Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Gegužė - Rugsėjis
Pilis
pirmadienis - sekmadienis
10:00-19:00

Balandis - Spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Rugpjūtis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
pirmadienis - ketvirtadienis
10:00-16:45
penktadienis
10:00-15:30
pietų pertrauka
12:00 - 12:45
 
Balandis - Spalis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Išsamesnė informacija čia

Parodos, renginiai

Senųjų amatų šventė
Trakų Salos pilyje
2020 08 23

Kęstučio Ramono, Augusto Ramono
paroda „Didieji mūšiai, didžiosios pilys“

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2020

 

 

 

 

 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
enrika.trofimoviene

 

Lietuvos diplomatas Povilas Žadeikis

2019. 11. 14

Muziejus laikraštyje Nr. 46 (620)

2019-aisiais sukanka 100 metų, kai 1919 m. pabaigoje į Vašingtoną išvyko Jono Vileišio diplomatinė misija, siekti JAV vyriausybės pripažinimo Lietuvos Respublikos „de jure“. Šios misijos nariu karinio bendradarbiavimo klausimams buvo paskirtas majoras Povilas Žadeikis (1887–1957).
    
Būsimasis diplomatas gimė netoli Varnių. Baigė Mintaujos gimnaziją, studijavo chemiją Sankt Peterburgo universitete. Pirmojo pasaulinio karo metais tarnavo Rusijos kariuomenėje. Palikęs tarnybą po bolševikų perversmo, grįžo į Lietuvą ir įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 m. rugpjūčio – spalio mėn. laikinai ėjo IV ministrų kabineto krašto apsaugos ministro pareigas. P. Žadeikiui būnant ministru buvo likviduotas slaptos lenkų karinės organizacijos (POW) sąmokslas.  P. Žadeikiui suteiktas majoro laipsnis ir 1919 m. pabaigoje jis buvo paskirtas ypatingos Lietuvos misijos nariu ir kariniu įgaliotiniu JAV. Misija užtruko dvejus metus ir paruošė dirvą Lietuvos pripažinimui, o P. Žadeikiui ji  tapo diplomato karjeros pradžia. 1923 m. prezidentas A. Stulginskis paskyrė atsargos pulkininką - leitenantą P. Žadeikį Lietuvos Respublikos konsulu Čikagoje, 1928 m.– generaliniu konsulu Niujorke, o 1935 m. ir Lietuvos Respublikos nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Vašingtone. Tuo metu  niekas negalėjo  numanyti, kad P. Žadeikiui bus lemta išbūti šiame poste 22 metus. Tai nulėmė 1940 m. įvykusi sovietinė Lietuvos okupacija. Nors SSRS vyriausybė ir labai stengėsi, dalis Lietuvos diplomatinių atstovybių šalyse, nepripažinusiose okupacijos, liko veikti. Lietuvos pasiuntinybė JAV buvo viena iš svarbiausių, nes  per ją ėjo didelė dalis likusiųjų finansavimo iš JAV bankuose saugotų Lietuvos Respublikos lėšų. P. Žadeikis darė viską, kad palaikytų esamą situaciją ir JAV vyriausybės okupacijos nepripažinimo politiką. 1947 m. ir 1952 m. jis dalyvavo Europoje surengtuose Lietuvos diplomatų pasitarimuose, kur spręsta kokios politikos toliau laikytis. Amžius ir įtempta veikla palaužė diplomato jėgas ir 1957 m. gegužės 11 d. P. Žadeikis mirė Vašingtone, eidamas 71 metus.
    
Trakų istorijos muziejaus rinkiniuose saugoma keletas P. Žadeikio nuotraukų ir su jo asmeniu susijusių dokumentų. Šį kartą pristatoma nuotrauka, kurioje įamžinti 1936 m. vasario 16 d. Marilendo Amerikos lietuvių verslininkų asociacijos rengiamo Nepriklausomybės dienos minėjimo Baltimorėje dalyviai ir svečiai. P. Žadeikis stovi centre su skrybėle pasisukęs į kairę. Šonuose stovi lietuviai - skautai su vėliavomis. Tarp svečių keli aukšto rango JAV kariškiai. Fotonuotrauka 255 x 203 mm dydžio, fotografas nežinomas.

Antrasis eksponatas – ant Lietuvos pasiuntinybės blanko P. Žadeikio ranka rašytas kvietimas Baltimorės merui, į jau minėtą Nepriklausomybės dienos minėjimą (juodraštis anglų kalba), datuotas 1936 m. vasario 11 d. Viršuje bareljefinis Vyčio įspaudas. Įdomus eksponatas – Baltimorės mero Hovardo Džeksono atsakymas, spausdintas ant oficialaus merijos blanko, su padėka ir pažadu apsilankyti bei mero parašu, taip pat datuotas 1936 m. vasario 11 d.

Rinkinio saugotojas Vytautas Tenešis