Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Gegužė - Rugsėjis
Pilis
pirmadienis - sekmadienis
10:00-19:00

Balandis - Spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Rugpjūtis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
pirmadienis - ketvirtadienis
10:00-16:45
penktadienis
10:00-15:30
pietų pertrauka
12:00 - 12:45
 
Balandis - Spalis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Išsamesnė informacija čia

Parodos, renginiai

Senųjų amatų šventė
Trakų Salos pilyje
2020 08 23

Kęstučio Ramono, Augusto Ramono
paroda „Didieji mūšiai, didžiosios pilys“

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2020

 

 

 

 

 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
enrika.trofimoviene

 

Generolas Juozas Kraucevičius

2019. 07. 03

Muziejus laikraštyje Nr. 27 (601)

2019 m. pažymime 140-ąsias tarpukario Lietuvos karo aviacijos viršininko, aviacijos generolo leitenanto Juozo Kraucevičiaus (1879–1964) gimimo ir 55-ąsias mirties metines.
    
J. Kraucevičius gimė 1879 m. kovo 31 d. Linkuvos apylinkėse. Pasirinko kariškio kelią ir savanoriu įstojo į Rusijos armiją. 1901 m. būsimasis generolas baigė Vilniaus karo mokyklą, paskirtas tarnauti į 179-ąjį pėstininkų Ust Dvinsko pulką, 1904–1905 m. kariavo rusų - japonų kare, iš kurio grįžo jau turėdamas poručiko lapsnį. 1913 m. baigė Karo aviacijos karininkų mokyklą. 1914 m. prasidėjus I Pasauliniam karui, J. Kraucevičiaus karjera ėmė kilti labai  sparčiai. 1915 m. J. Kraucevičius – papulkininkis ir Šiaurinio fronto 5-ojo oro diviziono vadas, o 1916 m. jam suteiktas pulkininko laipsnis ir jis paskiriamas visos fronto aviacijos inspektoriumi. Jo karjerą nutraukė 1917 m. spalį bolševikų įvykdytas perversmas, po kurio pulkininkas tų pačių metų gruodį prisijungė prie Rusijos pietuose formuojamos antibolševikinės Savanorių armijos, vadovaujamos generolo - leitenanto Antono Denikino. Čia jis tarnavo aviacijos inspektoriumi, 1919 m. pradžioje jam suteiktas generolo majoro laipsnis. 1920 m grįžo į Lietuvą, mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas aviacijos dalies vadu, jam suteiktas generolo leitenanto laipsnis. J. Kraucevičius tuo metu buvo vienintelis Lietuvoje aukšto rango aviacijos karininkas,  turintis nepalyginamą su kitais praktinę tiek asmeninę skraidymo, tiek vadovavimo aviacijos daliniams patirtį. Pirmiausia buvo išplėsti karinio ir techninio personalo etatai, kuriamos naujos eskadrilės, įvairiais keliais įsigiiami lėktuvai. Be to, vykstant mūšiams su lenkais, aviacijos vadas pats skraidė į frontą žvalgybai ir bombardavimams. Būtent J. Kraucevičius „palaimino“ Jurgio Dobkevičiaus ir Antano Gustaičio savų lėktuvų kūrimo projektus. 1921–1922 m. laikinai ėjo kariuomenės vado pareigas. 1922 m. už nuopelnus apdovanotas Vyties Kryžiumi. Lietuvos karo aviacijos vadu dabar jau divizijos generolas J. Kraucevičius tarnavo iki 1927 metų pradžios, kai pasiprašė paleidžiamas į atsargą. Išėjęs į atsargą J. Kraucevičius dirbo „ŠKODA“ atstovu Lietuvoje, 1940 m. birželį išvyko į Prahą. Deja, nesaugu buvo ir ten, Prahoje 1945 m. J. Kraucevičius buvo suimtas sovietinės karinės kontržvalgybos, tačiau netrukus buvo paleistas. Atokvėpis trūko neilgai, jau 1946 m. vėl suimtas ir nuteistas 10 metų lagerių, paleistas 1954 m. Paskutinius 10 gyvenimo metų generolas J. Kraucevičius praleido Kaune, mirė 1964 m. kovo 4 dieną, eidamas 86 metus, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.
    
Trakų istorijos muziejus savo rinkiniuose turi keletą generolo J. Kraucevičiaus nuotraukų. Šį kartą pristatomos dvi. Pirmoji daryta 1921 m. birželio 6 d., generolui einant kariuomenės vado pareigas. Joje generolas su 6-ojo pėstininkų P. K. Margio pulko karininkais lauko manevruose Alytaus apylinkėse, už jų nugarų vokiečių gamybos lengvasis bombonešis - žvalgas LVG C.VI, kuriuo atskrido generolas. Nuotrauka 160 x 107 mm dydžio. Antroji nuotrauka taip pat daryta 1921 m. vasarą, joje generolas su vyr. leitenantu Vsevolodu Šenbergu ir grupe civilių sode. Nuotrauka 162 x 115 mm dydžio. Fotografai nežinomi.
                                                                                
Rinkinio saugotojas Vytautas Tenešis