trakų 
istorijos 
muziejus
Renginiai, naujienos

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2021 „Trakams – 700. Tapatybės beieškant: trakiečio DNR"

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2021 „Trakams – 700. Tapatybės beieškant: trakiečio DNR"

Vadovaujantis Motiejaus Strijkovskio teiginiu veikale „Kronika Polska, Litewska, Żmódzka y wszystkiej Rusi“, 2021-aisiais Trakams sukanka 700 metų. Minėdamas šią sukaktį, Trakų istorijos muziejus rengia tarptautinį ekslibrisų konkursą ,,Trakams – 700. Tapatybės beieškant: trakiečio DNR“.
Konkurso tikslas – populiarinti knygos ženklą ir Trakų miestą, per istorinę prizmę pavaizduoti Trakų identitetą ir paieškoti Trakų, kaip daugiakultūrio miesto, veido istorinio konteksto plotmėse, kur svarbios visos – žydų, karaimų, totorių, lenkų, rusų – etninės grupės ir bendruomenės. Bus organizuojama konkurso nugalėtojų paroda ir išleistas parodos katalogas. Tarptautinis ekslibrisų konkursas rengiamas penktą kartą.
Trakų istorijos muziejaus direktorė Alvyga Zmejevskienė kviečia pasaulio dailininkus ir mažosios grafikos kūrėjus kurti ekslibrisus Trakų architektūriniam kompleksui, asmenybėms, susijusioms su šia vietove, ir paieškoti tapatybės – trakiečio DNR.
Trakų vardas iš pradžių veikiausiai priklausė ne dabartiniams, o Seniesiems Trakams – vietovei, esančiai 4 km į pietryčius nuo Trakų. Labiausiai paplitusi hipotezė apie Senųjų Trakų įkūrimą paremta Lietuvos metraščio ištrauka, kur kalbama, kad Senuosius Trakus įkūrė pats didysis kunigaikštis Gediminas, kartą išvykęs iš Kernavės medžioti į kitą Neries krantą. Girioje už penkių mylių kunigaikštis rado gražų kalną, apsuptą ąžuolynų ir lygumų. Ta vieta jam taip patiko, kad pastatė pilį ir įkūrė Trakų miestą – tenai, kur buvo Senieji Trakai, ir iš Kernavės perkėlė sostinę. Lietuvos istorijos autorius Motiejus Strijkovskis veikale „Kronika Polska, Litewska, Żmódzka y wszystkiej Rusi“ teigė, kad tai buvo 1321 m.
Kaip ir su daugeliu istorinių datų, taip ir su šia nėra viskas paprasta. Yra skirtingų nuomonių. Kultūros vertybių registre Trakų senamiesčio istorijos aprašyme nurodoma, kad Senieji Trakai buvo Lietuvos valstybės sostine tarp 1316 ir 1323 m. (kitų šaltinių teigimu, 1321 ir 1322 m.).

KONKURSO NUOSTATAI

Konkursas vykdomas nuo 2021 m. kovo 25 d. iki 2021 m. liepos 2 d. (imtinai, galioja pašto registracijos data). Konkursui pateikti darbai bus vertinami vertinimo komisijos 2021 m. liepos 29–30 d.
Ekslibrisai gali būti skirti konkrečiam asmeniui ar institucijai. Kiekviename ekslibrise turi būti įrašas „EX LIBRIS. TRAKAI – 700“ arba „EX LIBRIS. TRAKAI 1321–2021“ ir institucijos pavadinimas ar pasirinkto asmens, kuriam skiriamas knygos ženklas, vardas ir pavardė. Jei nurodomi tik asmens inicialai, kitoje lapo pusėje būtina užrašyti visą asmens vardą ir pavardę. Rekomenduojamos ekslibrisų temos:

• Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
• Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos lobynas
• Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos emeritas monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas
• Trakų Šv. Dievo Motinos gimimo stačiatikių cerkvė
• Trakų kenesa
• Trakų mečetė
• Trakų žydų sinagoga
• Trakų Salos pilis
• Trakų Pusiasalio pilis
• Buvęs Trakų dominikonų vienuolynas (XVII–XIX a.)
• Buvęs Trakų bernardinų vienuolynas
• Buvusi Trakų parapijos mokykla (XIX a.)
• Trakų krašto dvarai
Ekslibrisai be būtinojo įrašo, knygos ženklo savininko ar institucijos pavadinimo į konkursą ir parodą nebus priimami. Ekslibriso atspaudo kraštinė turi būti ne ilgesnė kaip 150 mm, popieriaus lakšto dydis ne didesnis kaip A4 formato. Ekslibrisai gali būti sukurti tradicinėmis grafikos technikomis ir naudojant naujas technologijas, kompiuterinę grafiką.
Ekslibrisai bus priimami tik su užpildyta konkurso dalyvio anketa. Ją galite parsisiųsti šiuo adresu:
https://trakaimuziejus.lt/renginiai/2021-m-ekslibrisu-konkursas/
Konkursui reikia pateikti po du sukurto, išspausdinto ir autografuoto ekslibriso atspaudus. Sukurtų darbų skaičius neribojamas. Kitoje knygos ženklo pusėje būtina užrašyti autoriaus pavardę, vardą, šalį, iš kurios atsiųsta, ekslibriso sukūrimo metus, grafikos techniką, matmenis.

Ekslibrisus konkursui privaloma išsiųsti iki 2021 m. liepos 2 d. (imtinai, galioja pašto registracijos data) adresu:
Tarptautinis ekslibrisų konkursas
Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT-21104 Trakai
Lietuva

VERTINIMAS
Darbus vertins Trakų istorijos muziejaus direktorės Alvygos Zmejevskienės sudaryta ir patvirtinta vertinimo komisija.
Parodai, katalogui ir apdovanojimams bus atrinkti konkurso nuostatus atitinkantys ekslibrisai. Vertinimo kriterijai:
• kūrinio originalumas;
• temos atskleidimas;
• kūrybiškumas;
• pasirinktos atlikimo technikos įvaldymas;
• sutepti, sulamdyti, suplyšę arba perlenkti per pusę, taip pat pavėluotai pateikti darbai nebus vertinami.

Darbai bus vertinami ir apdovanojami dviejose grupėse:
• ekslibrisai, sukurti tradicinėmis grafikos technikomis;
• ekslibriai, sukurti naudojant naujas technologijas, autorines technikas, kompiuterinę grafiką.


EKSLIBRISŲ, SUKURTŲ TRADICINĖMIS GRAFIKOS TECHNIKOMIS, APDOVANOJIMAS:
▪ I premija – 300,00 EUR
▪ II premija – 200,00 EUR
▪ III premija – 100,00 EUR
▪ I–III VIETŲ DIPLOMAI
EKSLIBRISŲ, SUKURTŲ NAUDOJANT NAUJAS TECHNOLOGIJAS, AUTORINĘ TECHNIKĄ, KOMPIUTERINĘ GRAFIKĄ, APDOVANOJIMAS:
▪ I–III VIETŲ DIPLOMAI
Konkurso komisija atrinks 144 geriausius darbus ir apie tai informuos jų autorius. Atrinkti darbai bus eksponuojami parodoje ir įtraukti į parodos katalogą. Konkurso laimėtojai spausdintą arba skaitmeninį katalogą gaus nemokamai.
Nominuotų ir kitų meniškų ekslibrisų autoriai komisijos sprendimu gali būti papildomai apdovanojami organizatorių ar rėmėjų įsteigtais prizais, dovanomis ir diplomais. Konkretus apdovanojimų ir laureatų parodos atidarymo laikas ir vieta bus paskelbti papildomai.
Ekslibrisai liks konkurso organizatoriui – Trakų istorijos muziejui. Organizatorius turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdamas honorarų atsiųstus darbus fotografuoti, kopijuoti, naudoti viešindamas konkursą ir nurodydamas autorystę publikuoti, naudoti reklamoje ir leidyboje. Konkursui pateikti darbai autoriams negrąžinami. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visa konkurso vykdymo tvarka ir sąlygomis.
Konkurso rezultatai bus skelbiami Trakų muziejaus interneto svetainėje 2021 m. rugpjūčio mėn.
https://trakaimuziejus.lt/renginiai/2021-m-ekslibrisu-konkursas/
KONKURSO ORGANIZATORIUS
Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT-21104 Trakai
Lietuva
KONKURSO KURATORĖ
Renata Mečkovskienė
el. p. renata.meckovskiene@trakaimuziejus.lt
tel. + 370 616 55113

https://trakaimuziejus.lt/wp-content/uploads/2021/03/Kvietimas_EXLIBRIS-2021_lt.pdf

trakų 
istorijos muziejus

darbo laikas

Kovas, balandis,
spalis, lapkritis
II-VII 10:00 – 18:00 val.

Gegužė – rugsėjis
I – VII 10:00 – 19:00 val.

Gruodis – vasaris
III – VII 10:00 – 18:00 val.

kontaktai

Tel:+370 528 55297
Įmonės kodas: 190757189
Kęstučio g. 4
Trakai, LT – 21104

sprendimas

© 2020 Trakų istorijos muziejus
Privatumo politika