dviejų valstybių sąjungą, vietoje lenkų siūlyto Lietuvos prijungimo. Unija buvo sudaryta liepos 1 d., o liepos 4 d. ją patvirtino Žygimantas Augustas. Lietuvių istorinėje atmintyje Liublino unija vertinama nevienareikšmiškai. Ji dažnai smerkiama dėl Lietuvos savarankiškumo susilpnėjimo, kartais net traktuojama kaip mūsų šalies valstybingumo pabaiga. Tačiau reikia neužmiršti, kad 1569 m. Lietuvai grėsė pražūtingas pavojus iš Rytų ir todėl teko rinktis: sudaryti uniją su Lenkiją ar būti užkariautiems Rusijos.
    
Trakų istorijos muziejuje saugomas 300-ųjų Liublino unijos metinių proga 1869 m išleistas medalis. Proginis medalis pagamintas iš bronzos, 105 mm skersmens, su ąsele pakabinimui. Averso centre reljefinis 1863 m. sukilimo herbas. Karūnuotas herbo skydas padalintas į tris laukus, kuriuose pavaizduoti: Lenkijos Erelis, Lietuvos Vytis ir Kijevo arkangelas Mykolas. Averso pakraščius juosia iškilus apvadas, kuriame išgraviruotas užrašas lenkų k.: „TRZECHSETLETNIA ROCZNICA POŁACZENIA POLSKI, LITWY, RUSI NA SEJMIE LUBELSKIM 11 SIERPNIA 1569“ (liet. k.: 300-osios metinės sąjungos lenkų, lietuvių ir rusų Liublino seime 1569 m. rugpjūčio 11 d.). Šiame užraše esanti data nurodo paskutinę Liublino seimo dieną, kurią dar kartą buvo paskelbtas unijos patvirtinimas. Medalio reverse įmuštas skaičius 18. Muziejaus rinkinyje saugoma ir šio medalio kopija, pagaminta 1975 m.

Vyr. muziejininkas Tomas Petrauskas