trakai 
history 
museum

Liber apertus

Bažnytinių knygų skaitmeninė duomenų bazė „Liber apertus“

Bažnytinių metrikų ir parapijiečių sąrašų knygos – tai neįkainojami dokumentinio paveldo objektai, kuriuose užrašyta informacija suteikia žinių apie tam tikroje teritorijoje gyvenusius, skirtingas tikybas išpažinusius žmones ir jų pasiskirstymą, demografinę padėtį skirtingais laikotarpiais. Šiose knygose galima aptikti vertingos informacijos apie gyventojų pavardžių formavimąsi, pavardžių išsidėstymą konkrečiose vietovėse, vietovardžius. Metrikų knygos yra nepamainomas istorinis šaltinis vykdant istorinius, kalbotyrinius ir genealoginius tyrimus bei kuriant genealoginius medžius.

Metrikų knygų būta kelių skirtingų tipų: krikšto, gimimo, santuokos arba jungtuvių, mirties. Šiose knygose būdavo konstatuojami svarbiausi žmogaus gyvenimo etapai, nuo gimimo iki mirties, įvardinami žmonės, jų giminystės ryšiai, gyvenamosios vietos ir kiti duomenys. Atskirai paminėtini parapijos gyventojų sąrašai, kurie būdavo sudaromi bažnytinių mokesčių rinkimo tikslais.

Bažnytinės metrikų knygos būdavo rašomos kiekvienoje bažnyčioje atskirai, jas pildydavo kunigai. Jos būdavo rašomos ranka. Pirmosios bažnytinės metrikų knygos pradėtos rašyti Italijoje ir Prancūzijoje XIV a. pradžioje. Vėliau šių šalių pavyzdžiu sekė ir kitos Vakarų bei Centrinės Europos valstybės. Visuotinė metrikacija pradėta vykdyti XVI a. Lietuvoje pirmosios bažnytinės metrikų knygos pradėtos vesti taip pat  XVI a., visuotinę katalikų bažnyčių metrikaciją paskatino 1545-1563 m. laikotarpiu įvykęs visuotinis Katalikų bažnyčios susirinkimas Tridente (Italija).

Vis dėlto iki mūsų dienų išliko tik pavienės XVI a. ir net XVII a. rašytos knygos. Didžioji dalis išsaugotų metrikų knygų datuojamos XVIII-XX a. laikotarpiu. Nuo pirmųjų metrikų knygų atsiradimo XVI a., iki XIX a. vidurio dažniausiai knygos būdavo rašomos lotynų kalba, priklausomai nuo regiono kartais būdavo rašomos ir lenkų ar vokiečių kalbomis. Nuo XIX a. vid. knygos pradėtos rašyti išskirtinai rusų kalba. Lietuvių kalba metrikų knygos būdavo rašomos retai. Aptikta vos keliasdešimt iki XX a. sukurtų knygų, kurios buvo rašytos Žemaitijoje, Klaipėdos krašte. Rytų bei vidurio Lietuvoje metrikų knygos imtos rašyti lietuviškai  XX a. pr.

Visos Lietuvos mastu skirtingose atminties institucijose  yra saugomos kelios dešimtys tūkstančių skirtingų laikotarpių bažnytinių metrikų knygų. Dauguma šių knygų yra saugomos įvairiuose miestų ar valstybės archyvuose, tačiau dalis metrikų knygų saugoma ir muziejuose. Ne išimtis ir Trakų istorijos muziejus, kurio pagrindiniame fonde yra saugoma apie 400 bažnytinių metrikų ir parapijiečių sąrašų knygų iš Trakų, Senųjų Trakų, Semeliškių, Barboriškių, Kruonio, Šilelio, Surviliškio, Akmenės, Laukuvos, Tryškių, Šakynos, Šaukoto bažnyčių.

Norėdami palengvinti bei paskatinti bažnytinių metrikų tyrimus, sukūrėme viešai prieinamą skaitmeninę duomenų bazę, pavadintą „Liber apertus“ (liet. Atversta knyga), kuri bus nuolatos papildoma Trakų istorijos muziejaus fonduose saugomais tekstiniais kultūros paveldo objektais – bažnytinėmis metrikų ir parapijiečių sąrašų knygomis.

Trakų gyventojų sąrašas 1886-1888 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1888-1890 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1891 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1892 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1893 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1894 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1895 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1896 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1899 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1900 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1902 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1903 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1905 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1907 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1908 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1909 m.

Trakų santuokų metrikai 1782 liepos 16 d.-1795 rugpjūčio 9 d.

Trakų santuokų metrikai 1795-1822 m.

Trakų santuokų metrikai 1798-1812 m.

Trakų santuokų metrikai 1813-1827 m.

Trakų santuokų metrikai 1827-1837 m.

Trakų santuokų metrikai 1827-1839 m.

Trakų santuokų metrikai 1837-1846 m.

Trakų vaivadijos alkoholinių gėrimų muitų sąrašas 1775 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1840 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1843 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1843 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1844 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1845 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1852 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1852-1854 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1869 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1870 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1877 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1887 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1881-1882 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1891 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1892 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1893 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1895 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1896 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1899 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1908 ir 1922 m.

Semeliškių priešsantuokinių apklausų 1889-1895 m.

Semeliškių priešsantuokinių apklausų 1895-1901 m.

Semeliškių priešsantuokinių apklausų 1901-1907 m.

Semeliškių santuokų metrikai 1918-1923 m.

trakai 
istorijos muziejus

Opening Hours

Kovas, balandis,
spalis, lapkritis
II 12:00 – 18:00 val.
III-VII 10:00 – 18:00 val.

May – September
I – VII 10:00 – 19:00 val.

Gruodis – vasaris
III – VII 10:00 – 18:00 val.

contacts

Tel:+370 528 55297
Company code: 190757189
Kęstučio g. 4
Trakai, LT – 21104

solution

© 2020 Trakai Island Castle Museum
Privacy Policy