trakų 
istorijos 
muziejus

Trakų istorijos muziejus kviečia drauge paminėti Europos archeologijos dienas Lietuvoje.

Birželio 18 d. muziejaus svečius kviesime apsilankyti Trakų Salos pilyje, kurioje lankytojams bus suteikta išskirtinė proga išvysti naujausią muziejaus parodą „Knygrišystė“, su kuria lankytojus supažindins pats parodos kuratorius, restauratorius ir knygrišys Rimas Supranavičius. Jaunųjų muziejaus lankytojų lauks edukaciniai užsiėmimai, o vyresniųjų  – pranešimų ciklas „Knygos archeologija“, kurio metu bus kalbama apie archeologijos ir komunikacijos mokslų sąveiką,  „Knygos archeologijos“ sąvoką, bus pristatomos knygrišių darbų subtilybės bei istorinių knygų rekonstrukcijos.

Birželio 19 d., šeštadienį, Trakų Pusiasalio pilyje vyks kultūros popietė, kurios metu bus kalbama apie Trakų apylinkių piliakalnius. Po paskaitos visi smalsuoliai bus kviečiami sudalyvauti ekskursijoje gryname ore po Trakų Pusiasalio pilies teritoriją bei aplankyti Trakų piliakalnį, dar vadinamą Aukų kalnu.

Programa:

2021 m. birželio 18 d. 11:00-12:00 val.

Parodos „Knygrišystė“ pristatymas/ekskursija su jos kuratoriumi Rimu Supranavičiumi (Trakų istorijos muziejus, Vilniaus knygrišių gildija)

Trakų Salos pilies pietvakarinio bokšto Šimtmečio salė (Karaimų g. 43C, Trakai)

Knygos ir knygrišystės amato istorijai skirtos parodos apžiūra, istorinių įrišų rekonstrukcijų, interpretacijų ir vienetinių autorinių Vilniaus knygrišių gildijos darbų pristatymas.

Renginys nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe_rqxvnS7fe5jQm8nmmHK7ajNrTASvd3BysmYfxdVb1Xtog/viewform?usp=sf_link

Dėmesio: dalyvių skaičius ribotas.

2021 m. birželio 18 d. 12:00-12:45 val.

Edukacinis užsiėmimas „Grafinis inicialų piešimas“. Užsiėmimą veda edukatorė ir dailės pedagogė Aušra Venskutonienė (Trakų istorijos muziejus).

Trakų Salos pilies edukacinė klasė (Karaimų g. 43C, Trakai)

Trakų Salos pilies  edukacinėje klasėje pagal pateiktus pavyzdžius, kursime grafinėmis priemonėmis Inicialą  ir dekoruosime jį miniatiūrinėmis iliustracijomis arba ornamentais. Inicialas (lot. Initialis) – pradinis rankraštinio arba spausdinto teksto, jo skyriaus, pastraipos ar sakinio puošni pirmoji raidė. Dažniausiai išsiskirianti iš kitų raidžių dydžiu, spalva arba šriftu.

Edukacija skirta vidutiniojo  ir vyresniojo  mokyklinio amžiaus  grupėms ir šeimoms.

Renginys nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUyiwKak0C82AImuuohmIRdJKpPYcaHWVHYxfnsG2X0_kiqA/viewform?usp=sf_link

Dėmesio: dalyvių skaičius ribotas.

2021 m. birželio 18 d. 13:00-13:45 val.

Edukacinis užsiėmimas „Grafinis inicialų piešimas“. Užsiėmimą veda edukatorė ir dailės pedagogė Aušra Venskutonienė (Trakų istorijos muziejus).

Trakų Salos pilies edukacinė klasė (Karaimų g. 43C, Trakai)

Trakų Salos pilies edukacinėje klasėje pagal pateiktus pavyzdžius, kursime grafinėmis priemonėmis Inicialą  ir dekoruosime jį miniatiūrinėmis iliustracijomis arba ornamentais. Inicialas (lot. Initialis) – pradinis rankraštinio arba spausdinto teksto, jo skyriaus, pastraipos ar sakinio puošni pirmoji raidė. Dažniausiai išsiskirianti iš kitų raidžių dydžiu, spalva arba šriftu.

Edukacija skirta vidutiniojo  ir vyresniojo  mokyklinio amžiaus  grupėms ir šeimoms.

Renginys nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7cdJZybYD5fbg6RcFJbKT1gIqNrNl0XfibKMjlxo8mFODYg/viewform?usp=sf_link

Dėmesio: dalyvių skaičius ribotas.

2021 m. birželio 18 d. 13:00-15:30 val.

Pranešimų ciklas „Knygos archeologija“

Trakų Salos pilies Didžioji menė (Karaimų g. 43C, Trakai)

Renginys nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1AK24EF9z9RhqXt3DzN9KfN8-seRCsnI5S-7fZiSr4CkZ5Q/viewform?usp=sf_link

Dėmesio: dalyvių skaičius ribotas.

13:00-13:30 val.

Pranešimas „Knygos įrišo rekonstrukcijos samprata“. Sigitas Tamulis (Vilniaus universiteto biblioteka, Vilniaus knygrišių gildija)

Supažindinama su archeologijos ir komunikacijos mokslų sąveika. Akcentuojami komunikaciniai ryšiai: paveldas – saugotojas – visuomenė. Knygos archeologija pristatoma kaip praeities tyrimas ir pateikiama XV a. inkunabulo modelio rekonstrukcijos eiga.

13:30-14:00 val.

Pranešimas „Žygimanto Augusto knygos viršelio grafinė analizė: momentinis tyrimas“. Ovidijus Talijūnas (šrifto dailininkas)

Remiantis XV–XVI a. knygų viršelių analize, nagrinėjama literų ir jų grafinių formų raida. Tyrinėjamos raidės ir jų „kelionės bei klajonės“ valdovo Žygimanto Augusto knygų viršeliuose.

14:00-14:30 val.

Pranešimas „XVI a. istorinių technologijų panaudojimas šiuolaikinėje knygrišystėje“.

Rimas Supranavičius (Trakų istorijos muziejus, Vilniaus knygrišių gildija)

Analizuojama XVI a. valdovo Žygimanto Augusto knygų įrišo interpretacija – nuo tyrimo iki surinktos informacijos panaudojimo: įrišų struktūra, medžiagiškumas, viršelių dekoras, įspaudai ir ženklai. Aptariamas istorinių knygrišystės technologijų pritaikymas vienetiniuose autoriniuose Vilniaus knygrišių gildijos darbuose.

14:45-15:30

Pranešimų aptarimas, diskusijos.

2021m. birželio 19 d. 13:00-14:15 val.

Kultūros popietė „Nematomas paveldas: piliakalniai Trakų apylinkėse“. Darius Deinarovičius (Trakų istorijos muziejus)

Trakų Pusiasalio pilis (Kęstučio g. 4 , Trakai) 

Piliakalniai, įrengti aiškiai iš juos supančios aplinkos išsiskiriančiose kalvose, suteikiančiose maksimaliai gamtos kliūčių apsaugotą vietą, būdavo pasirenkami žmonių nuolatiniam gyvenimui ar kitai (laikinai) veiklai skirtingais laikotarpiais nuo žalvario amžiaus iki naujausiųjų laikų. Visoje Lietuvoje yra aptikta apie tūkstantis skirtingų piliakalnių. Ne išimtis ir Trakų kraštas, kuriame aptiktas ne vienas toks archeologinis objektas. Kultūrinės popietės metu bus skaitomas pranešimas, kuriame bus kalbama apie Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo fenomeną – piliakalnius, pristatyti Trakų raj. sav. esantys piliakalniai, juos gaubiantys mitai, archeologinių tyrimų metu aptikti radiniai. Po paskaitos visi smalsuoliai bus kviečiami sudalyvauti ekskursijoje gryname ore po Trakų Pusiasalio pilies teritoriją bei Trakų piliakalnį, dar vadinamą Aukų kalnu.

Renginys nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8oiqRWGC09cvvtGiYVEz-9swuAQLaQGk7rYoz-gX9x-MrTw/viewform?usp=sf_link

Dėmesio: dalyvių skaičius ribotas.

Vadovaujantis Motiejaus Strijkovskio teiginiu veikale „Kronika Polska, Litewska, Żmódzka y wszystkiej Rusi“, 2021-aisiais Trakams sukanka 700 metų. Minėdamas šią sukaktį, Trakų istorijos muziejus rengia tarptautinį ekslibrisų konkursą ,,Trakams – 700. Tapatybės beieškant: trakiečio DNR“.
Konkurso tikslas – populiarinti knygos ženklą ir Trakų miestą, per istorinę prizmę pavaizduoti Trakų identitetą ir paieškoti Trakų, kaip daugiakultūrio miesto, veido istorinio konteksto plotmėse, kur svarbios visos – žydų, karaimų, totorių, lenkų, rusų – etninės grupės ir bendruomenės. Bus organizuojama konkurso nugalėtojų paroda ir išleistas parodos katalogas. Tarptautinis ekslibrisų konkursas rengiamas penktą kartą.
Trakų istorijos muziejaus direktorė Alvyga Zmejevskienė kviečia pasaulio dailininkus ir mažosios grafikos kūrėjus kurti ekslibrisus Trakų architektūriniam kompleksui, asmenybėms, susijusioms su šia vietove, ir paieškoti tapatybės – trakiečio DNR.
Trakų vardas iš pradžių veikiausiai priklausė ne dabartiniams, o Seniesiems Trakams – vietovei, esančiai 4 km į pietryčius nuo Trakų. Labiausiai paplitusi hipotezė apie Senųjų Trakų įkūrimą paremta Lietuvos metraščio ištrauka, kur kalbama, kad Senuosius Trakus įkūrė pats didysis kunigaikštis Gediminas, kartą išvykęs iš Kernavės medžioti į kitą Neries krantą. Girioje už penkių mylių kunigaikštis rado gražų kalną, apsuptą ąžuolynų ir lygumų. Ta vieta jam taip patiko, kad pastatė pilį ir įkūrė Trakų miestą – tenai, kur buvo Senieji Trakai, ir iš Kernavės perkėlė sostinę. Lietuvos istorijos autorius Motiejus Strijkovskis veikale „Kronika Polska, Litewska, Żmódzka y wszystkiej Rusi“ teigė, kad tai buvo 1321 m.
Kaip ir su daugeliu istorinių datų, taip ir su šia nėra viskas paprasta. Yra skirtingų nuomonių. Kultūros vertybių registre Trakų senamiesčio istorijos aprašyme nurodoma, kad Senieji Trakai buvo Lietuvos valstybės sostine tarp 1316 ir 1323 m. (kitų šaltinių teigimu, 1321 ir 1322 m.).

KONKURSO NUOSTATAI

Konkursas vykdomas nuo 2021 m. kovo 25 d. iki 2021 m. liepos 2 d. (imtinai, galioja pašto registracijos data). Konkursui pateikti darbai bus vertinami vertinimo komisijos 2021 m. liepos 29–30 d.
Ekslibrisai gali būti skirti konkrečiam asmeniui ar institucijai. Kiekviename ekslibrise turi būti įrašas „EX LIBRIS. TRAKAI – 700“ arba „EX LIBRIS. TRAKAI 1321–2021“ ir institucijos pavadinimas ar pasirinkto asmens, kuriam skiriamas knygos ženklas, vardas ir pavardė. Jei nurodomi tik asmens inicialai, kitoje lapo pusėje būtina užrašyti visą asmens vardą ir pavardę. Rekomenduojamos ekslibrisų temos:

• Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
• Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos lobynas
• Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos emeritas monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas
• Trakų Šv. Dievo Motinos gimimo stačiatikių cerkvė
• Trakų kenesa
• Trakų mečetė
• Trakų žydų sinagoga
• Trakų Salos pilis
• Trakų Pusiasalio pilis
• Buvęs Trakų dominikonų vienuolynas (XVII–XIX a.)
• Buvęs Trakų bernardinų vienuolynas
• Buvusi Trakų parapijos mokykla (XIX a.)
• Trakų krašto dvarai
Ekslibrisai be būtinojo įrašo, knygos ženklo savininko ar institucijos pavadinimo į konkursą ir parodą nebus priimami. Ekslibriso atspaudo kraštinė turi būti ne ilgesnė kaip 150 mm, popieriaus lakšto dydis ne didesnis kaip A4 formato. Ekslibrisai gali būti sukurti tradicinėmis grafikos technikomis ir naudojant naujas technologijas, kompiuterinę grafiką.
Ekslibrisai bus priimami tik su užpildyta konkurso dalyvio anketa. Ją galite parsisiųsti šiuo adresu:
https://trakaimuziejus.lt/renginiai/2021-m-ekslibrisu-konkursas/
Konkursui reikia pateikti po du sukurto, išspausdinto ir autografuoto ekslibriso atspaudus. Sukurtų darbų skaičius neribojamas. Kitoje knygos ženklo pusėje būtina užrašyti autoriaus pavardę, vardą, šalį, iš kurios atsiųsta, ekslibriso sukūrimo metus, grafikos techniką, matmenis.

Ekslibrisus konkursui privaloma išsiųsti iki 2021 m. liepos 2 d. (imtinai, galioja pašto registracijos data) adresu:
Tarptautinis ekslibrisų konkursas
Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT-21104 Trakai
Lietuva

VERTINIMAS
Darbus vertins Trakų istorijos muziejaus direktorės Alvygos Zmejevskienės sudaryta ir patvirtinta vertinimo komisija.
Parodai, katalogui ir apdovanojimams bus atrinkti konkurso nuostatus atitinkantys ekslibrisai. Vertinimo kriterijai:
• kūrinio originalumas;
• temos atskleidimas;
• kūrybiškumas;
• pasirinktos atlikimo technikos įvaldymas;
• sutepti, sulamdyti, suplyšę arba perlenkti per pusę, taip pat pavėluotai pateikti darbai nebus vertinami.

Darbai bus vertinami ir apdovanojami dviejose grupėse:
• ekslibrisai, sukurti tradicinėmis grafikos technikomis;
• ekslibriai, sukurti naudojant naujas technologijas, autorines technikas, kompiuterinę grafiką.


EKSLIBRISŲ, SUKURTŲ TRADICINĖMIS GRAFIKOS TECHNIKOMIS, APDOVANOJIMAS:
▪ I premija – 300,00 EUR
▪ II premija – 200,00 EUR
▪ III premija – 100,00 EUR
▪ I–III VIETŲ DIPLOMAI
EKSLIBRISŲ, SUKURTŲ NAUDOJANT NAUJAS TECHNOLOGIJAS, AUTORINĘ TECHNIKĄ, KOMPIUTERINĘ GRAFIKĄ, APDOVANOJIMAS:
▪ I–III VIETŲ DIPLOMAI
Konkurso komisija atrinks 144 geriausius darbus ir apie tai informuos jų autorius. Atrinkti darbai bus eksponuojami parodoje ir įtraukti į parodos katalogą. Konkurso laimėtojai spausdintą arba skaitmeninį katalogą gaus nemokamai.
Nominuotų ir kitų meniškų ekslibrisų autoriai komisijos sprendimu gali būti papildomai apdovanojami organizatorių ar rėmėjų įsteigtais prizais, dovanomis ir diplomais. Konkretus apdovanojimų ir laureatų parodos atidarymo laikas ir vieta bus paskelbti papildomai.
Ekslibrisai liks konkurso organizatoriui – Trakų istorijos muziejui. Organizatorius turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdamas honorarų atsiųstus darbus fotografuoti, kopijuoti, naudoti viešindamas konkursą ir nurodydamas autorystę publikuoti, naudoti reklamoje ir leidyboje. Konkursui pateikti darbai autoriams negrąžinami. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visa konkurso vykdymo tvarka ir sąlygomis.
Konkurso rezultatai bus skelbiami Trakų muziejaus interneto svetainėje 2021 m. rugpjūčio mėn.
https://trakaimuziejus.lt/renginiai/2021-m-ekslibrisu-konkursas/
KONKURSO ORGANIZATORIUS
Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT-21104 Trakai
Lietuva
KONKURSO KURATORĖ
Renata Mečkovskienė
el. p. renata.meckovskiene@trakaimuziejus.lt
tel. + 370 616 55113

https://trakaimuziejus.lt/wp-content/uploads/2021/03/Kvietimas_EXLIBRIS-2021_lt.pdf

2020 m. spalio 29 d. 17.30 val.
Trakų Salos pilies Didžiojoje menėje

Vakaras Vytautui Didžiajam atminti.

* Pranešimas “Valdovo Vytauto atmintis LDK visuomenėje: nuo šulinio pavadinimo iki “Vytauto pirties”. Dr. Tomas ČelkisVU Istorijos fakultetas.

*Koncertas. Senosios muzikos ansamblis “Ambera”.

Įėjimas nemokamas.

Septynerius metus į įvairius renginius ir veiklas visoje Lietuvoje kvietęs bendras muziejų projektas „Lietuvos muziejų kelias“ 2019 m. pradėjo antrąjį plėtros etapą – trimetę nacionalinės kultūrinės tapatybės formavimo ir puoselėjimo programą „Tėvynės ieškojimas“. Naująją „Lietuvos muziejų kelio“ programą įkvėpė Nobelio literatūros premijos laureatas ir Lietuvos garbės pilietis Česlovas Milošas (Czesław Miłosz) – vienas didžiųjų XX a. rašytojų, itin jautriai ir tauriai išreiškęs Tėvynės ieškojimo temą, savo kūryba pasauliui apibūdinęs Lietuvos kraštovaizdžius ir jo niekad nepalikusias gimtojo krašto dvasias. Naujoji programa „Tėvynės ieškojimas“ skiriama Lietuvos Respublikos atkūrimo 30-mečiui 2020 m. pažymėti.

„Lietuvos muziejų kelio“ 2019 m. renginių programa kvietė ieškoti Tėvynės per temos „Vandenų kultūrinė atmintis“ vaizdinius ir juos aktualizuojančias veiklas. 2020 m. siekiama pasižvalgyti nuo kalnų, kalvų, priekalnių, piliakalnių ir bokštų į erdves, į jų kultūrinį atminimą dailėje, muzikoje, folklore, fotografijose, kitose meno ir istorijos formose. Lankytojai kviečiami nuo Birutės kalno Palangoje žvelgti su Maironiu, nuo Juodojo kalno į Raigardo slėnį – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio akimis, nuo Aušrakalnio – Vinco Mykolaičio-Putino, nuo „Laimės žiburio“ kalvos – Jono Biliūno akimis. Antanas Baranauskas yra apdainavęs aukštąją Lietuvą: „Kalnai ant kalnų, ė ant tų kalnų kalnai ir maži kalneliai“ („Dainu dainelę“, 1857 m.). Šių aukštųjų kultūros topografijos erdvių aktualizavimui ir kultūriniam perskaitymui ir skiriamas 2020 m. „Lietuvos muziejų kelias“ (LMK).

Tradiciškai devintus metus vyksiantis LMK projektas turėjo prasidėti gegužės 18-ąją – Tarptautinę muziejų dieną, tačiau karantinas dėl koronaviruso Covid-19 pandemijos pakoregavo tiek LMK renginių programos turinį, tiek įgyvendinimo grafiką. Šiais metais LMK prasideda Valstybės dienos išvakarėse ir vyks tik nacionalinis projekto ciklas – 30 kultūrinių susitikimų ant garsiausių istorinių Lietuvos kalnų ir kalvų, turinčių išskirtinę kultūrinę reikšmę ir meninį įprasminimą. Siekiant lankytojų saugumo, renginiai organizuojami tik atvirose erdvėse ir, esant galimybei, tik savaitgaliais (penktadienį, šeštadienį, sekmadienį). Programa sudaryta pagal kultūros kelio logiką atitinkantį 30 objektų maršrutą. Daugiau kaip 40 kultūros ir gamtos paveldą puoselėjančių Lietuvos institucijų aktualizuos etninius pasakojimus, profesionaliojoje meno kūryboje slypinčius literatūros, dailės, muzikos, folkloro vaizdinius, atskleis įvairias istorijos detales ir kvies susitikti ant trisdešimties žymiausių Lietuvos kalvų, kalnų ir piliakalnių. Valstybės dienos išvakarėse kelionę pradėję Lietuvos širdyje Vilniuje ant Gedimino pilies kalno, ją tęsime kitose istorinėse Lietuvos sostinėse – Kernavėje, Trakuose ir Kaune. Toliau pagal susiformavusias tradicijas „Lietuvos muziejų kelias“ nusities per visus etnografinius regionus: aplankę Dzūkiją, suksime į Sūduvą, Mažąją Lietuvą, Žemaitiją ir Pasaulinės turizmo dienos išvakarėse, rugsėjo 25-ąją, kelias baigsis Aukštaitijoje muziejų bendruomenės sueiga prie Liudiškių kalvos ir Jono Biliūno „Laimės žiburio“.

Visų Lietuvos muziejų vardu kviečiu leistis į Tėvynės ieškojimus, plačiąja prasme pažįstant šalies kraštovaizdžius ir atrandant turtingus kultūrinius reginius.

Raimundas Balza
Lietuvos muziejų asociacijos vadovas, valdybos pirmininkas

Trakų Pusiasalio pilis, Aukų kalnas (Kęstučio g. 4, Trakai)

2020 07 05

Liepos 5 d., sekmadienį, Trakų Pusiasalio pilyje (Kęstučio g. 4, Trakai) vyks kultūros popietė „Trakų Aukų kalno kultūrinė atmintis“ – integrali „Trakai – Lietuvos kultūros sostinė 2020“ renginių programos dalis. Popietę organizuoja Trakų istorijos muziejus, pradžia – 15.00 val.

Įsijungiant į projektą „Lietuvos muziejų kelias 2020: „Lietuvos kraštovaizdžiai: kalnų ir kalvų kultūriniai reginiai“ bus kviečiama pažvelgti į Trakus kitaip – išvysti miestą nuo Aukų kalno, ant kurio ir buvo jo užuomazga: kunigaikščio Kęstučio įsakymu pastatyta pilis.

Pajusti didybę ir šios vietos kultūrinę svarą padės Trakų istorijos muziejaus darbuotojų – istorikų ir archeologo pasakojimai: „Pilies kalnas ir jo aplinka archeologinių tyrimų duomenimis“ (Ugnius Budvydas, Archeologijos skyriaus vedėjas), „Kaip gimė Trakų miestas” (Vytautas Tenešis, ekskursijų vadovas), „Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Kęstutaitis: asmenybė, veikla, vertinimai” (Tomas Petrauskas, vyr. muziejininkas), bendri literatūriniai skaitymai ir sutartinių dainavimas su folkloro ansambliu „Kūlgrinda“. Vėliau dominikonų vienuolyno patalpose vyks režisieriaus, istoriko Algio Kuzmicko dokumentinio filmo „Lietuvos pilys: mitai, legendos ir tikrovė“ peržiūra.

Trakų miesto centre, Pusiasalio pilies teritorijoje esantis piliakalnis, vadinamasis Aukų kalnas (pavadinimas atsirado XIX a.) – miesto širdis. Būtent čia XIV a. viduryje įsakė pastatyti pilį tuometinis Trakų valdovas, Trakų ir Žemaitijos kunigaikštis Kęstutis, nusprendęs į šią ežerų apsuptą ir puikiai pačios gamtos apsaugotą vietą perkelti iš Trakų (dab. Senieji Trakai) savo rezidenciją. Naujoji pilis ir prie jos besikuriantis miestas buvo pavadintas Naujaisiais Trakais ir taip vadinosi didesnę savo istorijos dalį. Pirmieji pilies įtvirtinimai Aukų kalne ir aplink jį buvo žemės pylimai ir medinės sienos. Juos pastačius pradėtas galingo mūrinio priešpilio iš akmens ir plytų statyba. Mūriniai statiniai kilo dviem etapais: 1362–1382 m. ir 1414–1430 m.

XIX a. viduryje Aukų kalno kalno teritoriją tyrinėjęs grafas Eustachijus Tiškevičius rado skylėtą šaukštą ir galvojo, kad jis galėjo būti naudojamas aukojimo ritualuose kraujui semti. Ši teorija ir sąlygojo tokio kalno pavadinimo atsiradimą. Ar tai galėjo būti tiesa, ar šis piliakalnis, Trakų Aukų kalnas, kadaise buvo pagonių aukojimo apeigų vieta, bus kalbama renginio metu.
Kviečiame aktyviai dalyvauti!

trakų 
istorijos muziejus

darbo laikas

Kovas, balandis, spalis 
II - VII  10:00 – 18:00 val. 
Gegužė – rugsėjis 
I – VII  10:00 – 19:00 val. 
Lapkritis – vasaris 
II – VII  9:00 – 17:00 val.

kontaktai

Tel:+370 528 55297
Įmonės kodas: 190757189
Kęstučio g. 4
Trakai, LT – 21104

sprendimas

© 2020 Trakų istorijos muziejus
Privatumo politika