trakai 
history 
museum
Exhibitions

PARODA „LIETUVOS TOTORIŲ PAVELDAS“

PARODA „LIETUVOS TOTORIŲ PAVELDAS“

Trakai Island Castle

2021 09 09 – 2021 09 30

Dar 2020 m., pasitinkant 2021-uosius – Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metus, planuojant Ldk Gedimino ir totorių sąjungos 700-osios sukakties iškilmingus renginius, veiklas bei totorių bendruomenės Lietuvoje paveldo aktualizavimą, Trakų istorijos muziejus buvo aktyvus tiek planavimo proceso dalyvis, tiek aktyvus įgyvendintojas yra šiemet. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu numatytų veiklų plane Trakų istorijos muziejus įsipareigojęs surengti kultūrinių renginių ciklą ,,Lietuvos totorių istorijos ir dabarties jungtys“.

        Trakų istorijos muziejus rengia net keletą parodų: drauge su Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje š. m. liepos 31 d. stendinė paroda atidaryta Lenkijoje, Palenkės vaivadijos Krušynianų kaime, kur nuo XVII a. pabaigos gyvena totorių bendruomenė. Kaip ekspozicinė ir viešosios komunikacijos erdvė buvo panaudota naujai pastatyta tvora, taip sukuriant progą kaimyninės šalies gyventojams ir svečiams susipažinti su Lietuvoje minima totorių bendruomenei svarbia data bei čia saugomu tautinės bendrijos paveldu. Šiųmetinės šventės šūkis – „Totoriai ir draugai“. Trakų istorijos muziejus džiaugiasi sulaukęs progos tapti vienu iš draugų ir tą pačią dieną analogišką parodą pristatęs visuomenei Medininkų pilyje. Lietuvos totorių paveldą pristatanti paroda atidaryta ir Rumunijoje, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ambasada toje valstybėje.

        Šioje parodoje pristatomi totorių istoriją Lietuvoje liudijantys artefaktai iš Trakų istorijos muziejaus rinkinių bei dviejų privačių kolekcijų – Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotojo Motiejaus Jakubausko ir Antano Saulaičio SJ.

        Parodos konceptas sudarytas iš kelių simbolinių dėmenų. S. J. A. Saulaičio istorinių Žalgirio mūšio epochos vėliavų rekonstrukcijų kolekcija pakeri spalvomis ir heraldiniais ženklais: vėliavos, kurių istoriniai prototipai liudijo vieną žymiausių Lietuvos valstybės pergalių, su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių, Trakų vaivadijos, totorių pulkų simboliais. Kita parodos dalis skirta religijos išpažinimui, tai sakralinių pastatų maketai, rankraštinės knygos (kitebai), įrėmintos giesmės iš Korano (muhyrai), dvasininkų luomo asmenų portretai, islamo simboliais pažymėti daiktai ir objektai. Trečioje parodos dalyje pristatomas kasdienis Lietuvos totorių gyvenimas, leidiniai, susiję su istorija ir veikla, knygos ir fotografijos.

        TIM parodose – svarbiausi Lietuvos totorių tautinės bendrijos gyvenimo aspektai, amžiais puoselėtos vertybės, socialinio ir kultūrinio gyvenimo pasiekimai. Pristatydami šias parodas ir kitas totorių istorijai ir kultūrai dedikuotas veiklas akcentuojame pasididžiavimo persmelktus praeities įvykius: vieningas pergales istoriniuose mūšiuose, solidarias veiklas nepriklausomos valstybės kūrimo labui, kultūrinio ir religinio savitumo puoselėjimo tradiciją. Taip pat itin svarbu su pagarba parodyti tai, kas šimtmečiais išsaugota, su meile atkurti tai, kas buvo sunaikinta, ir su džiaugsmu pristatyti dabarties laiku gyvenančią Lietuvos totorių kartą, rašančią naujųjų laikų savo istoriją. Trakų istorijos muziejui, nuolat įgyvendinančiam kultūrinės diplomatijos misiją, svarbu pristatyti Lietuvą – kaip ypatingos demokratijos tradicijų, gilią istorinę praeitį turinčio daugiataučio, daugiakultūrio paveldo, istoriškai susiklosčiusio darnaus bendrabūvio šalį.

trakai 
istorijos muziejus

Opening Hours

March, April,
October, November
II-VII 10:00 – 18:00

May – September
I – VII 10:00 – 19:00

December-February
III – VII 10:00 – 18:00

contacts

Tel:+370 528 55297
Company code: 190757189
Kęstučio g. 4
Trakai, LT – 21104

solution

© 2020 Trakai Island Castle Museum
Privacy Policy