trakų 
istorijos 
muziejus

Paroda pratęsta iki 2019 m. liepos mėn. 22 d.

Gegužės 17 d., penktadienį, 16.30 val. Trakų Salos pilyje vyks parodos „Pasaulio lietuviai“ atidarymas. Renginį, skirtą Pasaulio lietuvių metams paminėti, organizuoja Trakų istorijos muziejus.

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. birželio 14 d. sukanka 70 metų, kai buvo paskelbta Lietuvių Charta, kuria įsteigta Pasaulio lietuvių bendruomenė, 2019-uosius paskelbė Pasaulio lietuvių metais. Lietuviai yra viena iš tų mažų istorinių tautų, kurios išeiviai gausiomis bangomis išsibarstė po visą pasaulį.
    
„Trakų istorijos muziejus aktyviai dalyvauja valstybės politikos įgyvendinime istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo srityje. Pagrindinis parodos tikslas – pristatyti lietuvių tautos ir jos emigracijos valstybių kultūrų sambūvio problemas, Pasaulio lietuvių diasporos palikimą, saugomą muziejuje“, – dalijasi mintimis muziejaus direktorė Alvyga Zmejevskienė.
    
Parodoje pirmą kartą pristatoma vertinga muziejuje saugoma eksponatų dalis, – daugiau nei 200 muziejinių vertybių, – apimanti pasaulio lietuvių organizacijų, jų veikėjų asmeninę  korespondenciją, archyvines nuotraukas, dokumentus, leidinius, skiriamuosius ir garbės ženklus. Muziejaus rinkiniuose sukauptų lituanistinio pobūdžio muziejinių vertybių pristatymas visuomenei aktualizuoja pasaulio lietuvių diasporos paveldą.
    
Šioje parodoje lankytojai galės susipažinti su pirmosios lietuvių migracijos bangos (nuo XIX a. II pusės iki 1940 m.) politine, socialine ir kultūrine veikla. XX a. pradžioje JAV jau buvo susikūrusi stipri, veikli ir organizuota lietuvių bendruomenė, kuri aktyviai siekė Lietuvos valstybingumo atkūrimo.
    
Taip pat pristatomas ir antrojo migracijos laikotarpio, prasidėjusio po 1940 metų, Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, išsaugotas tautinis paveldas: ne tik JAV, bet ir Urugvajaus bei Australijos lietuvių bendruomenių. Parodos ekspozicijoje rodomos unikalios muziejuje saugomos kolekcijos. Viena jų – Prano Dauknio (1920–2002), lietuvių kunigo, apsigyvenusio Australijoje 1963 metais, skautų sąjungos kapeliono, asmeninių daiktų kolekcija: lietuvių skautų marškiniai, skarelė, skautų stovyklų gairelės ir antsiuvai, Geležinio Vilko ordinas bei kiti eksponatai, atspindintys aktyvią lietuvių bendruomenės nario veiklą. Kita pristatoma kolekcija – Antano Vaivutsko (1916–1980), lietuvių žurnalisto, gyvenusio Brazilijoje ir Urugvajuje, asmeninės foto nuotraukos, laikraščio „Darbas“ redaktoriaus vizitinė kortelė, lietuvių centro Urugvajuje ženkleliai.

Išskirtinis parodos eksponatas – Jo Ekscelencijos Valdo Adamkaus, tuomečio JAV lietuvių visuomenės veikėjo laiškas – kreipimasis į Amerikos Prezidentą Dvaitą Eizenhauerį (angl. Dwight Eisenhower) 1958 m. vasario 16 dieną. V. Adamkaus iniciatyva nacionalinių Amerikos lietuvių studentų ir jaunimo organizacijų atstovų vardu pasirašytame laiške buvo prašoma pagalbos Lietuvai kovoje už laisvę, pažymint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 40-ąsias metines.

Ši paroda tai tik įžanga, viena iš dalių muziejaus rengiamam leidybai parodos katalogui, dedikuotam lietuvių diasporos emigracijoje istorijai, kultūrai, vertybėms bei dokumentiniam palikimui.

Parodos rengėjai nuoširdžiai tikisi, kad lituanistinio paveldo atminties ženklai paskatins tautinės tapatybės apmąstymą, kultūros paveldo perėmimą, sklaidą ir įprasminimą.

Trakų Salos pilyje paroda bus eksponuojama iki 2019 m. birželio 30 dienos.

trakų 
istorijos muziejus

darbo laikas

Kovas, balandis,
spalis, lapkritis
II-VII 10:00 – 18:00 val.

Gegužė – rugsėjis
I – VII 10:00 – 19:00 val.

Gruodis – vasaris
III – VII 10:00 – 18:00 val.

kontaktai

Tel:+370 528 55297
Įmonės kodas: 190757189
Kęstučio g. 4
Trakai, LT – 21104

sprendimas

© 2020 Trakų istorijos muziejus
Privatumo politika