Apklausa

Trakų istorijos muziejus nuolat vykdo lankytojų poreikių, pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimus.

Siekiame, kad visos Muziejaus veiklos nebūtų vien savitikslės, todėl visų respondentų nuomonė Muziejui yra itin svarbi ir vertinga.

Šios nuomone vedinas Muziejus stengsis patenkinti lankytojų lūkesčius, didins teikiamų paslaugų kokybę.

Visos apklausos yra nuasmenintos, pateikti duomenys analizuojami, apibendrinus gautus rezultatus, naudojami tik aukščiau įvardintu tikslu.

Apklausa: audiogidas

Apklausa: Suvenyrai

Apklausa: Informatyvus informacinis stendas

Apklausa: Daiktų saugojimo paslauga (daiktadėžės)