Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Lapkritis - vasaris
Pilis
antradienis - sekmadienis
9:00-17:00

Lapkritis - kovas
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
9:00-17:00
 
Lapkritis - kovas
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
9:00-17:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Parodos, renginiai

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2020

 

 

 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Vytauto Didžiojo portreto eskizas

2019. 10. 31

Muziejus laikraštyje Nr. 44 (618)

Žymiausias visų laikų Lietuvos valdovas Vytautas Didysis (1392–1430) yra plačiai įamžintas lietuvių istorinėje atmintyje. Didžiojo kunigaikščio garbei yra pavadintos gatvės, įstaigos, kariuomenės daliniai. Šlovingojo valdovo asmenybė visuomet kurstė ir menininkų vaizduotę – Vytautas tapo įvairių grožinės literatūros kūrinių, dainų herojumi, taip pat sulaukė didelio vaizduojamojo meno atstovų dėmesio. Tačiau čia susiduriame su paradoksu – stereotipinis Vytauto Didžiojo atvaizdas visiems puikiai žinomas, tačiau neturime nei vieno didžiojo kunigaikščio portreto, sukurto jo amžininkų. Bene vienintelis, vienalaikis Vytauto atvaizdas yra išlikęs valdovo majestotiniame portretiniame antspaude, tačiau jis labiau simbolinis, o ne realistinis. Kiti ankstyviausi Vytauto portretai datuojami XVI–XVII a. ir veikiausiai yra jau imaginacinės tradicijos meno kūriniai, todėl sunku pasakyti, kiek jie atspindi realią Lietuvos valdovo išvaizdą. Negausi istoriniuose šaltiniuose esanti informacija byloja, kad Vytautas buvęs neaukšto ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, neaugino barzdos, turėjo ilgus plaukus. Žinoma, vaizduojamajame mene valdovus dera parodyti didingai, kaip impozantiškas asmenybes. Ikonografijoje labiausiai paplitęs Vytauto Didžiojo atvaizdas –  brandaus amžiaus tvirto sudėjimo vyras, ilgais ant pečių krentančiais plaukais, be barzdos, su kunigaikščio kepure ant galvos, rimta (o kartais net rūsčia) veido išraiška, dėvintis šarvus ir apsigaubęs mantija. Šis stereotipas kilo iš  XVII a. nežinomo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dailininko nutapyto valdovo portreto. Yra ir kitokių imaginacinių Vytauto atvaizdų, kuriuose jis vaizduojamas skirtingų kultūrų bei epochų manieromis, tačiau ir jų neverta sieti su realia didžiojo kunigaikščio išvaizda.
    
Kasmet, Vytauto Didžiojo mirties dieną (spalio 27-ąją) Trakų istorijos muziejus prisimena šlovingąjį Lietuvos valdovą. Muziejaus rinkiniuose saugoma daug eksponatų, įamžinančių Vytauto Didžiojo atminimą. Šį kartą pristatome muziejaus dailės rinkinyje saugomą žymaus lietuvių dailininko, tapytojo Adomo Varno (1879–1979) sukurto Vytauto Didžiojo portreto eskizą, pagal kurį 1930 m. buvo išleistas plakatas. 1930-ieji Lietuvoje buvo paskelbti Vytauto Didžiojo metais, minint 500-ąsias valdovo mirties metines. Visoje šalyje vyko renginiai ir iškilmės, o didžiojo kunigaikščio įmažinimas labai išplėtotas – sukurta nemažai Vytautą Didįjį vaizduojančių darbų. Aptariamajame eskize matome labai gerai nupieštą didžiojo kunigaikščio  atvaizdą. Piešinyje išryškinti esmingiausi galvos ir veido bruožai  – į mus žvelgia rūstaus veido valdovas, karūnuotas kunigaikščio kepure, iš po kurio draikosi ilgi, kiek banguoti plaukai. Jo pečius gaubia kunigaikščio mantija. Eskizas nupieštas pieštuku ant kalkinio popieriaus lakšto (24,5 x 19,2 cm) ir įrėmintas balto kartono pasporte (33 x 29 cm). Taip pat pristatome  muziejuje saugomą atspaudą su Vytauto Didžiojo portretu, atspaustu pagal aptartą eskizą. Beje, Adomas Varnas yra sukūręs ne vieną Vytauto Didžiojo portretą. Dailininko sukurtas valdovo atvaizdas puikavosi ir ant tarpukaryje išleistų lietuviškų pašto ženklų bei litų banknotų.

Vyr. muziejininkas Tomas Petrauskas