trakų 
istorijos 
muziejus

Vieta: Trakų Pusiasalio pilies ir dominikonų vienuolyno kompleksas, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika, Trakų Salos pilis.


Šviesa kyla iš Gėrio, šviesa yra archetipinio Gėrio įvaizdis… ji suteikia mums visiems šventosios šviesos dalelę.


Po gotikinių pastatų žvaigždiniais skliautais, po krikščioniškosios ideologijos globos skraiste galima pamatyti to laikotarpio mokslą, politiką, meną, ne tik religiją.
Nors lietuviškoji Gotika buvo praktiška ir nuo pat pradžių išraiškinga – paženklinta inžinerinėmis inovacijomis ir simbolinių naujovių žygdarbiais, – ryškiausias gotikinės filosofijos aspektas yra tas, kaip ji įkūnija viduramžių laikotarpio krikščioniškosios energijos kulminaciją – energiją, viršijančią bet kurios kitos epochos energiją tiek dvasiniame, tiek pasaulietiniame gyvenime.
Šis pasauliečių veržlumas vertas ypatingo dėmesio, nes jis prieštaravo tam, kas buvo anksčiau. Pirmiausia, valdovų Vytauto Aleksandro ir Jogailos Vladislovo inicijuotas ir įgyvendintas Lietuvos žemių krikštas. Kova tarp buvusios tamsumos ir naujos šviesos paieškų. Filosofinės ir simbolinės, sakraliosios šviesos. Visa Gotikos esmė: tarp šviesos ir šešėlių, tarp sklindančio spindulio ir jo atspindžio, tarp valdančios niūrios askezės ir estetinių pajautų. Natūralią šviesą, atsispindinčią nuo raižytų skulptūrų paviršių ar sklindančią pro bažnyčių ir katedrų vitražus viduramžių teologai prilygino dieviškajai šviesai.
Viduramžių menas išmaniai išnaudojo šiuos šviesos efektus, kurie nuolat transformavo, modifikavo ir kūrė vaizdą ir vaizdinius. Trakų miesto gotikinio paveldo estetikoje galime atrasti visko – ramesni paviršiai ir modeliavimas didelėse, paprastose plokštumose, į kurias be sudėtingumo krenta šviesa, XIV–XVI amžiaus pradžią mums primenantys architektūros paminklų, išlaikančių romaninės kaligrafijos monumentalumą, spinduliuojantys vitražai, gotikinė tapyba ir freskos, meninės raiškos priemonėmis „cituojančios“ Šventąjį Raštą, žemiškąjį gyvenimą priešpastatančios dangiškajai istorijai.
Renginio dalyvius kviesime rinktis Trakų Pusiasalio pilies ir Dominikonų vienuolyno ansamblyje įsikūrusiame Trakų istorijos muziejuje. Čia visų, atvykusių iš artimų vietovių ar atkakusių iš tolimesnių Lietuvos kampelių lauks bičiulių pietūs. Drauge prie bendro stalo pastiprinę kūnus, keliausime dvasios maisto. Netoliese įsikūrusioje Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje bus aukojamos Šv. Mišios – už tuos, kurie jau už laiko ribos: už išėjusius Lietuvos muziejininkus, už pandemijos aukas, už mūsų kolegas, žuvusius ar dar atkakliai bekovojančius Ukrainos žemėje. Po mišių lauks pažintis su Vytauto Didžiojo funduotos bažnyčios bei joje saugomo stebuklais garsėjančio Dievo Motinos paveikslo istorija. Prisiminsime ir rašytojo plunksnos vertą praeities įvykį – a. a. monsinjoro Vytauto Pranciškaus Rūko sovietmečiu slėptus bazilikos lobius, Dievo Motinos atvaizdo apkaustus ir karūnas, – neįkainojamą lobio išsaugojimo ateities kartoms detektyvą.
Pasivaikščiosime po dar vieną Gotikos paminklą – Trakų Pusiasalio pilį, klausydami praeities pasakojimų užsuksime į Sakralinio meno ekspoziciją susipažinti su ten saugomais muziejaus artefaktais. Oficialiam vakaro susitikimui, 17.00 val. visų lauks Trakų Salos pilies Didžioji menė. Čia, po gotikiniais skliautais, suvienyti bendrų tikslų, bandysime peržengti būties mastelį – pasidalinsime mintimis ir įžvalgomis, klausysimės fortepijono muzikos bei atidarysime parodą „Ukraina: nepalaužiamos tautos dvasiniai lobiai“ iš Nacionalinio draustinio „Kyjivo Pečersko lavra“ rinkinių, kad per šią šviesą ir grožį pakiltume į būties skalės aukštesniąją padalą. Tuo pačiu agresoriaus užpultos šalies kolegoms parodydami palaikymą ir bendrystę, ir kad kultūra yra ne tik taikinys, bet ir stiprus saugantis skydas.
Tad toks projekto „Lietuvos muziejų kelias“ temos „Europos ženklai Lietuvoje: Gotika“ 2023 m. pradžios trakiečių įsivaizdavimas.
Kviečiame Jus visus Trakų gotikinį paveldą pamatyti radikaliai naujai, visapusiškai, pabandant išspręsti tokias sudėtingas istorines problemas, kaip oksimoroną „tamsos šviesa“.

Kiekvienas laikotarpis, kiekviena žmonių karta palieka ryškesnius ar blankesnius savo kultūros pėdsakus. Tie pėdsakai – apčiuopiami, daiktiški materialinės kultūros paminklai, kuriuos mes galime pamatyti muziejuose, istoriniuose miestuose ir kitur. Antrus metus tenka pasitikti Pasaulio kultūros dieną vykstant karui Ukrainoje. Antrus metus Pasaulio šviesuomenė įsitikina, kad agresijos metu kultūra tampa taikiniu ir kultūra tampa skydu. Nors muziejaus vaidmuo ir funkcijos keičiasi, jo pagrindiniai tikslai išliko panašūs – auklėti, šviesti, teikti žinias ir lavinti skonį. Dabar visuomenės ir muziejaus santykiai radikaliai pasikeitė – atsisakęs pranašumo demonstravimo, muziejus ėmė tarnauti savo lankytojams.

75-ąją veiklos sukaktį Trakų istorijos muziejus pasitinka šūkiu „Bendrystėje – jėga!“ Priešingai nei prieš keletą dešimtmečių, šiuolaikiniame pasaulyje muziejai vertinami ne tik dėl savo kolekcijų įvairovės, finansavimo dydžio ar procesų modernumo, bet dėl reikšmės ir naudos, kurią jie teikia visuomenei. Todėl didžiulis vaidmuo tenka bendrystei ir darniam bendradarbiavimui su suinteresuotomis šalimis – politikais, įstatymų leidėjais, mokslininkais, menininkais, socialiniais darbuotojais, švietimiečiais, verslo atstovais, tautinių bendrijų ir mažumų atstovais, Pasaulio lietuvių bendruomenės nariais, visuomenininkais ir kitais, mylinčiais savo kraštą, jo istoriją, tradicijas, o, svarbiausia, skiriančiais savo gyvenimo laiką ir energiją švietėjiškai veiklai, istorinio turinio projektams ir jų sklaidai visuomenėje. Renginio metu bus įteiktos padėkos ir atminimo dovanos Muziejaus veiklos partneriams, bičiuliams ir rėmėjams.

Puoselėdamas dėkingumo tradiciją, Trakų istorijos muziejus yra įsteigęs apdovanojimą „Kultūros Riterio žiedas“, kuriuo apdovanojami fiziniai bei juridiniai asmenys, institucijos ir organizacijos, kolegialiai su Trakų istorijos muziejumi įgyvendinę kultūrinio turinio, svarbius Lietuvos kultūrai, Trakų krašto istorijai, sulaukusius didelio rezonanso projektus, veiklas ar iniciatyvas, prisidėję finansiškai prie išvardintų misijų įgyvendinimo. Šis apdovanojimas jau yra įteiktas iškiliems asmenims: vienam žinomiausių Lietuvos medievistų, Vilniaus universiteto rektoriui, profesoriui, Rimvydui Petrauskui, LR Seimo narei ir ištikimai Muziejaus bičiulei Editai Rudelienei, dailininkui, poetui, Savicko dailės mokyklos vadovui Raimondui Savickui, Lietuvos totorių bendrijų sąjungos pirmininkui Motiejui Jakubauskui, kunigui ir misionieriui Antanui Saulaičiui SJ bei kultūros renginių organizatorei, dailininko Aleksandro Vozbino fondo bendraįsteigėjai Dianai Rakauskaitei-Vozbinienei.

Šiemet „Kultūros Riterio žiedo“ apdovanojimas bus įteikiamas Lietuvos Respublikos ambasadoriui Lenkijoje Eduardui Borisovui, Trakų miesto garbės pilietei, ambasadorei, rašytojai ir literatūros vertėjai dr. Halinai Kobeckaitei bei trakiečiui, filosofui Arnui Vainauskui, dovanojusiam Muziejui šeimos relikvijas, tarp kurių – tarpukario Lietuvos vidaus reikalų ministro Petro Aravičiaus Vytauto Didžiojo 2 laipsnio ordino žvaigždė ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 3 laipsnio ordinas.

Muzikinę renginio nuotaiką kurs ilgamečiai Muziejaus bičiuliai – grupė „Hansanova“.

Sveikiname visus Pasaulio kultūros dienos proga ir linkime, kad Jums nepritrūktų kūrybinio polėkio, atkaklumo, šviesių minčių ir įkvėpimo!

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, svarbi kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui, tautos istorijai, valstybingumui. Ji reiškia nepriklausomybės pergalę ir laisvės balsą visų mūsų širdyse. Tądien mumyse atgimsta paskata susimąstyti apie praeities svarbą dabarčiai ir dabarties klausimus praeičiai. Susitelkus po trispalvėmis simboliškai kviečiame atvykti į valstybingumo lopšį, senąją Lietuvos sostinę – Trakus, aplankyti didingus laikus menančią Salos pilį, čia pasisemti istorinių žinių, praeities valdovų galybės ir išminties. Trakų istorijos muziejus lankytojams dovanoja nemokamas apžvalgines ekskursijas po Trakų Salos pilį (12.30-15.00 val. kas pusvalandį).

Gražios šventės! Laukiame atvykstant!

Koncertas

Bisous de France! Tokie jau prancūzai, sutinkantys šiltai, įkvepiančiai ir išraiškingomis muzikos bei spalvų natomis. Prancūzų meno kūrėjai savo darbais ir šimtmečius menančiu palikimu stulbina pasaulį, o lietuvių menininkai iki šiol iš jų semiasi subtiliausio kūrybinio pajautimo.

Pristatoma prancūzų įkvėpta programa – muzikos koncertas „Bučinys iš Prancūzijos“. Iki šiol savo repertuaru stebinęs ansamblis „Lietuva“ meno gurmanams paruošė ypatingą staigmeną – Ž. Bize, K. Debiusi, M. Ravelio ir kitų prancūzų virtuozų kūrinius, atliekamus Lietuvos nacionaliniais instrumentais. Žiūrovus nustebins lietuviškai skambėsiantys „Karmen“, „Arlietė“ ar „Bolero“, o kartu su muzika bus atliekama šiuolaikinio šokio kompozicija. Ypatingą atmosferą sustiprins tai, jog visi kūriniai inspiruoti prancūzų romantizmo ir impresionizmo epochų. Kaip žinia, šie laikmečiai kupini laisvės potėpių, meniškos intuicijos, ryškių jausminių įspūdžių ir kartais dar neatrastų mums atspindžių.

Prancūzišku garsų patyrimu kvies pasimėgauti ansamblio „Lietuva“ orkestras, vadovaujamas vyr. dirigento dr. Egidijaus Kavecko, bei sparčiai kylančios jaunosios kartos operos solistės – sopranas Ilona Pliavgo ir mecosopranas Aistė Benkauskaitė. Pirmą kartą orkestro programą praturtins ir šokio solo atliks Auksinio scenos kryžiaus ir Padėkos kaukės laureatė, ansamblio „Lietuva“ vyr. baletmeisterė Aušra Krasauskaitė pakaitomis su ansamblio šokių grupės artiste Greta Frolovaite.

Kaip pasakytų impresionistai – panirki visu įspūdžiu. Nė nepajusi, kaip šis vakaras nukels tiesiai į Eliziejaus laukus!

KŪRYBINĖ KOMANDA:

Vyr. dirigentas ir orkestro vadovas: dr. Egidijus Kaveckas

Atlikėjai: valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ orkestras

Solistės: Ilona Pliavgo (sopranas), Aistė Benkauskaitė (mecosopranas), Rūta Raginytė (lumzdelis)

Šokio solo: Aušra Krasauskaitė / Greta Frolovaitė

Aranžuotojai: Rūta Raginytė, Arvydas Jankus, Viktoras Rimša

Skambės šie kūriniai: Klodo Debiusi „Mažoji siuita“ (1 ir 2 dalys), „Arabeska nr. 2“, „Mergaitė linų spalvos plaukais“; Žoržo Bizė op. „Karmen“ (3 dalies antraktas) ir „Farandola“ iš siuitos Nr. 2 „Arlietė“; Žako Ofenbacho „Lėlės daina“ iš op. „Hofmano pasakos“; Žiulio Masnė „Meditacija“ iš op. „Thais“; Leo Delibeso „Gėlių duetas“ iš op. „Lakmé“; Moriso Ravelio „Bolero“; Gabriel Faure „Après un rêve („Po sapno“) op. 7, No. 1“ ir kiti

Bilietų nuoroda ir aprašymas: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/teatras/bucinys-is-prancuzijos-385759/ 

2023 metais minima Trakų istorijos muziejaus veiklos 75-oji sukaktis. Pasitikdamas šią progą Trakų istorijos muziejus rengia tarptautinį ekslibrisų konkursą ,,TIM-75“ (TIM – Trakų istorijos muziejus).

Trakai ilgus šimtmečius garsėjo kaip miestas, savo glėbyje talpinęs įvairių tautų gyventojus. Tai miestas, kurio gyventojai, architektūra, kraštovaizdžio elementai, senosios istorijos reliktai (kapinės, statiniai, kalvos, buvusios dvarvietės ar sakralinių objektų vietos), hidronimai - tarsi portreto dėmenys, panašūs, o kartu ir skirtingi.

Muziejus, įkurtas gūdžiu sovietmečiu ir buvęs politinės propagandos įrankis, išgyveno radikalias transformacijas. Nuo pirmojo laisvės gurkšnio ir geležinės uždangos atsivėrimo XX a. antroje pusėje iki besitęsiančių dinamiškos dabarties pokyčių.

Sprendžiame dilemą: ne Kas yra Muziejus, Koks yra Muziejus, bet Su Kuo yra muziejus. „Naujasis muziejus“, kai jo praktikai mato save kaip partnerius, atliekančius svarbų vaidmenį keičiant visuomenę, skatinant jos įsitraukimą bei dalyvavimą kultūroje, mažindami socialinę atskirtį. Keičiamės keisdami, augame – augindami! Trakų istorijos muziejaus ekspoziciniai padaliniai – Trakų Salos, Trakų Pusiasalio ir Medininkų pilys – tai trys gotiškojo laikotarpio reliktai, kurie vienija kitas konkurso temas.

Per 75-erius veiklos metus sukaupta per 400 tūkstančių vertybių, 25-erius metus rengiami gyvosios istorijos festivaliai, užmegzta tūkstančiai draugysčių visame pasaulyje, pasirašyta begalė partnerystės ir bendradarbiavimo sutarčių. Muziejaus gimtadienio devizas: „Bendrystėje – jėga!“

Konkurse gali dalyvauti dailininkai profesionalai ir 419 metų amžiaus vaikai bei moksleiviai.

Ekslibrisų siuntimas:

Ne Europos šalių dalyviai turėtų išsiųsti iki 2023 m. gegužės 8 d. (imtinai, galioja pašto registracijos data).

Europos šalių dalyviai turėtų išsiųsti iki 2023 m. gegužės 15 d. (imtinai, galioja pašto registracijos data).

Visą informaciją apie konkurso sąlygas ir dalyvio anketą rasite:

DAILININKAI PROFESIONALAI

1. KONKURSO NUOSTATAI (.PDF)

VAIKAI IR JAUNIMAS

2. KONKURSO NUOSTATAI (.PDF)

Tikimės, kad susidomėsite ir aktyviai dalyvausite, tokiu būdu prisidėdami prie tarptautinio vaikų meno bei tarptautinio profesionaliojo meno populiarinimo visame pasaulyje!

https://www.facebook.com/groups/496277571284045

Linkime įkvėpimo, ramybės ir gerovės 2023 metais!

Su geriausiais linkėjimais,

Pagarbiai,

PROJEKTO KOORDINATORĖ

Živilė Barkauskaitė

El. p. zivile.barkauskaite@trakaimuziejus.lt

Tel. Nr. +370 611 85612, +370 528 53947

Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną švęskime drauge!

Susitelkus po trispalvėmis simboliškai kviečiame atvykti į valstybingumo lopšį, senąją Lietuvos sostinę – Trakus, aplankyti Salos pilyje įkurtas ekspozicijas, čia pasisemti istorinių žinių, praeities valdovų galybės ir išminties, įkvėpimo ir drąsos ateities darbams.

Programa:

Trakų Salos pilies ekspozicijos lankymas (10.00-17.30 val.)

Edukacinė veikla „Viduramžių karyba" (12.00 val. Įvažiavimo bokštas, edukacinė klasė)

Apžvalginės ekskursijos po Trakų Salos pilį (12.30-15.00 val. kas pusvalandį)

Medinė dėlionė „Trakų Salos pilis" (13.30 val. Kunigaikščių rūmai, donžonas, edukacinė klasė)

Paskaita „LDK valstybiniai simboliai tarpukario Lietuvos respublikoje" (15.00 val., Įvažiavimo bokštas, edukacinė klasė)

Parodos lankymas „ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOS ŠLOVĖ. VAIVADIJŲ BAJORŲ UNIFORMINIS KOSTIUMAS"

RENGINYS NEMOKAMAS

trakų 
istorijos muziejus

darbo laikas

Kovas, balandis,
spalis, lapkritis
II-VII 10:00 – 18:00 val.

Gegužė – rugsėjis
I – VII 10:00 – 19:00 val.

Gruodis – vasaris
III – VII 10:00 – 18:00 val.

kontaktai

Tel:+370 528 55297
Įmonės kodas: 190757189
Kęstučio g. 4
Trakai, LT – 21104

sprendimas

© 2020 Trakų istorijos muziejus
Privatumo politika