trakai 
history 
museum

Liber apertus

Bažnytinių knygų skaitmeninė duomenų bazė „Liber apertus“

Bažnytinių metrikų ir parapijiečių sąrašų knygos – tai neįkainojami dokumentinio paveldo objektai, kuriuose užrašyta informacija suteikia žinių apie tam tikroje teritorijoje gyvenusius, skirtingas tikybas išpažinusius žmones ir jų pasiskirstymą, demografinę padėtį skirtingais laikotarpiais. Šiose knygose galima aptikti vertingos informacijos apie gyventojų pavardžių formavimąsi, pavardžių išsidėstymą konkrečiose vietovėse, vietovardžius. Metrikų knygos yra nepamainomas istorinis šaltinis vykdant istorinius, kalbotyrinius ir genealoginius tyrimus bei kuriant genealoginius medžius.

Metrikų knygų būta kelių skirtingų tipų: krikšto, gimimo, santuokos arba jungtuvių, mirties. Šiose knygose būdavo konstatuojami svarbiausi žmogaus gyvenimo etapai, nuo gimimo iki mirties, įvardinami žmonės, jų giminystės ryšiai, gyvenamosios vietos ir kiti duomenys. Atskirai paminėtini parapijos gyventojų sąrašai, kurie būdavo sudaromi bažnytinių mokesčių rinkimo tikslais.

Bažnytinės metrikų knygos būdavo rašomos kiekvienoje bažnyčioje atskirai, jas pildydavo kunigai. Jos būdavo rašomos ranka. Pirmosios bažnytinės metrikų knygos pradėtos rašyti Italijoje ir Prancūzijoje XIV a. pradžioje. Vėliau šių šalių pavyzdžiu sekė ir kitos Vakarų bei Centrinės Europos valstybės. Visuotinė metrikacija pradėta vykdyti XVI a. Lietuvoje pirmosios bažnytinės metrikų knygos pradėtos vesti taip pat  XVI a., visuotinę katalikų bažnyčių metrikaciją paskatino 1545-1563 m. laikotarpiu įvykęs visuotinis Katalikų bažnyčios susirinkimas Tridente (Italija).

Vis dėlto iki mūsų dienų išliko tik pavienės XVI a. ir net XVII a. rašytos knygos. Didžioji dalis išsaugotų metrikų knygų datuojamos XVIII-XX a. laikotarpiu. Nuo pirmųjų metrikų knygų atsiradimo XVI a., iki XIX a. vidurio dažniausiai knygos būdavo rašomos lotynų kalba, priklausomai nuo regiono kartais būdavo rašomos ir lenkų ar vokiečių kalbomis. Nuo XIX a. vid. knygos pradėtos rašyti išskirtinai rusų kalba. Lietuvių kalba metrikų knygos būdavo rašomos retai. Aptikta vos keliasdešimt iki XX a. sukurtų knygų, kurios buvo rašytos Žemaitijoje, Klaipėdos krašte. Rytų bei vidurio Lietuvoje metrikų knygos imtos rašyti lietuviškai  XX a. pr.

Visos Lietuvos mastu skirtingose atminties institucijose  yra saugomos kelios dešimtys tūkstančių skirtingų laikotarpių bažnytinių metrikų knygų. Dauguma šių knygų yra saugomos įvairiuose miestų ar valstybės archyvuose, tačiau dalis metrikų knygų saugoma ir muziejuose. Ne išimtis ir Trakų istorijos muziejus, kurio pagrindiniame fonde yra saugoma apie 200 bažnytinių metrikų ir parapijiečių sąrašų knygų iš Trakų, Senųjų Trakų, Semeliškių, Barboriškių, Kruonio, Šilelio, Surviliškio, Akmenės, Laukuvos, Tryškių, Šakynos, Šaukoto bažnyčių.

Norėdami palengvinti bei paskatinti bažnytinių metrikų tyrimus, sukūrėme viešai prieinamą skaitmeninę duomenų bazę, pavadintą „Liber apertus“ (liet. Atversta knyga), kuri bus nuolatos papildoma Trakų istorijos muziejaus fonduose saugomais tekstiniais kultūros paveldo objektais – bažnytinėmis metrikų ir parapijiečių sąrašų knygomis.

Trakų gyventojų sąrašas 1886-1888 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1888-1890 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1891 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1892 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1893 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1894 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1895 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1896 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1899 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1900 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1902 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1903 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1905 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1907 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1908 m.

Trakų gyventojų sąrašas 1909 m.

Trakų santuokų metrikai 1782 liepos 16 d.-1795 rugpjūčio 9 d.

Trakų santuokų metrikai 1795-1822 m.

Trakų santuokų metrikai 1798-1812 m.

Trakų santuokų metrikai 1813-1832 m.

Trakų santuokų metrikai 1827-1837 m.

Trakų santuokų metrikai 1827-1839 m.

Trakų santuokų metrikai 1837-1846 m.

Trakų vaivadijos alkoholinių gėrimų muitų sąrašas 1780 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1840 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1843 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1843 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1844 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1845 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1852 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1852-1854 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1869 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1870 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1877 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1887 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1881-1882 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1891 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1892 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1893 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1895 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1896 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1899 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1908 ir 1922 m.

Semeliškių priešvedybinės apklausos 1907 - 1916 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1909 m.

Semeliškių priešsantuokinių apklausų 1889-1895 m.

Semeliškių priešsantuokinių apklausų 1895-1901 m.

Semeliškių priešsantuokinių apklausų 1901-1907 m.

Semeliškių santuokų metrikai 1918-1923 m.

Byla Trakų dekanato 1839-1841 m. gautų raštų

Byla Trakų dekanato 1844-1845 m. gautų raštų

Byla Trakų dekanato 1845-1847 m. gautų raštų

Byla Trakų dekanato 1849-1851 m. gautų raštų

Byla Trakų dekanato 1870 m. gautų raštų

Byla Trakų dekanato 1871-1879 m. gautų raštų

Byla Trakų dekanato 1879 m. dvasininkų prašymų

Byla Trakų dekanato 1883 m. gautų raštų

Byla Trakų dekanato 1905 m. gautų raštų

Byla Trakų dekanato 1910 m. gautų raštų

Byla Trakų dekanato gautų raštų 1935-1942 m.

Byla Trakų dekanato ir Senųjų Trakų klebonijos gautų raštų 1936 m.

Byla Trakų dekanato gautų raštų 1939 m.

Trakų bažnyčios gautų raštų registracijos knyga 1863 m.

Trakų bažnyčios gautų raštų registracijos knyga 1864 m.

Trakų bažnyčios siųstų raštų registracijos knyga 1857-1862 m.

Trakų bažnyčios siųstų raštų registracijos knyga 1863-1864 m.

Sąrašas Vilniaus dvasinės konsistorijos bei Trakų dekano įsakų nuorašų XX a. 1 deš.

Trakų priešsantuokinių apklausų 1864-1868 m.

Trakų priešsantuokinių apklausų 1872-1878 m.

Trakų priešsantuokinės apklausos 1878-1884 m.

Trakų priešsantuokinės apklausos 1889-1894 m.

Trakų priešsantuokinės apklausos 1894-1898 m.

Trakų priešsantuokinės apklausos 1898-1903 m.

Trakų priešsantuokinės apklausos 1903-1908 m.

Trakų gimimų metrikai 1718-1725 m. ir santuokų metrikai 1718-1731 m.

Trakų gimimų metrikų abėcėlinė rodyklė 1782-1858 m.

Trakų gimimų metrikai 1800-1807 m.

Trakų gimimų metrikai 1831-1836 m.

Trakų gimimų metrikai 1848-1854 m.

Trakų gimimų metrikai 1854-1861 m.

Trakų krikšto metrikai 1782-1787 m.

Trakų gimimų ir krikštų metrikai 1901-1903 m.

Trakų bažnyčios turto dokumentai XIX-XX a. pr.

Sąrašas 1896 m. Sankt Peterburgo-Varšuvos geležinkelio XI Distancijos tarnautojų katalikų ir jų šeimų gyvenančių Trakų parapijoje.

Žiniaraštis apie dvasininkų činčo mokesčius ir beneficinius žemės sklypus 1879-1887 m. Trakų mieste.

Trakų gyventojų sąrašai 1846, 1856 ir 1861 m.

Trakų gyventojų sąrašai 1877, 1879 ir 1888 m.

Trakų gyventojų sąrašai 1883 m.

Trakų gyventojų sąrašai 1898 m.

Inventorius Rykantų bažnyčios 1863 m.

Senųjų Trakų gyventojų sąrašų fragmentas 1862 m.

Senųjų Trakų gyventojų sąrašų fragmentas XIX a. vid.

Senųjų Trakų gyventojų sąrašų fragmentas XIX a. vid.

Senųjų Trakų gyventojų sąrašai 1837-1839 m.

Senųjų Trakų gyventojų sąrašai 1857 m.

Senųjų Trakų gyventojų sąrašai 1872, 1889 ir 1896 m.

Senųjų Trakų gyventojų sąrašai 1902 m.

Senųjų Trakų gyventojų sąrašai 1909 m.

Senųjų Trakų gyventojų sąrašai 1911 m.

Senųjų Trakų gautų raštų nuorašų knyga 1817-1832 m.

Senųjų Trakų gautų raštų nuorašai 1832-1848 m.

Kruonio siunčiamų raštų registravimo išnešiojamoji knyga 1929-1940 m.

Byla Kruonio Romos katalikų bažnyčios žemės mokesčio ir kt. kvitai 1928-1940 m.

Byla Kruonio Romos katalikų bažnyčios darbo pajamų mokesčio ir kt. kvitai 1935-1949 m.

Kruonio bažnyčios siunčiamų raštų registravimo išnešamoji knyga 1922-1928 m.

Senųjų Trakų gyventojų sąrašai 1897-1899 m.

Inventorius Senųjų Trakų bažnyčios 1860 m.

Inventorius Senųjų Trakų bažnyčios 1861 m.

Inventorius Senųjų Trakų bažnyčios 1863 m.

Inventorius Senųjų Trakų bažnyčios 1863 m.

Inventorius Senųjų Trakų bažnyčios 1863 m.

Inventorius Senųjų Trakų bažnyčios 1863 m.

Inventoriai Senųjų Trakų bažnyčios 1863 ir 1880 m.

Inventorius Senųjų Trakų bažnyčios 1880 m.

Inventoriai Senųjų Trakų bažnyčios 1880 ir 1895 m.

Inventoriai Senųjų Trakų bažnyčios 1897 ir 1900 m.

Inventorius Senųjų Trakų bažnyčios 1901 m.

Inventorius Senųjų Trakų bažnyčios 1909 m.

Inventorius Senųjų Trakų bažnyčios 1910 m.

Inventorius Senųjų Trakų bažnyčios 1919-1922 m.

Inventorius Senųjų Trakų bažnyčios 1943 m.

Inventorius Senųjų Trakų Romos katalikų bažnyčios 1948 m.

Vizitacijos aktas Senųjų Trakų bažnyčios 1927 m.

Vizitacijos aktas Senųjų Trakų bažnyčios 1934 m.

Vizitacijos aktas Senųjų Trakų bažnyčios 1937 m.

Rūdiškių parapijos siunčiamų raštų registravimo knyga 1910-1926 m.

Rankraštinė knyga „Silva Rerum“ XVIII a. I p.

Usnorių priešsantuokinės apklausos 1855 m.

Šaukoto Šv. Trejybės brolijos rankraštinė knyga.

Byla siųstų raštų basakojų karmelitų provincijolui kun. Čeoanui Vilniuje 1928 m.

Tryškių bažnyčios gaunamų raštų knyga 1824-1828 m.

Byla Lentvario bažnyčios klebono K. Kulako 1933-1944 m.

Byla Lentvario bažnyčios klebono K. Kulako 1940-1945 m.

Byla Lentvario bažnyčios klebono K. Kulako 1945-1950 m.

Byla Lentvario bažnyčios klebono K. Kulako 1951-1957 m.

Byla Lentvario bažnyčios klebono K. Kulako 1944-1959 m.

Byla Lentvario bažnyčios klebono K. Kulako 1957-1958 m.

Semeliškių priešsantuokinių apklausų 1836-1847 m.

Semeliškių priešsantuokinės apklausos 1847-1857 m.

Semeliškių priešsantuokinių apklausų 1857-1864 m.

Semeliškių priešsantuokinių apklausų 1864 m.

Semeliškių priešsantuokinių apklausų 1864-1869 m.

Semeliškių priešsantuokinių apklausų 1886-1889 m.

Semeliškių gimimų ir krikštų metrikai 1878-1884 m.

Semeliškių gimimų metrikų nuorašai 1857-1864 m.

Semeliškių krikšto metrikai 1884-1887 m.

Semeliškių krikšto metrikai 1887-1890 m.

Semeliškių krikšto ir mirties metrikai 1872-1873 m.

Semeliškių mirties ir krikšto metrikai 1906-1909 m.

Semeliškių krikšto ir mirties metrikai 1911-1912 m.

Semeliškių mirties metrikai 1840-1868 m.

Semeliškių mirties metrikai 1879-1881 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1842 m.

Barboriškių priešsantuokinės apklausos 1850-1858 m.

Barboriškių priešsantuokinės apklausos 1858-1859 m.

Barboriškių priešsantuokinių apklausų 1865-1907 m.

Barboriškių ėjusių išpažinties ir priėmusių komuniką gyventojų sąrašas 1851-1857 m.

Barboriškių gyventojų sąrašai 1867 m.

Semeliškių mirties metrikai 1912-1917 m.

Išrašas iš Barboriškių bažnyčios gimimo metrikų 1875 m.

Išrašas iš Barboriškių bažnyčios gimimo metrikų 1856-1865 m.

Išrašas iš Barboriškių bažnyčios gimimo metrikų 1853 m.

Semeliškių santuokų metrikai 1916-1918 m.

Semeliškių gimimų ir krikštų metrikai 1916-1917 m.

Semeliškių santuokų metrikai 1916-1917 m.

Semeliškių gimimų ir krikštų metrikai 1916-1918 m.

Sąrašas Baltosios Vokės bažnyčioje vykusių santuokų 1916-1922 m.

Kruonio gyventojų sąrašai 1909 ir 1913 m.

Kruonio mirties metrikai 1918-1923 m.

Kruonio gyventojų sąrašai 1913 m.

Kruonio gyventojų sąrašai 1910 m.

Byla Kruonio Romos katalikų bažnyčios gautų raštų 1916-1922 m.

Byla Kruonio bažnyčios turto dokumentų 1919-1934 m.

Byla Kruonio Romos katalikų bažnyčios gautų raštų 1921-1940 m.

Byla Kruonio bažnyčios 1935-1938 m. gautų raštų ir kitų 1924-1938 m. dokumentų.

Byla Kruonio Romos katalikų bažnyčios gautų raštų 1928-1935 m.

Byla Kruonio Romos katalikų bažnyčios gautų raštų 1931-1934 m.

Byla Kruonio Romos katalikų bažnyčios išlaidų pateisinamieji dokumentų 1935-1940 m.

Byla Kruonio Romos katalikų bažnyčios gautų raštų 1939-1944 m.

Akmenės gimimų metrikai 1747-1763 m.

Akmenės santuokų metrikai 1750-1799 m.

Šilelio gautų raštų nuorašų knyga 1749-1777 m.

Surviliškio gautų raštų nuorašų knyga 1822-1857 m.

Inventoriaus išrašas Vladislavos dvaro ir Tolkiškių bei Pakalniškių palivarkų 1796 m.

Semeliškių gyventojų sąrašai 1903, 1905-1906 m.

Barboriškių bažnyčios ėjusių išpažinties ir priėmusių komuniją gyventojų sąrašas 1858-1861 m.

Semeliškių bažnyčios siųstų raštų registracijos knyga 1908-1924 m.

Semeliškių bažnyčios gautų raštų registracijos knyga 1903-1904 ir 1919-1921 m.

Semeliškių bažnyčios siųstų raštų registracijos 1884-1894 m.

Semeliškių bažnyčios siųstų raštų registracijos 1870-1884 m.

Semeliškių bažnyčios gautų raštų registracijos 1896, 1888, 1897, 1899-1902 m.

Semeliškių bažnyčios siųstų raštų registracijos knyga 1884-1886, 1890, 1901-1908 m.

Semeliškių mirties metrikai 1918-1922 m.

Semeliškių gimimų ir krikštų metrikai 1918-1921 m.

Semeliškių bažnyčios siųstų raštų registracijos 1894-1897 m.

Trakų dekanato išsiųstų raštų nuorašų knyga 1864-1868 m.

Semeliškių mirties metrikai 1916-1918 m.

Semeliškių mirties metrikai 1916-1917 m.

Kruonio bažnyčios siųstų raštų registracijos 1929-1942 m.

Katalikų „Blaivybės“ draugijos Kruonio skyriaus narių registravimo knyga 1911-1915 m.

Katalikų „Blaivybės“ draugijos Kruonio skyriaus pajamų ir išlaidų knyga 1911 m.

Byla Kruonio Romos katalikų bažnyčios gautų raštų 1916-1936 m.

Senųjų Trakų gyventojų sąrašai 1908 m.

Senųjų Trakų bažnyčios gautų raštų registracijos ir nuorašų knyga 1888-1915 m.

Senųjų Trakų bažnyčios siųstų raštų registracijos knyga 1915-1925 m.

Senųjų Trakų gyventojų sąrašai 1913-1914 m.

Rūdiškių gyventojų sąrašai 1910 m.

Šaukoto bažnyčios Dievo apvaizdos brolijos knyga 1790-1867 m.

Šakynos gimimų ir vedybų metrikų ir gautų metrikai ir gautų raštų nuorašų knyga 1652-1737 m.

Šiluvos dekanato gautų raštų nuorašų knyga 1834-1846 m.

Laukuvos bažnyčios vizitacijos knyga 1705 m.

Laukuvos santuokų metrikai 1817-1823 m.

Laukuvos mirties metrikai 1806-1819 m.

Laukuvos gyventojų sąrašai 1816-1819 m.

Laukuvos gyventojų sąrašai 1828 ir 1831 m.

Laukuvos gyventojų sąrašai 1840 m.

Laukuvos gyventojų sąrašai 1866 m.

Laukuvos pajamų ir išlaidų knyga 1814-1822 m.

Įsipareigojimas Laukuvos parapijos gyventojų, dėl prisidėjimo prie bažnyčios statybos 1853 m.

Vizitacijos aktas Laukuvos Romos katalikų bažnyčios 1821 m.

Vizitacijos aktai Laukuvos bažnyčios 1830 ir 1839 m.

Vizitacijos aktas Laukuvos Romos katalikų bažnyčios 1831 m.

Vizitacijos aktas Laukuvos Romos katalikų bažnyčios 1850 m.

Inventorius Laukuvos Romos katalikų bažnyčios altorijos 1837 m.

Inventorius Laukuvos Romos katalikų bažnyčios altorijos 1845 m.

Laukuvos gautų raštų nuorašų knyga 1811-1826 m.

Laukuvos gautų raštų nuorašų knyga 1833-1847 m.

Byla siųstų raštų Lydos dekanui Benekonių klebonui Kulbackiui 1838-1842 m.

trakai 
istorijos muziejus

Opening Hours

March, April,
October, November
II-VII 10:00 – 18:00

May – September
I – VII 10:00 – 19:00

December-February
III – VII 10:00 – 18:00

contacts

Tel:+370 528 55297
Company code: 190757189
Kęstučio g. 4
Trakai, LT – 21104

solution

© 2020 Trakai Island Castle Museum
Privacy Policy